Beleid

actief in Duffel en Kontich

Copyright © Natuurpunt Oude Spoorweg, 2001-2020.

All Rights Reserved.

Webmaster: Peter Geschier

Verkiezingsmemorandum 2018 van Natuurpunt Oude Spoorweg aan Duffel

de resultaten

Op 6 februari 2018 stuurden wij ons verkiezingsmemorandum aan de plaatselijke politieke partijen van Duffel.   In dit memorandum staan 30 acties  en ideeën hoe we samen met het nieuwe gemeentebestuur van Duffel de gemeente aantrekkelijker, groener en natuurlijker kunnen maken, maar ook hoe we de uitdagingen van de toekomst zullen aan kunnen.


Hun antwoorden kan je lezen in één globaal document. Klik hier om het te downloaden.


Elke partij kreeg ook de mogelijkheid nog opmerkingen te maken.  Indien je die wil lezen klik je op de naam van de partij, dan krijg je hun eigen document.


CD&V  -  GroenNV-AOpen VLD -   PVDATeam2570 


Verkiezingsmemorandum 2018 van de Kontichse milieuraad

Voor de gemeente Kontich werkte Natuurpunt naar aloude traditie via de milieuraad mee aan een verkiezingsmemorandum. De rode draad van dit memorandum wordt gevormd door de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's - Sustainable Development Goals).Deze zijn opgesteld door de Verenigde Naties en worden gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. De milieuraad heeft ze vertaald naar lokale doelen en acties. Van zodra de nieuwe colleges geïnstalleerd zijn en de schepen van leefmilieu en burgemeester bekend zijn, zullen we uiteraard opnieuw in gesprek gaan.


Je kunt het memorandum hier lezen.

We zijn blij met de unanieme goedkeuring van het RUP open ruimte in Duffel!

Natuurpunt Oude Spoorweg pleit al jaren voor een verfijning van het huidige gewestplan in Duffel West en is dan ook blij dat het Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) open ruimte door de Duffelse gemeenteraad van 12 december 2017 is goedgekeurd. Hiermee realiseert de gemeente één van onze speerpunten uit het vorige verkiezingsmemorandum. Aan dit RUP is bijna 10 jaar gewerkt en eindelijk is het een feit. We zijn ook vooral blij dat alle politieke partijen het RUP hebben goedgekeurd, waardoor er met een grote eensgezindheid is gekozen voor een lokale betonstop. Dit RUP was nodig om de resterende open ruimte en de nog aanwezige natuur planologisch beschermen. Dit was zeker nodig, zoals blijkt uit de lopende omgevingsvergunningsaanvraag ten oosten van de Missestraat. We zijn ook blij met de inhoud van het RUP. Zo krijgen onze 2 natuurgebieden Babbelbeekse Beemden en Oude Spoorwegberm, samen met enkele oud bosrelicten aan

of in de buurt van de Oude Spoorwegberm de planologische bescherming natuurgebied. Hier vormt het watersysteem en natuur samen de hoofdbestemming. Rond onze projectgebieden is er ook natuurverweving afgebakend, wat belangrijk is als buffer. Ten oosten van de Missestraat is de hele bestaande open ruimte nu planologisch beschermd, terwijl het grote landbouwgebied tussen de Kruisstraat en Franselei serrevrij blijft. Bestaande serres behouden hun rechtszekerheid. Een minpunt in het RUP is dat er gekozen is voor het maximumscenario rond serrebouw waardoor in de open ruimte in de omgeving van de Draakbosweg toch serres kunnen gebouwd worden. Pluspunt ten opzichte van het vroeger geldende gewestplan is wel dat nu de mobiliteitsimpact moet meegenomen worden bij het afleveren van een vergunning.


Kijk ook naar volgende info:


http://www.rtv.be/artikels/open-ruimte-duffel-west-voortaan-beschermd-a47687


https://www.hln.be/regio/duffel/rup-open-ruimte-krijgt-groen-licht~a9a36824/


 

https://groenduffel.be/duurzaam/groen_maakt_mee_werk_van_open_ruimte