Educatie

Cursus 2021


Watervogels


Dat de Netevallei een uiterst belangrijke locatie is voor passerende en broedende watervogels is geen groot geheim. Alleen al op de spaarbekkens van water-link (vroeger AWW) komen tientallen eenden, reigers, rietzangers en steltlopers voor. Nu in de polders van Lier ook eindelijk het Sigmaplan in werking is gezet, zal die rijkdom alleen maar toenemen.
Hoog tijd dus om nog eens een cursus watervogels in te richten, een ontdekkingscursus voor jong en oud, kenners en nieuw geïnteresseerden.
De cursus die werd opgemaakt door Natuurpunt CVN (Koen Leysen) zal gegeven worden door Johan Giglot en splitst zich op in theoriemomenten en een praktijkwandeling in het veld.
De theorievoorstellingen worden op woensdagavond gegeven:

19 en 26 mei 2021 van 19.00 tot 22.00 u.

De locatie: 't Kofschip, Kwakkelenberg 53, 2570 Duffel.
De praktijkwandeling in eigen regio zal doorgaan op zondag 30 mei 2021 van 8.00 tot 11.00 u. (de dag van het zomeruur, dus vroeg uit de veren!).


De cursus is volzet

Volzet