Mosterdpot

MosterdpotHet gebied Mosterdpot ligt als een lappendeken van vochtige weilanden, bosjes en watervlaktes in Duffel en Sint-Katelijne-Waver. Het is een onderdeel van de oostelijke rivierduinengordel langs de Beneden-Nete. Door de hoogteverschillen, de bodem en de vochtverschillen vinden we hier een waaier aan biotopen.

Het grootste gedeelte bestaat uit eiken-berkenbos. Langs de spoorlijn is er een klein elzenbroek, een hooiland en een verbost moerasje. Voor de aankoop was dit gebied fel aangetast door menselijke invloed zoals motorcross, sluikstorten enz. Op dit ogenblik is het gebied in herstel.

Het stukje verbost moeras wordt terug omgevormd naar een rietveld met open water. Dit zal meer kansen geven aan rietbewoners zoals kleine karekiet en blauwborst en ook leiden naar een volwaardige amfibieënpoel.

Het eiken-berkenbos wordt ongemoeid gelaten, behalve verwijderen van exoten, zoals Amerikaanse eik. Sommige Amerikaanse eiken zullen worden geringd, omdat het dood hout meer mogelijkheden geeft aan holenbroeders zoals vleermuizen, spechten en reptielen. Sinds enige tijd nestelt er ook een koppel bosuilen. Het hooiland dat tot voor de aankoop nog werd bemest, wordt nu slechts gemaaid en het strooisel afgevoerd om verschraling te verkrijgen.


Het gebied is samengesteld uit 2 clusters, verbonden door een trage weg langs een waterbekken van water-link (de vroegere AWW):


De eerste leunt aan tegen de spoorweg Antwerpen-Brussel en de N14 Lier-Mechelen, de tweede ligt meer zuidwestelijk tegen de Nete en is samengesteld uit enerzijds het retentiebekken van de Goorbosbeek en anderzijds uit de Fermerijbossen.


In het gebied ligt ons afdelingshuis, het Mosterdpotje.

Voor het Mosterdpotje ligt een blotevoetenpad, links ervan ligt een speelbos met allerlei speelaanleidingen.

Wil je graag iets vragen/signaleren over dit gebied of wil je geïnformeerd worden over geplande acties? Stuur dan een mail naar de conservators, je vraag wordt zo snel mogelijk beantwoord: klik hier.