Home

Natuurpunt Oude Spoorweg zet zich in om de natuur in Duffel en Kontich te beschermen en zoveel mogelijk open te stellen voor het publiek, maar ook om de leden bewust te laten genieten van die natuur.

Gemeenteraadsverkiezingen 2024


Zoals bij vorige gelegenheden werden verkiezingsmemoranda opgemaakt voor de politieke partijen die zullen opkomen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Het document voor Duffel werd opgesteld door onze afdeling, dat van Kontich door de Milieuraad en Gecoro van Kontich.


Bestrijden van de Aziatische hoornaar


Deze exoot is een bedreiging voor honingbijen, maar ook voor onze inheemse hommels en bijen.
Doordat een nest van de Aziatische hoornaar in het najaar wel enkele honderden koninginnen kan produceren, is het best te begrijpen dat deze soort tot een plaag uitgroeit. De imkers en heel wat vrijwilligers in onze regio trachten daarom de Aziatische hoornaars te bestrijden.

Dit doen ze door lokpotten te zetten met een lokvloeistof (Trappit of een mengsel van telkens een derde bier, wijn en suiker).

Deze exoot is een bedreiging voor honingbijen, maar ook voor onze inheemse hommels en bijen.
Doordat een nest van de Aziatische hoornaar in het najaar wel enkele honderden koninginnen kan produceren, is het best te begrijpen dat deze soort tot een plaag uitgroeit. De imkers en heel wat vrijwilligers in onze regio trachten daarom de Aziatische hoornaars te bestrijden.

Dit doen ze door lokpotten te zetten met een lokvloeistof (Trappit of een mengsel van telkens een derde bier, wijn en suiker).

Wanneer een Aziatische hoornaar wordt waargenomen, wordt die ingegeven in de website (Asian Hornet Editor (arcgis.com), de Aziatische hoornaar tracker. Hierbij de  link  naar de pagina.


(Het volledige artikel kan je lezen in ons volgend tijdschrift)

Waarom de natuurherstelwet alle steun verdient


De Europese Commissie legde een voorstel voor een natuurherstelwet op tafel. Het is de grootste kans voor natuurherstel in 30 jaar en tegelijk noodzakelijk voor de aanpak van klimaatverandering. Maar het voorstel wordt nu zwaar onder vuur genomen door belangengroepen die liever business as usual voortzetten. Dus we hebben jouw stem hard nodig! Elke stem telt.
Laat via deze tool  aan onze politieke vertegenwoordigers weten dat je het voorstel voor ambitieus natuurherstel steunt.

Klopt jouw hart voor de natuur?

Teken het Natuurmanifest!

Teken dit natuurmanifest op www.natuurinhethart.be
En ontdek er hoe een natuurinclusief Vlaanderen er in
2050 concreet kan uitzien.

Door dit manifest te tekenen, help je het natuurherstel in Vlaanderen al een stap vooruit. Hoe meer mensen de natuur in het hart sluiten, hoe dichter we bij een natuurinclusief Vlaanderen komen. Samen krijgen we Vlaanderen tegen 2030 over het kantelpunt van natuurverlies naar natuurwinst.

In dit manifest verwoorden we in 10 punten waar we voor gaan. We werken aan een groot natuurnetwerk met haarvaten tot in de stad, met ruimte voor water, natuurinclusieve landbouw en een proper milieu … En dan zorgt de herstelde natuur voor meer biodiversiteit, stabiele ecosystemen, een klimaatrobuust landschap, onze gezondheid en een sterke basis voor de economie. Klopt als een bus, toch?

Klik op de afbeelding en lees het manifest.

   Activiteiten       

07/07

Zomerwandeling

water-link bekken 1

03/08

Natuurwerkdag

Goorbosbeekvallei

04/08

Insectenwandeling

Hessepoelbos Waarloos

10+11/08

Natuurwerkweekend

Schapenhagen

17/08

Natuurwerkdag

Babbelbeekse Beemden