Abroekbos

Abroekbos


In de zomer van 2022 kochten we de eerste twee percelen in de Itterbeekvallei (Duffel), goed voor 0,62 hectare of ongeveer de oppervlakte van een voetbalveld.

Op 27 november werd het gebied beplant met kleine groepjes wintereik, haagbeuk en hier en daar ook een zoete kers. Wellicht zal zich ook spontaan berk ontwikkelen. Rondom het bos plantten we diverse inheemse struiken zoals hazelaar, meidoorn, sleedoorn, hondsroos, sporkehout, enz. Zo krijgen we op termijn een heel gevarieerd bos met een hoge koolstofopslag.
We laten nu de natuur haar werk doen en hopen op een gunstig klimaat!

Wil je graag iets vragen/signaleren over dit gebied of wil je geïnformeerd worden over geplande acties? Stuur dan een mail naar de conservator, je vraag wordt zo snel mogelijk beantwoord: klik hier.