Hylakrant_2020

HYLAKRANT 2020

Relaas van de paddenoverzet 2020

Hylakrant 23/2020 - 22/03 - De paddenoverzetactie is helemaal voorbij - tot volgend jaar!


De paddentrek is helemaal achter de rug en de paddenoverzetactie wordt met deze laatste Hylakrant van 2020 officieel stopgezet. In de poelen en de sloot van de Babbelbeekse Beemden ligt het vol eieren en de volwassen dieren zijn volledig verdwenen. De eitjes kunnen, geholpen door het zonlicht, ontwikkelen tot dikkopjes en als dat lukt lijkt de volgende generatie verzekerd.

Nog even een terugblik en wat cijfers.
De paddentrek begon heel vroeg en nooit eerder zo spectaculair in aantal als in 2020 door de extreemzachte temperaturen eind januari en in februari. Op 31 januari werd al de eerste amplexus gevonden, dat is beslist een record vroege waarneming. Onze topavond werd al bereikt op 16 februari met 267 dieren, gevolgd door 11 maart en 10 maart. 10 maart blijkt de topavond van Vlaanderen, 16 februari staat pas op de 3de plaats. Nooit eerder werden zo vroeg al zoveel amfibieën gevonden. Met de laatste gevonden dieren in heentrek op 19 maart was is het seizoen ook iets te vroeg gedaan. Meestal zijn we met de paddenactie toch bezig tot eind maart of zelfs begin april.

De cijfers.
In 2020 werden op Senthout 1.622 dieren geregistreerd en in het paddenportaal ingegeven. Met dit aantal eindigt deze paddenoverzet op de twaalfde plaats (van de 25 jaar registratie), geen topcijfer met een kleine 400 minder dan vorig jaar toen we net de 2.000 dieren overschreden. Of dit ook betekent dat er minder dieren waren of we er gewoon minder hebben gevonden is nooit heel duidelijk. De eerste tendensen in heel Vlaanderen tonen een lager resultaat, op sommige plaatsen een heel pak lager tot zelfs catastrofaal. Op Senthout hebben we gelukkig alle echt slechte jaren ver achter ons gelaten.

De soorten.
In 2020 zijn er 1.382 padden veilig naar de poel gebracht. 76 haalden het ondanks onze aanwezigheid niet en 9 terugtrekkers werden geregistreerd.
De kikkers dan: 33 bruine en 15 groene kikkers (+ 1 slachtoffer) werden gevonden, een totaal van 49 of een nieuw record (vorige stond op 46). Dat we veel kikkers vonden komt niet omdat er meer kikkers zijn, maar vooral omdat het dikwijls regende of de straat nat lag.
In totaal werden 98 salamanders levend naar de poel gebracht, 8 eindigden ondanks onze controles nog als verkeersslachtoffer. Uitgesplitst waren dat 78 alpenwatersalamanders (+ 7 slachtoffers), 19 kleine watersalamanders (+ 1 slachtoffer) en 1 vinpootsalamander (deze laatste wordt niet elk jaar gevonden en is zeldzaam in het Senthout).
Met 85 verkeersslachtoffers zitten aan slechts 5,5%, dat is best een mooi resultaat en bewijst dat we efficiënt geraapt hebben en is vaak een indicator dat er voldoende mensen aanwezig waren tijdens de drukke avonden.

Alle andere statistieken van nu en vroeger kan je vinden via deze link: https://www.hylawerkgroep.be/paddenoverzet/acties/Duffel/Senthout

Ik wil iedereen hartelijk bedanken die mee kwam helpen om onze amfibieën in veiligheid te brengen. In het bijzonder wens ik mijn dagverantwoordelijken te bedanken die elke avond als het moest en zelfs als het niet moest aanwezig waren om te controleren, te coördineren en (nieuwe) vrijwilligers op te vangen en aan het werk te zetten.

Ziezo, de paddentrek zit erop en de Hylakrant dus ook.

Hopelijk tot volgend jaar want dan rekenen de amfibieën terug op jullie allemaal.

Met vriendelijke groeten,
Johan Asselberghs


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hylakrant 22/2020 - 19/03 - De paddenoverzetactie is voorbij met een afsluitende vreemde paddenoverzetavond


Ik blaas bij deze de paddenoverzetactie af: niemand hoeft nog te komen. Eerst het relaas van de meest vreemde paddenoverzetavond van de afgelopen 30 jaar.


Gisterenavond 18 maart werd nog per fiets gecontroleerd door de 2 dagverantwoordelijken, Jef en ikzelf. Elk apart uiteraard want we houden ons strikt aan de regels die de overheid oplegt.

Het was heerlijk vertoeven buiten: vrijwel heldere condities, bijna windstil en vooral opvallend rustig in de straten. Op enkele sportievelingen en hondenwandelaars na was er niemand te zien. Geen geraas van snel rijdende auto's (of toch bijna niet), enkel de treinen van de drukke lijn Antwerpen Brussel verstoorden met regelmaat de stilte. De omgeving van de Babbelbeekse Beemden leek met momenten een stiltegebied. Het was onwezenlijk ... en heerlijk te gelijk. Jef en ik hoopten nu de geluidshinder minder was knorrende bruine kikkers waar te nemen, maar hiervoor bleken we enkele avonden te laat. Ze hebben hun ding gedaan, het aantal klompen neemt niet meer toe. Geen knorrende mannetjes, wel nog wat gepiep van paarlustige mannetjes pad. Misschien probeer ik het vanavond nog eens?


Dit verhaal gebeurde echter na de paddenoverzetcontrole.

Het moet iets van een kleine half acht geweest toen Jef en ik elkaar met de fiets kruisten. We hadden nog niks gevonden, maar echt donker was het ook nog niet. Net toen we wilden zeggen "we stoppen ermee" werd een eerste mannetje pad gevonden. Heentrek of terugtrek? Het leek toch nog heentrek te zijn: het mannetje greep meteen mijn vingers. Eén controleritje verder werd opnieuw een mannetje gevonden, opnieuw heentrek en wat later werd de heentrek bevestigd want we vonden nog een amplexus aan het tussenweggetje. In totaal werden nog 5 dieren gevonden: 1 amplexus en 3 heentrek mannetjes. Geen terugtrekkers, daarvoor was het weer net niet goed genoeg denk ik. Onder de heldere condities koelde het snel af, uiteindelijk leverden twee extra rondes niets meer op. Ik denk dat we nu de achterhoede wel hadden en dat de paddentrek 2020 voorbij is. Topavonden zitten er echt niet meer in ... hoogstens nog wat uitboltrek van de achterhoede misschien?


Vanavond zal ik opnieuw pad'trouileren, alleen al om te genieten van de stilte en wie weet hoor ik toch nog een knorrend concert van bruine kikkers wanneer ik de Babbelbeekse Beemden intrek. Zo geeft deze vreselijke coronacrisis iets terug wat we niet meer kennen in onze regio. Avondlijke stilte en rust terwijl de natuur ontwaakt. Doordat de straten verlaten zijn, vergroot ook de overlevingskans van de kleine achterhoede die nu toch nog op stap is zonder onze hulp, al bewees gisterenavond ook dat we ze zelfs nu niet 100% veiligheid kunnen garanderen aan deze achterhoede. Van minstens één dier hebben we het leven gered vlak voor een sjezende auto die zich wellicht van geen kwaad bewust was.


Oh, ja met die vijf dieren erbij zitten we nu op een totaal van 1.614 dieren in het Senthout.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hylakrant 21/2020 - Alles wijst op het einde van de paddentrek


Midden in een nooit geziene coronacrisis ziet er naar uit dat de paddentrek nu zo goed als voorbij is. Dat is redelijk vroeg, want meestal blazen we ergens eind maart of begin april de actie pas af. In bepaalde jaren gingen we zelfs nog door tot half april. Dit jaar dus niet, maar zo onlogisch is dit niet, want de paddentrek piekte al heel vroeg met een topavond op 16 februari . Nog straffer waren de hoeveelheden die al daarvoor werden gevonden. De oorzaak moeten we niet ver zoeken: de extreem zachte temperaturen.

Met de 5 dieren van 17 maart zitten we op Senthout nu aan 1.609 geregistreerde amfibieën. Hierdoor eindigt deze paddentrek 2020 wellicht op de 12de plaats. Het jaar 2019 eindigde op de 6de plaats met 2.082 dieren en 2018 eindigde zelfs op de 3de plaats met 2.478 dieren.
De details over 2020 geef ik nog in een volgende Hylakrant, want mogelijk is dit nog niet helemaal het eindtotaal. Toch levert 2020 ook een record op: er werden met 48 (+1 slachtoffer) stuks nooit zoveel kikkers geregistreerd. Dat is ook geen toeval gezien de vele regendagen. We weten dat kikkers het liefst rondtrekken bij neerslag.

Mogelijk vinden we nog enkele laatkomers, maar de kans daarop gaat sterk afnemen de komende avonden. Waarop baseer ik me?

Vanavond gingen we vlak voor schemer met 12 graden de avond in. Door de opklaringen koelde het wel snel af, maar we kunnen het weer als excuus niet blijven gebruiken. De vijf dieren die gevonden werden waren ten eerste 2 juveniele dieren die in principe niet meedoen aan paddentrek, maar gewoon rondzwerven. Uit die 2 dieren kan je besluiten dat het weer goed genoeg is. De andere dieren bestond uit een vrouwtje op terugweg en twee mannetjes in heentrek die wellicht gewoon te laat waren. Dit wijst echt wel op het einde van de paddentrek. Het was ook de eerste avond dat er op straat geen amplexus is gevonden.


Vandaag bracht ik rond 16.30 uur een bezoek aan de sloot van de Babbelbeekse Beemden. Veel eieren gezien: zowel verse klompen kikkerdril als redelijk veel paddensnoeren rond de begroeiing in het water. In tegenstelling tot zondag lag de poel er wat leeg en verlaten bij. Hier en daar solitaire mannetjes die hopeloos trachtten nog een partner te vinden of een eierleggend koppel. In de avonduren na de paddenoverzetactie bleek er dan toch nog wel heel wat extra activiteit te zijn, wellicht een van de laatste nachten. Van zodra de poelen vol eieren liggen en er op enkele mannetjes na geen volwassen dieren meer worden gevonden zit de paddentrek erop.

We doen in deze fase dus ook geen voorspellingen meer over trekintensiteit, want die blijken de laatste avonden veel te laag te zijn voor het weertype. Ook weer het bewijs dat de paddentrek er zo goed als op zit.


De terugtrek dan? De terugtrek van poel naar het zomerkwartier gebeurt veel meer gespreid in tijd en ruimte dan de heentrek. De komende avonden verwachten we mogelijk wat terugtrek, maar door gebrek aan neerslag zal die naar alle verwachting amper zichtbaar zijn. Tot donderdag blijft het waarschijnlijk droog. Vrijdag zou er regen kunnen vallen als een koufront vanuit het noorden naar ons land afzakt. Het systeem wordt fel verzwakt door de werking van de hogedrukgebieden. Achter dat front komt de zon terug tevoorschijn maar kantelt de wind naar het frissere (noord)oosten. Met dat fris schraal en droog zonnig weer en in de nacht grote kans op een graadje vorst zal er geen terugtrek zijn te constateren.


Conclusie: de komende avonden wordt er nog vrijwillig gecontroleerd zolang het zinvol is. De eerstvolgende Hylakrant zou de laatste van dit seizoen kunnen zijn met de aankondiging dat de grote paddentrek 2020 voorbij is.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hylakrant 20/2020 - 15/03 - Paddentrek zit in de laatste fase


Zondag genoten van een gezonde voormiddag in de buitenlucht van de Babbelbeekse Beemden en vastgesteld dat de eierlegging volop bezig is. Tal van snoeren werden gevonden, maar ook eierleggende koppeltjes en natuurlijk een aantal gevechten van koppeltjes met solitaire mannetjes. Er werd ook al één vers klompje kikkerdril gevonden. Het is daarmee duidelijk dat de paddenoverzetactie in de laatste fase komt.


Zowel zaterdagavond als zondagavond 15 maart leverden 33 dieren op, een code licht oranje dus. Met maar liefst 6 en 4 koppels nog erg duidelijke heentrek, maar op zaterdag ook al 4 duidelijke terugtrekkers. Het feit dat vooral koppels worden gevonden verspreid over de avond en ook al terugtrekkers (enkel op za) maakt ook duidelijk dat we in laatste rechte lijn zitten. We zitten nu aan een subtotaal van 1.578 dieren, daarmee schuift deze paddenoverzet nu de top 12 in, wellicht de definitieve plaats of we zouden nog meer dan 70 dieren moeten vinden. Een topjaar blijkt het niet te worden, maar echt slecht is eindigen rond de 1.600 zeker niet. We weten dat we heel wat nachtelijke en ochtendlijke trek hebben gemist dus wellicht is het behaalde cijfer een onderschatting.


Ligt de bescheiden trek van de afgelopen avonden misschien aan de weersomstandigheden? Zaterdagavond waren die niet ideaal maar zeker niet slecht. Met 7 à 8 graden zat de temperatuur nog net op niveau, de goed voelbare wind gaf een koudegevoel van eerder 5 graden. Er waren geen opklaringen, er viel soms wat gedruppel, met momenten iets dat je zelfs even regen kon noemen. Kortom al bij al geen slechte omstandigheden voor paddentrek en dan maar 33 dieren?


Zondagavond begonnen we de avond met 11 graden, met afwisselend wolken en opklaringen, droog maar eerder windstil. Door de opklaringen zakte het kwik ruim 2 graden naar 9 graden. Kortom ook al bij al geen slechte omstandigheden voor paddentrek en ook maar 33 dieren.

De conclusie is dat er zeker nog heentrek is, maar dat niet het weer de trekintensiteit tempert en dat dit gewoon de achterhoede is die nog onderweg is. Topavonden zitten er zelfs bij ideale omstandigheden niet meer in tenzij massaal terugtrek. De rest van dieren hebben de poelen bereikt en zijn eierleggend of hebben hun ding gedaan en zijn al op de terugweg.


Zolang we dieren vinden en zeker koppels blazen we de paddenoverzet 2020 nog niet af om deze achterhoede ook nog te helpen. Hoelang die nog zal duren? Enkele avonden, maar hoelang weet niemand. Onze dagverantwoordelijken zullen nog elke avond aanwezig zijn volgens schema en wie nog mee wil komen rapen mag zeker komen mee helpen. Dankzij voldoende aanwezigheid van overzetters konden we elke avond slachtoffers vermijden al viel het ook op dat de straten dankzij de coronacrisis verkeersluwer waren dan anders. Toch hebben we dieren met zekerheid dieren gered van de verkeersdood, want autovrij was het zeker ook niet.

Nog even dit: zoals eerder gemeld in de vorige Hylakrant houden we ook rekening met de maatregelen die de overheid uitvaardigde. We vragen uitdrukkelijk dat iedereen individueel of per familie de padden, kikkers en salamanders veilig in de emmers brengt. Een asociale paddenoverzet eigenlijk, want veiligheid voor alles. Buiten vertoeven is goed tegen het virus, maar menselijk contact helaas niet.


Hoe moet het nu verder? Wat we weten is dat we naar droog en zacht weer evolueren door de werking van een krachtig hogedrukgebied, maar de details die voor paddentrekintensiteit zo belangrijk zijn, zijn nog onzeker. Of het zeer zonnig wordt weten we niet zeker, want verzwakte fronten doen er alles aan om ons weerbeeld bewolkt te maken en zelfs een drupje regen is niet uitgesloten. In alle geval verlopen de dagen en avonden zacht (zelfs 18 graden overdag mogelijk) met dikke dubbele cijfers geholpen door een zuidwesten of zuidenwind, dus geef ik voor de hele week code oranje op. Afhankelijk van de opklaringen zal het al dan niet (snel) afkoelen.


Ergens vanaf donderdagavond en vrijdag zou een koufront met mogelijk wat neerslag overtrekken. Dit koufront zit geklemd tussen hogedrukgebieden en een ander hoog neemt het onmiddellijk over. Dit hoog ligt wat anders waardoor we geen zuidcirculatie krijgen maar bestendig noordoosten tot oostenwind krijgen. Het gevolg: veel zon maar een daling van de maxima naar zo'n 10 graden, vooral koude avonden en nachten met zelfs een graad vorst, waarschijnlijk is tegen dan de paddentrek al helemaal voorbij.


Wil je nog amfibieën in veiligheid brengen ... kom dan zeker de komende avonden meedoen, want binnenkort is de grote paddentrek alweer voor een jaar voorbij.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hylakrant 19/2020 - 14/03 - Paddentrek met draconische maatregelen rond coronavirus


De paddentrek 2020 blijft een seizoen met verrassingen. Na de extreme vroege start zitten we nu ook nog eens met een van oorsprong Chinees virus dat nu in Europa sterk opmars maakt. Ja, ook de paddenoverzet wordt beïnvloed door het coronavirus. De overheid neemt draconische maatregelen door alle evenementen te verbieden. Natuurpunt neemt hier uiteraard haar verantwoordelijkheid en stelt als richtlijn alle activiteiten uit te stellen of te annuleren die gepland waren tot en met 19 april.

De paddentrek trekt zich uiteraard niets aan van het coronavirus en gaat onverminderd door. Als wij de trekkende amfibieën niet helpen worden ze doodgereden. Ikzelf en de meeste van onze dagverantwoordelijken zullen dat blijven doen. Om toch te voldoen aan de regels van de overheid rapen we vanaf nu individueel (het staat je helemaal vrij om te komen helpen) en gebeurt de telling niet meer in groep zoals gewoonlijk. De paddenoverzetactie gaat onverminderd door, alleen zullen we dat asocialer doen dan anders en onderling contact vermijden.


Je zal ook verder op de hoogte gehouden over de paddentrek.

Na de topavond van meer dan 200 dieren afgelopen woensdagavond waren donderdag en vrijdag twee kwakkelavonden met respectievelijk 11 en 3 dieren. Daarmee zitten we nu met een subtotaal van 1.512 dieren. Donderdagavond was het droog en helder weer bij zo'n 7 graden, maar met een koude goed voelbare wind. Vrijdagavond was de straat nog wat nat van enkele hagelbuitjes die gevallen waren. Er was nauwelijks wind en zo'n 6 à 7 graden, maar blijkbaar toch te koud voor echte paddentrek.

Een andere graadmeter is de activiteit in de poelen. Donderdagavond stond het hele gebied nog blank en konden we onmogelijk (zelfs met lieslaarzen) aan de voortplantingsplekken raken, maar sinds vrijdag staat het water op zijn normaal hoog niveau en was het vlonderpad (zonder laarzen) vlot bereikbaar. We konden veel activiteit op de voortplantingssloot vaststellen. Diverse paddenkoppels lieten zich goed zien maar bruine kikkerconcerten waren er nog niet bij. Eindelijk ziet het er naar uit dat de eierlegging echt is gestart in de Babbelbeekse Beemden en meestal luidt dit de laatste fase in van de paddentrek.

Misschien brengt zaterdagavond enige duidelijkheid want er trekt een fel verzwakt warmtefront over met mogelijk een weinig regen. De wolken van dit front nemen we hopelijk mee zodat het met 9 graden relatief zacht blijft, al dan niet nog geholpen met een drupje regen. Zoals gezegd zitten we achter dit front in zachtere zeelucht wat de paddentrek zou moeten activeren tenzij het zou opklaren. Indien er weinig dieren zouden trekken ga ik zeker schijnen in de sloot want de kans op leuke waarnemingen lijkt groot en misschien wordt het vanavond wel de avond van bruine kikker knorconcerten: dat willen we zelfs in coronavirustijd niet missen!

Morgen zondag brengen we verslag uit met een nieuwe Hylakrant en hopen meer zicht te krijgen op de stand van zaken.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hylakrant 18/2020 - 12/03 - Een topavond met meer dan 200 dieren op woensdag 11 maart


Na de topavond dinsdag deed 11 maart er nog een schepje bovenop. Met 216 dieren behaalden we de op één na beste paddentrekavond van 2020. De beste staat nog altijd geboekt op een veel te vroege 16 februari.

Er was zeker voor meer dan 90% heentrek en geen duidelijke terugtrek. Er werden opnieuw veel koppels gevonden, ook in de emmer vormden zich snel koppels. Of er al eieren zijn of niet in de Babbelbeekse Beemden is nog altijd niet geweten: het hele gebied stond blank.

216 dieren werden er dus gevonden na een warme dag met 15 graden. Die begon met veel regen maar in de namiddag kregen we tijdelijk opklaringen. In de avond was het nog 12 graden en viel er af en toe een druppel. Ondanks deze temperatuur begon de avond rustig op het paddenfront. De eerste padden werden pas gevonden toen het al 19.20 uur was. Mede door de vele vrijwilligers hadden we soms de indruk dat het rustig was, maar toen bleek dat al die raapploegen tussen de 6 à 12 padden in hun emmer hadden kwam je al snel uit op een honderdtal dieren op een half uur tijd.

De avond begon zo goed als droog op wat gedruppel na, de temperatuur bedroeg 12 graden, dalend naar zo'n 10 à 11 graden, later ging het veel steviger regenen. Om 20.00 uur werd besloten de eerste vangst te tellen zodat aan de vrijwilligers wat uitleg kon gegeven worden. De harde kern 'pad'trouilleerde verder en vond nog geregeld dieren. Naarmate de avond kwamen er ook meer salamanders voor. Dankzij de regen werden net als gisteren opnieuw heel wat bruine kikkers gevonden. Wat het aantal kikkers betreft bereikten we het op één na beste resultaat ooit. Als we er nog 2 vinden halen we dit paddentrekseizoen een nieuw record wat het aantal kikkers betreft. Met het globale cijfer zitten we nog lang niet aan een record maar komt wel de 1.500 in zicht. Er zijn nu 1.498 dieren geregistreerd, daarmee schuift deze paddenoverzet naar de 13de plaats. Het eigenaardige deze avond was dat ondanks de 11 graden de paddentrek vanaf een uur of half tien zo goed als volledig stil viel. Er werd tijdens controlerondjes soms niets, soms maar 1 tot 2 dieren gevonden. Mogelijk was de felle wind die opstak de oorzaak gecombineerd met de komst van de opklaringen de reden dat alles plots stilviel. De regen die er viel bevatte ook het koufront, mogelijk is de verandering van de luchtsoort mee de oorzaak? Wat ook de oorzaak is, om 22.30 uur werd de actie dan ook ontbonden en werd een topavond afgesloten.

Hoe zit het met donderdagavond? Overdag krijgen we geregeld de zon te zien, op een bui na blijft het droog. De temperatuur komt uit op 10 à 11 graden. In de avond nemen we wellicht opklaringen mee waardoor het tamelijk snel zal afkoelen. Mogelijk heeft een bui de straat nat gemaakt. Het zal dus van details afhangen of er veel paddentrek zal zijn en ook hoelang het zal duren. Ik durf toch in te zetten op code oranje, maar het zou ook geel kunnen zijn.

Vrijdag 13 maart kantelt de wind naar het noordwesten door een opbouwend hogedrukgebied, waardoor koude bovenluchten ons land kunnen bereiken. Die bovenluchten triggeren buien en die kunnen hagel en onweer bevatten. De temperatuur zou dan niet meer aan 10 graden geraken. Vrijdagavond zal wellicht ook met opklaringen de avond ingaan. Hier verwachten we een klein piekje vroeg in de avond om dan helemaal stil te vallen. Code geel dus. Zaterdag en zondag lijken dagen te worden met veel wolken maar wel met overwegend droog weer. Een hogedrukgebied bouwt zich namelijk op en houdt (actieve) storingen op een afstand. Volgende week zou het zelfs helemaal droog en zonnig worden met zachte dagen maar met frisse nachten en zelfs een graadje vorst. Uit ervaring weten we dat dit soort weertype nauwelijks paddentrek oplevert. Vraag is of er dan nog trek zal zijn of de paddentrek voorbij zal zijn.

Hylakrant houdt jullie op de hoogte. Ik wil alle vrijwilligers bedanken die aanwezig waren op de afgelopen 2 topavonden. Uiteraard is iedereen blijvend welkom tot het helemaal gedaan is. Wellicht zullen we de komende avonden zelfs bij rustige avonden toch mooie zaken zien en horen in de poelen, tenminste als het water in het natuurgebied snel gaat zakken tot zijn normaal niveau. Iedereen blijft dus welkom. Midden maart valt er altijd wel iets te beleven!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hylakrant 17/2020 - 11/03 - De paddentrek is losgebroken


Na een rustige maandagavond met droge en frisse omstandigheden werden er 14 dieren gevonden. Om 20.10 uur werd de paddenoverzet dan ook volledig stopgezet omdat 3 controleritten niks meer opleverden. De regen is er uiteindelijk gekomen in de loop van de late avond (rond 22.30 uur) en het is blijven regenen tot dinsdagmiddag. De regen hing samen met het warmtefront is dus pas gearriveerd in de loop van de nacht van dinsdag. Uit betrouwbare bron weten we dat door de regen de paddentrek terug op gang is gekomen en wellicht heeft geduurd tot in de vroege ochtend. De temperatuur steeg in de loop van de nacht van 6 naar 10 graden. De dieren die dan getrokken zijn, zitten uiteraard niet in de statistieken.
Dinsdagavond was aangekondigd als een rode tot zelfs bordeauxrode avond. We gingen bij 12 graden de avond in. Het waaide wel redelijk krachtig en bovendien klaarde het tijdelijk even op. De straat lag er grotendeels nat bij maar op wat gedruppel na viel er geen regen meer. Om 19.05 uur werden de eerste padden gevonden op straat en daarmee de start van een topavond: we beëindigden de avond met 182 dieren rond 23.00 uur. Opvallend waren de vele amplexi (13 koppels padden en 1 koppel bruine kikker) die werden gevonden, waardoor de paddentrek zeker heentrek was. We noteerden ook twee  terugtrekkers later op de avond. Door de talrijke aanwezigheid van vrijwilligers konden we ook deze avond het aantal slachtoffers beperkt houden tot vier, waaronder een aangereden groene kikker.

Met deze aantallen erbij zitten we nu aan een subtotaal van 1.280 dieren en daarmee zit paddenoverzet 2020 nu op de 15de plaats (van de 25 jaar). Dit cijfer zal ongetwijfeld nog aandikken maar het is nog even afwachten of het hoogtepunt van de paddentrek bijna voorbij is. De Babbelbeekse Beemden stond door de langdurige regen weer opnieuw helemaal blank (zelfs het vlonderpad was niet bereikbaar) waardoor we nog geen eitjes of eierleggende dieren konden observeren.

Woensdag wordt een zeer zachte dag met temperaturen die rond de 14 tot misschien wel 16 graden oplopen. In het noorden van het land valt nog de meeste regen want een zwabberfront trekt net ten noorden van ons. In de avond zouden er vanuit het westen opklaringen komen maar we blijven in de zachte subtropische zeelucht aan de zuidkant van het zwabberfront en hierdoor behouden we de dubbele cijfers. Die opklaringen zullen daarom maar een beperkte invloed hebben. Met deze weersvoorspelling moeten we minstens 100 dieren of meer halen.
Donderdag worden de maximumtemperaturen in de loop van de voormiddag gehaald, want iets koudere lucht uit het noordwesten stroomt binnen, maar met 9 graden en een grote kans op regen mikken we toch op een matige avond die, naarmate er meer opklaringen komen, stilaan zou kunnen stilvallen in de loop van de avond. Vrijdag zorgt de noordweststroming voor enkele maartse buien met wat minder zachte temperaturen, zonder dat het echt koud wordt. 
Zaterdag zou droger verlopen met terug een graadje winst. Over zondag zijn de weermodellen het nog niet eens. Een verzwakt koufront zou het overwegend droog houden door een opbouwend hogedrukgebied, maar er zijn ook modellen die het toch laten regenen omdat het hoog wat verder blijft liggen en de neerslag dus niet onderdrukt wordt.


Volgende week geven de meeste modellen aan dat vanaf maandag de weerkaarten opdrogen. Het eerder genoemde hogedrukgebied maakt een kern boven of net ten oosten van ons land. Hierdoor krijgen we in eerste instantie een zuidenwind met zachte maar drogere lucht vanuit de Middellandse zee. Naarmate het hoog zich nestelt ten noorden van ons komen we in een NO circulatie terecht met relatief zacht weer overdag maar koele nachten in de nacht met zelfs kans op vorst. Zover is het nog niet en misschien is het ook niet meer echt van belang omdat de paddenoverzet volgende week wel eens afgelopen zou kunnen zijn.

We concentreren ons nu eerst en vooral op woensdag- en donderdagavond, want dit lijkt net als dinsdagavond een toppertje te worden gezien de zachte temperaturen met duidelijke dubbele cijfers. Wie tijd ziet zeker komen meehelpen! Wij maar vooral onze amfibieën rekenen op jullie. Hoe meer volk er komt hoe meer kans dat we dieren van de verkeersdood kunnen redden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hylakrant 16/2020 - 09/03 - Drukke week met paddentrek 


Zondagavond leverde wel degelijk een lichtrode avond op met 114 dieren. Nochtans was het minder warm dan werd voorspeld: met slechts 7 graden, natte straten en een bewolking die begon te breken werd het spannend. Er tekenden heel wat paddenoverzetters present, waaronder enkele nieuwe mensen. Om 19.15 uur werd het eerste juveniele padje gevonden. Even leek het een flopavond te worden, maar 10 minuten later kregen we van zowat iedereen vondsten binnen. Tussen 19.30 en 20.00 uur vonden alle groepjes dieren en kon je dus echt wel spreken van een piek. Vanaf 20.15 uur toen de opklaringen alsmaar breder werden en de temperatuur daardoor nog een graadje zakten merkten we een duidelijk afname. Alle op het Senthout aanwezige soorten werden gevonden waaronder enkele mooie bruine kikkers, een grijze meerkikker en zelfs een wijfje vinpootsalamander. De laatste is een soort die je niet elk jaar vindt op het Senthout. Om 21.15 uur lag de paddentrek volledig plat, na enkele controleritjes werd niks meer gevonden.
Dankzij de grote aanwezigheid van vrijwilligers hadden we op deze drukke avond slechts één slachtoffer.

En hoe zit met de rest van de week? Zondag mocht dan wel wat kouder uitgevallen zijn dan voorspeld , het hield de dieren niet meer tegen. Nog altijd heentrek door de koppels die enerzijds op straat werden gevonden (5 in totaal) en anderzijds de koppels die ook werden gevormd in de emmer zelf. Vermits we aan de warme kant van de straalstroom komen te liggen lijken de dubbele cijfers in kwikstanden weer binnen bereik. Morgen maandag lijkt nog een laatste koelere dag met normale maxima voor begin maart, maar tegen de avond zou de regen verbonden aan een warmtefront binnentrekken. De zachtere lucht is dan voor dinsdag en vooral voor woensdag. Dinsdag wordt het 12 graden met een gratis plens erbij en die zachtheid blijft ook in de nacht van dinsdag op woensdag. Woensdag wordt de warmste dag van de week met aanvoer van subtropische zeelucht met minimum 14 graden, sommige modellen spreken al van 16 of 17 graden. Ook donderdag zou nog zacht verlopen, maar vanaf vrijdag matigen de temperaturen terug en dalen we wellicht terug naar temperaturen onder de 10 graden.

Maandagavond had ik in de vorige hylakrant als code geel genoteerd. De laatste weerruns geven nu wat zachter weer en bovendien regen in de avond door het naderend warmtefront. Rekening houdende met wat we zondagavond hebben opgetekend wordt maandag nu minstens code oranje tot zelfs lichtrood, tenzij opklaringen roet in het eten zouden gooien wanneer het front wat vertraging oploopt. Op dinsdagavond wordt de tendens bevestigd, met 12 graden moet dit een gigantische paddentrek ontketenen. Code bordeauxrood is dan ook op zijn plaats. Woensdag is er twijfel of het zal regenen in de avond, maar met de voorspelde temperaturen lijkt ook woensdagavond een bordeauxrode avond te worden. Donderdagavond zou ook nog een topper kunnen zijn, terwijl op vrijdagavond de paddentrek terug getemperd wordt, maar voor hetzelfde geld is de paddentrek dan bijna voorbij.

Het ziet er naar uit dat we deze week de topavonden gaan halen, dus wie kan: alle hulp is welkom!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hylakrant 15/2020 - 07/03 - Paddentrek tot de finish op komst


Dat kleine details in het weer belangrijk zijn voor de intensiteit van de paddentrek was gisterenavond 6 maart weeral duidelijk. Zowel op 5 als op 6 maart kregen we hetzelfde weer: regen met weinig wind, alleen de temperatuur lag een fractie anders: 5 tot 6 graden op 5 maart, 5 tot 4 graden op 6 maart. Die dikke graad meer betekende een wezenlijk verschil voor de activiteit van onze amfibieën. Donderdagavond leverde bijna 50 dieren op, vrijdagavond moesten we het met slechts 6 dieren stellen.
Daarmee stranden we op het Senthout voorlopig op een subtotaal van 974 dieren. Hiermee laten we nu alle slechte en mindere goeie jaren achter ons en staan we momenteel op de 15de plaats (van de 25 overzetjaren die we al bezig zijn). Vooraleer we opnieuw jaren inhalen moeten we nu zo'n 350 extra dieren vinden.


Na weken matige tot rustige trek lijkt de finale eraan te komen. Zaterdagavond wordt opnieuw matig, maar vanaf zondagavond, maar vooral dinsdag- en woensdagavond lijken de topavonden in wording. Een portie zachtere lucht dringt zich op. Na een zonnige start onder invloed van een hogedrukwig is de zon alweer verdwenen wanneer ik deze Hylakrant schrijf. Het gaat om hoge en middelhoge bewoking, waaruit een weinig beduidend spatje kan vallen. Droog en mild met zo'n 8 à 9 graden maar wel een goed voelbare wind, vandaar slechts matige trek. De bewolking kondigt wel een weersverandering aan of eigenlijk meer van hetzelfde dat we vorige week kregen, alleen een zachtere versie ervan. Zondag in de loop van de dag trekt aan een koufront verbonden regen over. We halen bijna zeker terug dubbele cijfers. Tegen de avond wordt het vanuit het westen droger. Als het regent zou het zondag dus al goed prijs kunnen zijn omdat de temperaturen wellicht ook rond die 10 graden zullen schommelen. Als het niet meer zou regenen kan dit de trek tempereren.
Maandagavond 9 maart lijkt het wat minder te worden, want het wordt even wat koeler achter het koufront en bovendien zou het maandagavond kunnen uitklaren.

Dan lijken dinsdagavond en woensdagavond de topavonden te moeten worden. Dinsdag krijgen we weer een kleine zondvloed over ons, maar deze keer wel met zachtere lucht. De hele achterhoede die al van in januari of begin februari wachten zullen dan de oversteek wagen. De meeste weermodellen geven zowel dinsdagavond als woensdagavond avondtemperaturen van 10 of 12 graden. Woensdag overdag zou het een zachte 14 graden worden. Als dit uitkomt maakt het niet veel uit of het al dan niet regent en/of waait in de avond: ze zullen er zijn, tenzij de paddentrek op zijn einde zou lopen.

Hier is echter nog geen aanwijzing voor. Er zijn bij ons althans nog geen eierlegsels gevonden al moeten we toegeven dat het hele natuurgebied de voorbije dagen volledig blank stond, waardoor speuren naar eieren bijna onmogelijk was. Zelfs bij de 6 die vrijdagavond bij 4 graden gevonden werden was er nog een koppel en dus duidelijk heentrek.

Als de paddentrek nu echt goed op gang komt, kan dat makkelijk enkele honderden dieren opleveren en zou het subtotaal wel eens snel kunnen aandikken om dan abrupt te eindigen. Dat mag ook wel want we beginnen ondertussen aan onze zesde week paddenoverzet. Hopelijk wordt het de komende week kort en krachtig en vooral tot de finish want 6 weken paddenoverzet begint op onze dagverantwoordelijken te wegen.

Wil je dus mee padden komen rapen noteer dan zeker de avonden van zondag tot en met woensdag, behalve maandagavond, het zal met heel grote zekerheid echt losbreken ... tot de finish?

Tot één van deze avonden. We rekenen op jullie hulp!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hylakrant 14/2020 - 05/03 - Paddentrek kwakkelt verder, donderdagavond wat intensere trek


We zitten midden in de paddentrek en bijna elke avond worden er dieren gevonden. Het gaat daarbij zeker om heentrek: als er iets gevonden wordt zijn dit ook geregeld dieren in amplexus en wanneer je ze in een emmer samen zet ontstaan er amplexi (koppels). In de poelen is er bijna geen activiteit te zien, eitjes heb ik nog niet gevonden.
Feit is dat de dieren veel te vroeg gewekt zijn. Het lijkt er op, nu de temperaturen wat normaler zijn, dat ze  elke avond met een dilemma zitten: gaan we het ondanks de niet ideale temperatuur wagen of niet? De meeste wagen het niet, maar enkele wel en soms bij bizar lage temperaturen. Vorige week trokken er dieren bij 2 of 3 graden. Maandagavond  was er een heel bescheiden trek bij 4 graden, dinsdagavond was het niets bij 5 graden maar droog en woensdagavond leek het er eerst op dat het bij een viertal dieren zou blijven. De avond begon droog bij 6 à 7 graden, maar dan begon het even te regenen. Die regen leek eerder ijskoude gesmolten sneeuw en het kwik daalde van 6 naar 4 graden. Blijkbaar was, ondanks de temperatuurdaling, dat beetje vocht  voldoende om wat extra twijfelaars uit hun schuilplaats te lokken. Uiteindelijk kregen we even wat intensere trek en dikte het aantal snel aan tot 13 dieren. Bij die 13 een amplexus en 1 kleine watersalamander.

Wat brengt donderdag 5 maart? Ondertussen is de koers van de verwachte depressie (lagedrukkern) redelijk zeker. Ze zal niet ten zuiden van ons doortrekken maar recht over ons. Hierdoor krijgen we een heel actief oost-west gericht occlusiefront verbonden met langdurige regen waarbij 10 tot 20 liter per vierkante meter kan vallen. De temperatuur ligt rond 7 à 8 graden maar tijdelijk wel met een zwakke oost- of noordoostenwind. De kans lijkt reëel dat het in de avond nog altijd (stevig) regent bij zowat 7 graden. Echt ideaal is die temperatuur niet, maar er is weinig wind. Wetende dat woensdagavond en alle voorgaande avonden bij temperaturen van 2 tot 5 graden paddentrek werd vastgesteld, lijkt donderdagavond waakzaamheid meer dan geboden en zit er toch minstens een matige avond in, vandaar dat ik bijstel naar code oranje.

Vrijdag 6 maart hebben we vooral in de voormiddag nog altijd last van die occlusie en achter die depressie kantelt de wind naar NW. We krijgen dan ook nog wat voorjaarsbuien maar in de namiddag stabiliseert de atmosfeer door de nadering van een hogedrukwig. Vrijdagavond zal dan ook droog zijn en door de polaire lucht en in de brede opklaringen zal de temperatuur snel dalen. Wellicht wordt het dan niets, tenzij de straat er nog nat bij ligt en er meer bewolking zou zijn: dan is er mogelijk wat beweging de eerste uren van de avond, vandaar code geel (of groen).

De hogedrukwig wordt zaterdag al gauw weggeduwd door een nieuw naderend lagedrukgebied met tal van storingen. Een zwak warmtefront trekt in de loop van de nacht van zaterdag op zondag binnen. Achter dit front wordt het zachter en halen we sinds lang terug dubbele cijfers. In de zachte sector is veel bewolking aanwezig met geregeld regen. Zondagavond lijkt dan ook de avond waarop alle paddenoverzetters aan het wachten zijn. Met 10 tot 12 graden zacht en nat. Helaas is ook de wind terug maar laat ons er vanuit gaan dit zondag niet zal meespelen. Maandag wordt het weer een fractie kouder zonder dubbele cijfers, maar dinsdag komt een nieuw warmtefront aanzetten en voorlopig lijkt ook hier een topavond in de maak. Trouwens in tegenstelling tot eerdere runs lijkt de atmosfeer ook volgende week nog niet te stabiliseren. Het standvastig hoog lijkt er niet te komen en de westcirculatie blijft gewoon doorgaan.

Samengevat:
Elke avond wordt er gecontroleerd. Donderdag en zaterdag 7 lijken matige avonden te worden en zoals het nu loopt zou zondagavond misschien wel dé topavond van de paddenoverzet 2020 worden.

Of 5 maart inderdaad code oranje zal worden en deze voorspelling blijft lees je in een volgende Hylakrant

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hylakrant 13/2020 - 02/03 - Paddentrek zo goed als plat, maar niet helemaal


De winter 19-20 is op de valreep toch niet sneeuwloos en evenmin de warmste ooit geworden. Zowel woensdag als donderdag februari viel er neerslag in de vorm van sneeuw, zij het vaak gemengd met regen. De sneeuwval getuigde van polaire lucht en je zou dan denken dat er helemaal geen paddentrek zou zijn. Niets bleek minder waar. Woensdagavond vonden we 13 padden die het nodig vonden de oversteek te wagen. Dat is misschien nog te begrijpen omdat de dag redelijk zacht was en vooral heel nat. 's Avond viel de regen  gemengd met natte sneeuw soms met bakken uit de lucht bij 3 à 4 graden. Donderdagavond waren er ook enkelen op stap bij 2 graden, ook hier een natte straat. Vrijdagavond regende het opnieuw met amper 5 graden: ook die leverde enkele dieren op. Zaterdagavond bewoog er eveneens wat bij 3 graden en zo ging het maar door behalve op zondagavond 1 maart: 5 graden en volledig droog: toen werd niets gevonden.

Met al die kleine aantallen erbij staat het Senthout nu op 887 dieren als voorlopig totaal. Eén goeie avond en de 1.000 dieren moet haalbaar worden.

Helaas zit dat er de komende avonden niet in. Het kwik in de dubbele cijfers krijgen lukt alvast tot vrijdag 6 maart niet. Daarna zou het natter en zachter kunnen worden, maar donderdag 5 maart zou een lagedrukkern net ten zuiden van ons doorschuiven, waardoor we zelfs even (noord)oostenwind krijgen met povere maxima tot gevolg.

Maandag 2 maart begint met regen en maxima rond 7 à 8 graden. Eens de regen weggetrokken volgen buien en die kunnen soms een winters karakter krijgen in de vorm van hagel en zelfs natte sneeuw, ook onweer is mogelijk. In de avond nemen de buien af en klaart het op waardoor het wellicht snel afkoelt. Gezien natte wegen in combinatie met enige koude vorige week een beetje paddentrek opleverde, zou het best kunnen dat dit opnieuw gebeurt, alleen wordt die koude nu veroorzaakt door opklaringen wat vorige week minder het geval was. Dinsdag lijkt een kopie te worden van maandag, met opnieuw een rits aan voorjaarsbuien die opnieuw lijken uit te sterven tegen de avond met opnieuw brede opklaringen die het snel koud laten worden met kans op nachtvorst. Woensdag blijft het overwegend droog door een hogedrukwig, maar met 7 graden overdag eerder fris, ook de nacht die volgt leidt wellicht tot een graad vorst. Donderdag zou het kwik maximaal 6 graden halen afhankelijk hoe zuidelijk de depressie doortrekt al dan niet vergezeld van regen (of smeltende sneeuw). Vanaf vrijdag liggen alle opties nog open, de meest waarschijnlijke optie is een tijdelijke verzachting vanuit het ZW met dubbele cijfers en veel nat. Volgende week zou een echt hogedrukgebied de zeelucht afsnijden en ons overwegend droog weer bezorgen met aflandige windrichtingen. Kortom er komt mogelijk even een ideaal paddentrekweekend aan, maar op langere termijn ziet het er niet fantastisch uit.

Conclusie: de paddentrek ligt zo goed als plat, maar elke avond zijn er toch dieren die zich er ondanks de lage temperaturen aan wagen, zeker als het nat is. Daarom geef ik code geel. Onze dagverantwoordelijken controleren en evalueren elke dag. je mag hen altijd komen ondersteunen, maar de kans dat er niets gevonden wordt is er ook.

Tot slot: vermits het week van de vrijwilliger is wil ik alle paddenoverzetters en in het bijzonder mijn dagverantwoordelijken heel erg bedanken, want zonder hen zou onze raapactie niet werken. Bravo voor zoveel inzet en passie

Hylakrant gaat weer enkele avonden uit de ether tot er beter paddentrekweer op komst is of er plotseling toch meer zou bewegen op terrein dan we nu denken.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hylakrant 12/2020 - 25/02 - Onderbreking paddentrek tot in maart?


Maandagavond werd een code licht rood: 105 dieren werden geregistreerd, een stevige paddentrekavond maar geen piekavond. In tegenstelling tot de vorige avonden waren er nu wel dubbele cijfers op thermisch vlak, namelijk 11 graden. De straat lag ook nat: het regende licht, met momenten zelfs matig. Een kletsnatte bedoening (het had ook al bijna de hele dag geregend) maar voor de zoveelste avond was er ook weer veel wind. Deze trok de gevoelstemperatuur naar beneden en is dus waarschijnlijk de oorzaak dat het niet helemaal piekte tot een topavond.
Met deze 105 dieren erbij zitten we nu aan een subtotaal van 842 geregistreerde dieren, daarmee laten we nu ook het totaal van het jaar 2017 ver achter ons en zitten we dichtbij heel wat andere jaren. Voorlopig ziet het er niet naar uit dat het subtotaal de komende avonden nog veel zal aandikken want er staat vooral op thermisch vlak een weersverandering voor de deur. Het wordt niet echt winterweer, maar we kijgen een kouder weertype met mogelijk wat winterse schermutselingen. Vanuit een meer noordelijk gebied op de Atlantische oceaan weet koudere polaire lucht ons te bereiken. Die zal ons weer blijven bepalen tot minstens vrijdag 28 februari. Of de heel zachte subtropische lucht die afgelopen weken geregeld de weg naar onze streken vond en verantwoordelijk was voor deze uitzonderlijke vroege paddentrek dan terugkomt lijkt meer en meer onwaarschijnlijk. Daarom zou het kunnen dat er in februari geen pad meer te zien zal zijn en dat zelfs begin maart de paddentrek nog een tijdje aan de ketting blijft. Er lijkt een serieuze onderbreking aan te komen net nu het seizoen eigenlijk zou moeten beginnen.
Wat weten we vrijwel zeker: polaire lucht stroomt vanuit het noordwesten binnen waardoor dinsdag 25 februari de 10 graden al te hoog gegrepen zijn. De bovenluchten worden alsmaar kouder tot wel -40 graden op 5 km waardoor de avonden en nachten ook koeler worden dan we al een hele tijd gewoon waren. In opklaringsgebieden kan het zelfs tot een graadje vorst komen, de buien worden winters. Sommige modellen geven zelfs de eerste sneeuw van deze winter: zeker in de Ardennen, maar ook in Vlaanderen. Zeker woensdag maar nu ook al donderdag zou er eerder winterse neerslag vallen met een maximumtemperatuur die afhankelijk van het model ergens tussen de 4 en 7 graden zou uitkomen: voor onze padden te koud weer. Vrijdag wordt het een fractie zachter maar niet alle modellen zijn het daarover eens. Sommige modellen laten een lagedrukkern zelfs ten zuiden van ons land doortrekken waardoor we tijdelijk in een noordcirculatie terechtkomen waardoor de Scandinavische koude tijdelijk tot bij ons geraakt, maar het kan ook zijn dat het systeem over ons trekt of zelfs ten noorden van ons. In dat geval blijft het zachter en hoe noordelijker het systeem trekt hoe meer kans dat zachte lucht ons kan bereiken. Daarna lijkt de temperatuur zich wat te stabiliseren, maar echt zacht wordt het niet meer (geen dubbele cijfers meer en al zeker niet 's nachts).

Conclusie
Het ziet er naar uit dat de paddentrek dus even al zeker tot en met donderdagavond 27 februari stil ligt, code groen dus. Er zijn nog altijd weermodellen die vanaf vrijdag iets opleveren voor matige paddentrek, vandaar code geel met een grote onzekerheid.
Tenzij er nog spectaculaire vondsten zouden zijn gaat Hylakrant minstens enkele dagen uit de ether tot er opnieuw paddentrekweer zit aan te komen. Hoor je dus niets, dan is er geen of nauwelijks paddentrek.

Tot deel 2 van de paddentrek!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hylakrant 11/2020 - 24/02 - Na maandagavond 24 februari valt de paddentrek waarschijnlijk stil-


De paddentrek kwam dit weekend in de pers: zowel VRT als VTM besteedden er een reportage aan. We zitten midden in een veel te vroege paddentrek, maar het wordt alsmaar duidelijker dat er een langdurige onderbreking aan zit te komen.
Laat ons het verhaal starten met zondagavond 23 februari. Die leverde op Senthout 56 dieren op, een matige trekavond. Mede dankzij de aanwezigheid van veel vrijwilligers werd het aantal slachtoffers beperkt tot twee. Deze vrijwilligers, waaronder opnieuw nieuwkomers, kregen vier soorten te zien: alpenwatersalamander, bruine kikker, gewone pad en een helaas aangereden kleine watersalamander. Wat ook opviel: er werden veel koppeltjes padden gevonden op de weg maar ook twee vrouwtjes pad die wellicht al op terugtrek waren. Het weer was zoals verwacht. Het koufront was om 17.00 uur voorbij en de temperatuur lag rond de 8 graden, de straten lagen er nog nat bij. Tegen 20.00 u klaarde het op, een uur later werd het aan de grond een pak kouder en dat betekende het einde van de paddentrek.

Met de 56 dieren erbij zitten we nu aan 738 dieren, een subtotaal waarmee we in de tijdreeks 1996-2019 nu al 4 slechtere overzetjaren (1996, 1997, 2014 en 2017) achter ons laten. Wellicht dikt dit totaal na maandagavond verder aan en laten we nog enkele mindere paddenoverzetjaren extra achter ons.

Ik tip maandagavond nog als een potentiële topavond gezien ook de laatste voorspelling het nog altijd licht of matig laat regenen en we ons nog altijd in subtropische lucht zullen bevinden. Als dit de werkelijkheid wordt moeten we ons opmaken voor een drukke paddenoverzetavond, zeker gezien de temperaturen overdag kunnen pieken tot 14 graden.

Vanaf dinsdag is het een heel ander verhaal: dan wordt de maximumtemperatuur bereikt rond 1.00 uur 's nachts omdat dan een koufront over trekt. Daarachter daalt het kwik naar 5 tot 7 graden overdag omdat polaire lucht binnenstroomt vanuit west/noordwest, die zorgt voor koude luchtbellen in de hogere atmosfeer. In de avond zakt het kwik nog verder weg, zeker bij opklaringen. De laatste modellen geven nu aan dat we tot vrijdagmorgen in deze polaire lucht blijven met elke dag buien die soms een winters karakter hebben door de zeer koude bovenluchten tot -40 graden op 5 km hoogte. In de nacht blijven we maar net boven het vriespunt. De laatste modellen geven voor vrijdag toch koelere lucht: het ziet er naar uit dat na het sterk onwinters weer met een bizar warme temperatuurreeks allemaal wat normaler zal worden.

Tot slot: na 30 jaar paddenoverzet kom je nog altijd nieuwe dingen tegen. In de Hoevelaan vond één van onze speurneuzen een pad in een brede spleet van de boordsteen van het voetpad. Blijkbaar vond deze pad de spleet een ideale schuilplaats. We wisten al langer dat de dieren in de grond kruipen of zich onder houtstammen verschuilen, maar een spleet in een voetpad was toch iets nieuws. Benieuwd of het dier er de komende avonden er nog altijd zal zitten.

Conclusie:
Maandagavond 24 februari gaat het pieken. Iedereen die kan wordt dan ook opgeroepen om te komen meehelpen. Daarna valt de paddentrek een tijdje stil en lijkt zelfs een kwakkeltrek weinig waarschijnlijk. Een onderbreking van enkele avonden is zo goed als zeker tot minstens donderdagavond, mogelijk zelfs nog langer. Heel misschien komt de paddentrek terug op gang vrijdagavond, maar zeker is dat nog niet.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hylakrant 10/2020 - 23/02 - Moeilijke voorspelling voor zondag en maandag, het zit hem in de details.


Met zwabberfronten in de buurt en stormen die zich al dan niet ontwikkelen weten we dat het wisselvallig is, er regen kan vallen en veel wind is, maar de details zijn heel moeilijk te voorspellen zeker op thermisch vlak. Voor de gemiddelde mens maakt dit niet uit maar voor paddenoverzetcoördinatoren wel. Zo verwachtten we zaterdagavond een topavond (code rood) maar die kwam er niet. De reden: 8 i.p.v. de voorspelde 11 graden. De straat was wel nat en het regende van tijd tot tijd maar het waaide stevig en die wind temperde de paddentrek. Nu ja, 65 dieren is geen flop en diegenen die er bij waren konden alle soorten bewonderen: behalve gewone pad ook kleine watersalamander, alpenwatersalamander en enkele bruine en groene kikkers. Door de talrijke opkomst konden we het aantal slachtoffers beperken tot 3: daar doen we het voor. We hebben nu al een subtotaal van 682 geregistreerde dieren.
Wat brengt ons vanavond: er zal veel wind zijn want momenteel raast een storm met rukwinden tot 100 km/u over ons land. Het zwabberfront ligt langgerekt over onze streken en gedraagt zich de ene keer als warmte-, de andere keer als koufront. Bij het schrijven van deze krant zitten we in subtropische lucht met temperaturen rond 12 graden. Aan welke kant we rond de schemering zitten is niet duidelijk. Zoals het nu wordt voorspeld zouden we even aan de koude (eigenlijk minder zachte) kant van het front komen waardoor we wellicht geen dubbele cijfers zullen hebben. Of het zal regenen weten we ook niet helemaal zeker. Bovendien blijkt de nog altijd krachtige wind tijdelijk de NW hoek op te zoeken. We houden het dan ook bij code oranje met een gelijkaardig resultaat als zaterdagavond. In alle geval we zullen aanwezig zijn op de actieplaatsen. Alle hulp is welkom!
In de nacht van zondag op maandag zouden we dan ergens rond middernacht terug in zachtere lucht terechtkomen (een zogenaamde warme sector) waardoor maandag het kwik kan oplopen naar 12, misschien wel 14 graden. Die zachtheid nemen we waarschijnlijk nog mee in de avond, waardoor het wel een topavond kan worden, maar ook hier is er nog wat onzekerheid over de timing. Volgens de laatste voorspellingen zou er op middernacht immers een koufront overtrekken met daarachter merkelijk frissere lucht van polaire oorsprong. Als dit front wat vroeger komt zal maandagavond er heel anders uitzien.
Waar we wel zekerheid over hebben is hoe dinsdag eruit ziet. Dan bevinden we ons in polaire lucht en die blijft wel even. Koude luchtbellen gevuld met vrieslucht op grote hoogten triggeren buien die soms een winters karakter kunnen hebben. Daarom durven we stellen dat het van dinsdag- tot en met donderdagavond niks zal worden, zelfs wanneer de straat nat ligt zal het maar bij enkele dieren blijven vroeg in de avond. De koudere lucht blijft ook wat langer en zou in plaats van donderdag pas vrijdag verdreven worden. Vrijdagavond zou een portie zachte lucht ons overspoelen en komen de dubbele cijfers terug: nog ver weg maar voorlopig code oranje.

Conclusie: we zullen vanavond zien hoe de paddentrek uitpakt. Alle hulp is welkom om het aantal slachtoffers binnen de perken te houden. Zelfs bij rustige avonden kan elke persoon belangrijk zijn om levens te redden. Maandagavond lijkt een drukke paddentrekavond te worden, maar in de week valt het even stil tot vrijdagavond, dan herbegint het terug met grote zekerheid. We zijn dan eind februari, dan is het normale tijdstip voor paddentrek aangebroken. Zo'n vroege paddentrek als nu hebben we eigenlijk in 30 jaar nog niet gezien, dankzij het anti-winterse veel te zachte weer voor de tijd van het jaar.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hylakrant  09/2020 - 21/02 - van kwakkeltrek naar topavond


Het is even geleden dat er een Hylakrant in jullie mailbox viel. Lag de paddentrek dan plat afgelopen week? Niet helemaal: op woensdagavond na werd elke avond wel iets gevonden, ook al waren de weersomstandigheden absoluut verre van ideaal. Zo vonden we vrijdagavond (bij 7 à 8 graden, droog en winderig weer) 5 padden, donderdagavond (ook zo'n 7 graden en met momenten stortregen) "slechts" 29 dieren. Dinsdagavond 18 februari leverde 1 dier op. Kortom kwakkeltrek, niet onlogisch dichtbij de kritische temperatuur. Avonden met 7 graden zijn voor februari best zacht, maar maken de voorspelling van paddentrek zeer vervelend. Dat dieren worden gevonden op niet ideale trekavonden betekent dat we echt wel midden in de paddentrek zitten ook al is het nog maar half februari. Ondertussen telden we op Senthout al 615 dieren, nooit eerder gezien zo vroeg.
Wat brengt zaterdag 22 februari? Na een voor padden iets te koude nacht van vrijdag op zaterdag met een milde 5 graden, stijgt het kwik overdag in de dubbele cijfers. Eerst is er kans op nog wat opklaringen, maar een warmtefront trekt in de loop van de namiddag en avond vanuit het westen binnen met lichte regen. Die lichte regen nemen we wellicht mee de avond in en de kans op >=10 graden zouden zich kunnen handhaven ook de hele nacht. Zonder de wind met rukwinden tot 80 km/u zou hier wel eens een topavond in de maak kunnen zijn.
Kijken we naar zondag 23 februari dan weten we een ding: het wordt een kletsnatte dag. Een zwabberfront dat de ene keer als koufront en dan weer als warmtefront over ons heen trekt zorgt voor veel regen. Aan welke kant van het front we ons bevinden in de avond is onduidelijk maar bepalend voor de hevigheid van de paddentrek. Aan de koude kant zitten we met zo'n 7 graden, aan de warme kant blijven we wellicht in de dubbele cijfers zitten en lijkt een tweede topavond in de maak. Ook maandag is nog onzeker maar komt ook in aanmerking voor een drukke paddenoverzetavond. Dinsdag komen we achter de lage drukkern en stroomt vanuit het west/noordwest koudere lucht binnen. De dubbele cijfers gaan eruit en ijskoude bovenluchten triggeren (winterse) buien. Zo goed als zeker is er dan geen paddentrek wegens de polaire lucht en de te koude temperaturen en wellicht opklaringen tussen de buien in. Na dit koudere intermezzo slaagt warmere lucht uit het zuidwesten er opnieuw in ons te bereiken vanaf donderdag met opnieuw nattigheid.
De conclusie is dat alleen het weer de paddentrek nog kan temperen. Zaterdagavond, geholpen door regen en zachte temperaturen, lijkt een drukke trekavond in de maak, vandaar code rood. Zondag mogelijk ook, regenen zal het doen maar of het warm genoeg zal zijn is nog onduidelijk. De details worden de komende uren duidelijker, maar we houden het voorlopig op code oranje. Dinsdag en zeker woensdag ligt de paddentrek (zo goed als) plat om dan donderdagavond terug te herstarten.
Jullie worden dus zaterdagavond verwacht, hopelijk tot dan!


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hylakrant 08/2020 - 17/02 - zondagavond 16 februari levert een echte piekavond op


We beleven een spectaculair paddentrekseizoen. Zaterdagavond met 145 amfibieën was nog klein bier met wat zondagavond gebeurde: maar liefst 264 dieren werden geregistreerd. Mijn voorspelling was een kleine onderschatting: i.p.v. code oranje of rood werd het donkerrood. De piekavond die we boekten hing echter aan een zijden draadje. Met een iets andere timing van de weerfenomenen had het iets heel anders kunnen zijn.
Zondagavond begon om 17.30 u. met een bizar warme 17 graden, zwaar bewolkt maar droog met stevige rukwinden tot 100 km/u veroorzaakt door storm Dennis. Toen we richting de overzetplaats vertrokken om 18 u. was het nog steeds hetzelfde weer, alleen was temperatuur een beetje gezakt naar 16 graden. Dat is bijzonder warm voor deze tijd van het jaar. Om 18.20 u. kwam de trek op gang, de hevige wind leek geen stoorzender. Tientallen dieren werden gevonden op één en dezelfde strook en toen het om 18.40 u. wat begon te druppelen kwamen er nog meer padden te voorschijn. Onze emmers vulde zich met padden, soms met 6 tot 10 dieren tegelijk. Toen begon het iets voor zeven ineens bakken te regenen: een ware zondvloed die minstens een kwartier duurde. Iedereen was in een mum van tijd kletsnat en de windvlagen kregen we er gratis bij. De padden zaten echt overal, al waren ze door de hevige regen soms amper te zien. Tijdens de regen viel de temperatuur op minder dan 2 minuten van 16 graden naar 8 graden: van een koufront gesproken. Daardoor viel ook de intensiteit van de paddentrek terug naar een meer gespreide paddentrek. Tussen de val van 7 naar 6 graden werden er vooral koppels vevonden (in amplexus).

Vanaf 21.00 u. was de paddentrek ondanks de regen die er nog steeds viel zo goed als voorbij. Tijdens de intensere neerslag viel zat er soms een ijskorreltje of natte sneeuw tussen omdat de subtropische lucht voor het front vervangen werd door de ijskoude bovenluchten achter het front. Mocht het koufront al om 17.30 u. over zijn getrokken had deze paddenoverzetavond er waarschijnlijk totaal anders uit gezien. Zo vroeg in het voorjaar zijn dus alle details belangrijk: de timing wat er 's avonds en 's nachts gebeurt is dus heel belangrijk om een goede voorspelling te kunnen maken.


Wat nu voor volgende week? Maandag geen extreem warme temperaturen maar met maxima van 9 à 10 graden nog altijd zacht. In de bovenluchten is het echter ijskoud en dat triggert voorjaarsbuien. Ook storm Dennis is nog niet helemaal uitgeraasd en zorgt nog voor rukwinden tot 80 km/u. In de avond zal het kwik rond de 7 à 8 graden liggen, wellicht liggen de straten ook nat. Hoe breed de opklaringen zullen zijn tussen de buien is de grote onbekende en die zullen bepalen hoe snel het afkoelt in de avond. Ik geef dan ook code geel, mogelijk oranje als het meer bewolkt is en de straat er nat bij ligt of het regent. Dinsdag ongeveer hetzelfde weer, vandaar opnieuw code geel daar de nacht van dinsdag op woensdag kouder zal verlopen. Woensdag is de meest frisse dag met 7 graden overdag en kans op (winterse) buien, vandaar code groen. In het weekend lijken de dubbele cijfers terug te komen en ook de nachten worden terug warmer, dus wie weet wordt het dan opnieuw een topavond? Wat we wel zeker weten: echt winters weer is er in de verste verte (gelukkig maar) niet te zien dus, wanneer de omstandigheden redelijk tot goed zijn, denk ik dat er altijd wel paddentrek zal zijn.

In alle geval zullen onze dagverantwoordelijken het terrein opvolgen wanneer we dit nodig achten. Half februari is nog altijd vroeg in het seizoen, de pieken vallen normaal ergens tussen 25 februari en 15 maart wanneer de dagen nog verder gelengd zijn, de nachten steeds korter worden en de zon krachtiger wordt.


Met al die dieren van zondagavond 16 februari erbij zitten we aan het Senthout nu al aan een subtotaal van 653 geregistreerde dieren. Met dit voorlopige totaal laten we nu al de meest slechte overzetjaren achter ons.
Als het duidelijker wordt wanneer er terug een interessante avond zal zijn, krijg je meer paddenoverzetnieuws in een nieuwe Hylakrant.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hylakrant 07/2020 - 16/02 - Nooit eerder zo'n drukke paddentrek op 15 februari


We beleven een spectaculair paddentrekseizoen. Zaterdagavond leverde maar liefst 145 geregistreerde amfibieën op. Het begon moeizaam: voor 18.30 u. werden geen dieren gevonden, maar vanaf dan dikte het aantal erg snel aan. Soms zaten de dieren in groepjes bijeen op de weg en was de emmer met 5 extra dieren gevuld. Het leek even een piekavond te gaan worden, maar zover kwam het niet. Gewoon een drukke avond is al spectaculair genoeg voor een 15de februari: op het Senthout zagen we nooit eerder 145 dieren zo vroeg in het jaar. Vanaf 19.15 u. ging de intensiteit van de paddentrek wat naar beneden om uiteindelijk te evolueren naar kwakkeltrek. Naarmate de avond vorderde was duidelijk voelbaar dat de wind snel in kracht toenam. Elke ronde werd nog wel iets gevonden maar de avondpiek was duidelijk voorbij. Dat gaf ons de tijd aan een aantal nieuwe mensen wat uitleg te geven, terwijl een aantal doorwinterde paddenoverzetters bleven padtrouileren. Dat leverde niet alleen padden op: ook een kerkuil konden we heel dichtbij in alle schoonheid bewonderen dankzij het scherpe oog van Hannes. Na enkele ritjes met hoogstens 1 of 2 padden per ronde besloten we rond 22.00 u. om er een punt achter te zetten. Met de dieren van gisterenavond voorbij laten we qua aantal het rampjaar 2014 nu al achter ons. Ons subtotaal zit al ruim over de 300 dieren, een nieuw record zo vroeg op het jaar.
Wat wordt het op zondag 16 februari? Momenteel is het onstuimig weer met maar liefst 15 à 17 graden extreem zacht weer voor de tijd van het jaar. Die zachte lucht hebben we te danken aan storm Dennis die subtropische zeelucht vanuit Madeira rechtstreeks naar onze streek stuurt. Dennis zorgt voor rukwinden tot 90km/u. Voorlopig is het droog na de doortocht van een zwak warmtefront maar daar komt in de loop van de (late) namiddag verandering in als het koufront binnenvalt. Zoals het er nu naar uitziet zou de meeste regen verbonden aan dit koufront vallen bij het invallen van de schemering. Er wordt tot 10 liter per m2 voorspeld op een uur tijd. Tegelijk daalt ook de temperatuur omdat achter dit koufront minder zachte lucht binnenstroomt. De dubbele cijfers zouden zeker in het begin van de avond overeind blijven. Dus vanavond een heel strak windveld met rukwinden tot 100 km/u, buiige regen, bizar warm voor de tijd van het jaar met 13 graden en in tegenstelling tot zaterdagavond zal het dus met grote zekerheid nat zijn. Daarom denk ik dat het zeker in het begin van de avond opnieuw druk zal worden en stel ik mijn eerdere voorspelling uit de vorige Hylakrant bij van code oranje naar code rood. Een gelijkaardig scenario als zaterdagavond: een piek in het begin van de avond, geleidelijk afzwakkend naar kwakkeltrek.

Iedereen welkom dus op onze paddenoverzetplaatsen: de kans op 100 of meer dieren is vrij groot.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hylakrant 06/2020 - 15/02 - Wordt zaterdagavond 15 februari een topavond?


We kondigen het al langer aan: zaterdagavond 15 februari heeft veel weerelementen om een topavond te worden. De enige stoorzender kan de hevige wind zijn, maar ik denk dat de dieren zich daar niet veel van aan zullen trekken. Zo was het ook afgelopen vrijdagavond. Met 8 graden zaten we in de buurt van de kritische temperatuur, een koele wind verlaagde nog het koudegevoel, veel opklaringen met dunne sluierbewolking, droog weer en je adem was zelfs zichtbaar: niet meteen paddenweer. In normale winters zou dit half februari niets opleveren zo vroeg op het jaar, maar niet dit paddentrekseizoen. Ons subtotaal ligt nu rond de 175 geregistreerde dieren. We vonden op 14 februari 5 padden waarvan 1 amplexus, niet toevallig op plaatsen waar de meeste bebouwing is, omdat het daar net dat graadje warmer was. Vijf dieren is bijna niets, maar het feit dat je ze vindt bij verre van ideale omstandigheden wil wel zeggen dat de padden wachten op ideaal weer.
Op zaterdag 15 februari trekt er een zwak warmtefront over wat meestal betrokken weer zal opleveren met misschien wat (mot)regen. Achter dat front trekt de wind aan want storm Dennis komt eraan. Dat warmtefront brengt bijzonder zachte lucht met van oorsprong subtropische lucht zodat de temperatuur zaterdag kan oplopen naar 13, misschien zelfs al 14 graden. Zaterdagavond blijft het betrokken en ook de temperaturen blijven de avond en zelfs de hele nacht 10 tot 12 graden. Dat is bijzonder zacht en eigenlijk een herhaling van de warme nachten die de paddentrek eind januari op gang brachten. Mocht er ook wat neerslag vallen durf ik me wagen aan een topavond. Zonder neerslag zal het een drukke of minstens een matige avond worden.
Ik roep op om zaterdagavond een handje te komen helpen.
Zondag 16 februari doen we er wat de temperatuur betreft overdag nog een schepje bovenop, de wind haalt weer pieken tot 90 misschien zelfs 100 km/u omdat we in het krachtige windveld van Dennis komen. Dit levert een bijzonder zachte 15 graden op, sommige weermodellen geven zelfs 16 tot 18 graden. Zondagavond zal het waarschijnlijk stevig plenzen en nog altijd stevig waaien maar de temperatuur zal achter het koufront zo'n 7 graden kelderen, dus eerder onder de 10 graden. De precieze timing van dit koufront moet nog bekeken worden.
In Hylakrant 7 meer daarover, wellicht levert ook zondagavond matige paddentrek op want het zal waarschijnlijk regenen. De rest van volgende week zal wisselvallig verlopen met geregeld buien, maar door de polaire lucht zal de paddentrek eerder bescheiden blijven, kwakkelen of zelfs weer tijdelijk stilvallen.
Eerst bekijken we wat zaterdagavond oplevert. Help onze amfibieën veilig over de weg want het zou wel eens heel druk kunnen worden.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hylakrant 05/2020 - 12/02 - Dennis brengt waarschijnlijk een derde piekje paddentrek


Door wat meer westelijke (ipv zuid of zuidwestelijke) luchtstromingen bleven de temperaturen de afgelopen dagen en avonden normaler zacht dan vorige week. Dat er ook koude bovenluchten waren mocht duidelijk zijn: het leverde hagelbuien op en wanneer de bui lang genoeg duurde zelfs natte sneeuw en/of onweer. Met die temperaturen en relatief koude lucht met brede opklaringen heb je geen paddentrek, een verloren gelopen dier niet te na gesproken.

Vannacht gaan we de nacht in met brede opklaringen en koelt het snel af, maar in de late nacht neemt de bewolking toe, snel gevolgd door regen die dan donderdag zou moeten neer plenzen. De temperatuur zou tussen de 3 en 5 graden variëren in de nacht, duidelijk te koud voor paddentrek.
Donderdag 13 februari begint met regen, maar de storing maakt vaart en trekt al snel weg naar het oosten. Helemaal droog blijft het niet want een occlusiefront verbonden aan een lagedrukgebied zorgt voor heel wisselvallig weer met (hagel)buien. De temperatuur aan de grond zou max 9 graden worden, als de straat er nog nat bij ligt en geen brede opklaringen zijn zou het kunnen dat er enkele dieren op wandel gaan, maar lang zal dat niet duren.

Vrijdag 14 februari verloopt droog door een wig van hogedruk maar er zit veel vocht in de lucht dus de zon zal maar een bescheiden rol krijgen. In de avond zou de wind al strakker uit zuid tot zuidwest gaan waaien en steeds zachtere lucht aanvoeren. Vrijdag is het niet onmogelijk dat er enige paddentrek zal zijn, maar echt veel zal het niet zijn omdat de gevoelstemperatuur laag zal liggen. Dat we in zachte subtropische zeelucht terechtkomen zullen we zaterdag ondervindenwanneer het kwik makkelijk 12 graden haalt. De wind trekt  verder aan tot stormachtig en wellicht krijgen we ook (een flinke portie) regen. De motor van dit alles is een stormdepressie boven Schotland die men de naam Dennis heeft gegeven. Ten zuiden van het systeem veel bewolking, mogelijk ook regen en heel zeker een krachtig windveld met zachte temperaturen die worden meegenomen naar de avond en nacht van zaterdag op zondag. Het kwik zou zelfs nog stijgen in de loop van de nacht naar maar liefst 13 of 14 graden. Dit levert ondanks de krachtige wind met heel grote zekerheid paddentrek op en dat kan wel eens een serieuze piek worden. Zondag 16 februari overdag kan het nog warmer, 14 graden, sommige modellen geven zelfs 16 graden. Ook die zachtheid zouden we meenemen naar zondagavond, maar dan worden de weermodellen wat onzeker in details en die zijn voor onze paddentrek voorspelling heel erg belangrijk.

Wellicht zal de temperatuur vanaf volgende week maandag  terug normaal zacht worden met koelere avonden en nachten en overwegend droog. Of de paddentrek dan terug aan de ketting gaat zullen of gewoon verder kwakkelt trachten we te voorspellen in een volgende Hylakrant.


Samengevat:
Vanaf donderdagavond 13 februari komen er terug controles door de dagverantwoordelijke. Vrijdagavond zal er sowieso gecontroleerd worden. Afkomen mag, maar de kans op succes is eerder klein.
Zaterdagavond 15 februari kunnen we wel alle helpende handen gebruiken want dan zou het wel eens een matige tot drukke trekavond kunnen worden met wellicht een vervolg op zondagavond. Of de paddentrek de week erna doorbreekt is nog onzeker, maar we volgen het op.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hylakrant 04/2020 - 09/02 - Wat brengt storm Ciara voor onze paddentrek?


Even een terugblik op vorige week: een hogedrukgebied hield ons in de ban met overdag zachte temperaturen (8 tot zelfs 11 graden) maar met snel afkoelende avonden door de opklaringen met een graadje nachtvorst. Zaterdag 8 februari was de overgangsdag naar een heel ander weertype. Het hoog was weggeduwd en door de zuidenwind ging de temperatuur naar 11 graden. Het was quasi windstil met wat zon in de voormiddag maar vanaf 16.00 uur een eerste zwakke regenzone met enkele uren lichte regen. Toen de schemer inviel regende het nog steeds en dat leidde tot enige paddentrek. Daarna stopte het met regenen maar de straat lag er nat bij. In totaal werden er 14 padden gevonden (van 18.15 tot 19.30 uur) bij een graad of 7 à 8. Ons subtotaal zit daarmee al over de 150 geregistreerde dieren: een record voor deze tijd van het jaar.
We weten dat nog niet alle padden wakker zijn. Tijdens de beheerwerken in de Babbelbeekse Beemden gisteren maakten we plantkuilen voor de aanplant van een houtkant en vonden twee ingegraven slapende padden. Maar er zijn er dus ook al wakker en de kans dat die met dit voortdurende weinig winterse weer terug gaan slapen lijkt klein. De temperatuur zat gisterenavond tegen de kritische grens maar toch werden er dieren gevonden. Het lijkt er dus op dat er alle avonden vanaf 7 graden (en zeker als de straat er nat bij ligt of er regen valt) wat paddentrek zal zijn. Er is wel een andere factor die meespeelt, namelijk veel wind en daar houden padden niet zo van als de temperatuur al rond de kritische grens zit. Vandaar toch maar code groen of wordt het toch (bepaalde avonden) geel.
Bij het schrijven van deze krant is de wind al serieus aangetrokken, want storm Ciara is gearriveerd. We zitten momenteel nog in de zogenaamde warme sector (11 tot mogelijk 13 graden). Vanavond op het hoogtepunt van de storm trekt een koufront binnen met veel regen, mogelijk vergezeld van onweer en rukwinden van maar liefst 130 km/u. De temperaturen zouden dan zakken naar de kritische grens van 7 à 8 graden. Waarschijnlijk houdt de wind de dieren in hun schuilplaatsen, maar mogelijk gaan er toch enkele op stap. De komende dagen waait het vooral uit het westen en komt iets minder zachte lucht op onze kant op waardoor we de dubbele cijfers wellicht niet zullen halen. Het zal dus van een aantal details afhangen of er paddentrek zal zijn. Mocht het alsnog veranderen dan lees je het wel in de Hylakrant.

Conclusie
De stevige wind die de hele week actief zal zijn is een negatieve factor voor paddentrek. Het blijft echter onwinters weer en het zal bepaalde avonden ook nat zijn met temperaturen die dichtbij de kritische grens liggen. We geven dan ook code geel of groen. Groen omdat de kritische temperatuur wellicht elke avond bereikt wordt, het nog (te) vroeg is in het paddentrekseizoen, de wind de limiterende factor is. Geel omdat we uit gisterenavond weten dat er ook rond de kritische temperatuur beweging is, zeker als het regent of de straat er nat bij ligt.
In alle geval wordt er van niemand verwacht naar de actieplaatsen te komen: de dagverantwoordelijken volgen de actieplaats op.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hylakrant 03/2020 - 02/02 - Eerste paddentrekpiekje zeker dinsdagavond voorbij


De afgelopen avonden was er op zowat alle actieplaatsen best veel paddentrek voor de tijd van het jaar. Er werd zaterdag zelfs al een amplexus (koppel) op de straat gevonden, dat moet de vroegste amplexus zijn sinds 1991. We beleven dan ook een uitzonderlijke rij bijna warme nachten. Er is gelukkig beterschap op komst met wat minder zacht weer, want voor intense paddentrek is het in deze tijd van het jaar nog veel te vroeg. De teller op het Senthout staat nu al op bijna 100 dieren: een record voor begin februari.


Maandag 3 februari zitten we nog altijd in die zeer zachte lucht. Ook 's avonds pakken we die zachte lucht nog mee, maar in de loop van de nacht trekt een intensief koufront met regen over. Daarachter stroomt vanuit het noordwesten polaire zeelucht binnen met een koude luchtbel tot -40 graden op 5 km hoogte. Die luchtbel triggert voorjaarsbuien met hagel en onweer en zelfs natte sneeuw op dinsdag. Dan zijn we de dubbele cijfers enkele dagen kwijt en krijgen meer normaal weer met overdag een graad of 6. De nachten zullen merkelijk koeler zijn: naarmate de week vordert is er zelfs kans op nachtvorst. Een normale milde wintersituatie in deze tijd van het jaar dus enl te koud voor paddentrek. Dat de wind naar het noordwesten kantelt heeft alles te maken met een naderend hogedrukgebied dat vanaf dinsdagavond de atmosfeer drooglegt en wellicht tot zaterdagnacht alle storingen op een afstand houdt. Wanneer dat hoog doorschuift naar Centraal Europa krijgen we opnieuw een zuiden of zuidwestenwind . Dan krijgen we droger weer en meer gematigde temperaturen overdag onder de 10 graden en zelfs een graadje vorst als het opklaart.

Vanaf zondag 9 februari zouden de depressies vanaf de oceaan terug aan de West Europese deur komen kloppen, daar zijn zowat alle modellen het over eens. De precieze circulatie is nog wat onzeker. Voor het weertype maakt dit niet zo veel uit: wisselvallig met van tijd tot tijd een malse regenzone, maar voor de paddentrek zou dit detail wel eens een verschil kunnen maken. Ofwel wordt het een stevige zuidwestcirculatie met opnieuw temperaturen in de dubbele cijfers, ofwel krijgen we lucht van wat (noord)westelijker oorsprong. In dat geval zijn dubbele cijfers te hoog gegrepen en wellicht geen paddentrek.

Onze dagverantwoordelijke bekijkt of morgenavond 3 februari nog wat oplevert of niet en vanaf dan zijn we weer gerustgesteld tot zondagavond 9 februari en zal niemand naar de actieplaats gaan tot het terug nodig is.

Conclusie
Maandagavond 3 februari is er nog kans op wat paddentrek, maar vanaf dan valt het helemaal stil wegens te koud (ondanks het nog milde weer) tot wellicht minstens zondagavond 9 februari.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hylakrant 02/2020 - 31/01 - Eind januari en al matige paddentrek op het Senthout


Afgelopen maandagavond kreeg ik melding van een alpenwatersalamander in het Senthout. Van salamanders is bekend dat ze vroeg op wandel gaan. Zoals voorspeld in Hylakrant 1 heeft het eerste paddentrekpiekje plaats gehad met 43 geregistreerde dieren. Dit is een record, niet qua datum (want dat staat nog altijd op 6 januari) maar wel qua aantallen op zo'n vroeg tijdstip als eind januari.
Het wordt eentonig maar de oorzaak is niet ver te zoeken. Het veel te zachte weer dat ons al de hele winter parten speelt, hield donderdagavond 30 januari bij 9 graden de dieren nog in hun schuilplaats (ten minste tijdens mijn controle ritjes), vrijdagavond 31 januari was het maar liefst 12 graden om 22.00 uur. Bij deze temperaturen die eerder half maart voorkomen is het niet eigenaardig dat een aantal amfibieën op stap gaat. In Nederland is door die zachtheid een nieuw warmtedagrecord gebroken, het is dus best uitzonderlijk wat we nu meemaken.
Die voortdurende en avondlijke zachtheid (ook al viel er geen regen en waaide het behoorlijk) is niet zonder gevolgen gebleven. Maar liefst 43 dieren werden er op vrijdagavond 31 januari geregistreerd: 28 mannetjes pad, 7 vrouwtjes pad (ook opvallend, want vrouwtjes zien we meestal later in het seizoen) en een mannetje kleine watersalamander. Helaas ook, ondanks onze aanwezigheid, de eerste verkeersslachtoffers voor 2020 : 6 padden en een alpenwatersalamander.
Is hiermee de paddenoverzet definitief op gang? Het antwoord is neen: ook al blijft het zacht voor de tijd van het jaar, het blijft niet zo zacht als nu het geval is. Daarom verwachten we dat de paddentrek in de loop van volgende week terug volledig stilvalt, maar ondertussen moeten we waakzaam blijven. Zaterdag, zondag en mogelijk ook nog maandagavond zou er nog wat trek kunnen zijn want het kwik zou tot dan niet onder de 8 à 9 graden zakken, ook niet in de avond of nacht. Tot dan blijven we in de oorsprong subtropische zachte tot zeer zachte zeelucht, met van tijd tot tijd regen en een stevig windveld. Vanaf dinsdag (mogelijk al maandagavond) kantelt de wind naar west of noordwest en wordt de zeer zachte subtropische lucht verdreven, waardoor we naar normaal relatief zacht weer evolueren (7 à 8 graden). De dubbele cijfers zullen dan te hoog gegrepen zijn. Een doorschuivend hoog zal het ook enkele dagen droog houden na enkele (winterse?) voorjaarsbuien op dinsdag. Wanneer er opklaringen zouden zijn is er van dinsdag tot vrijdag zelfs kans op nachtvorst aan de grond. Vanaf 4 februari valt dit paddentrekpiekje dus terug volledig stil en zijn we weer enkele avonden gerust van controle. Op iets langere termijn is er van winter nog altijd geen sprake en zou opnieuw een portie bijzonder zachte lucht naar onze streken gevoerd worden.
Conclusie
Nu zaterdag-en zondagavond en misschien ook nog maandagavond zal onze dagverantwoordelijke aanwezig zijn op de actieplaats. Hoeveel en of er dieren zullen zijn is moeilijk te voorspellen in deze beginfase, maar dat er enige kans is op paddentrek is na vanavond wel bewezen. Heb je dit weekend niets te doen dan mag je altijd afzakken naar de actieplaats en onze dagverantwoordelijke helpen. Wees echter niet ontgoocheld mocht er niets zijn, de omstandigheden moeten echt ideaal zijn zo vroeg op het jaar. Mochten we hetzelfde weer hebben over 4 weken dan zou het niet bij die 43 dieren gebleven zijn maar eerder enkele honderden, zelfs een piekavond is mogelijk.
In elk geval: de nul is van de teller, het paddenoverzetseizoen 2020 is gestart.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hylakrant 01/2020 - 26/01 - Volgende week al de eerste paddentrek of blijft het toch nog op slot?

CODE GROEN


Eind januari is in zicht en we hebben voorlopig nog niet veel van de winter gezien. Door de zachte temperaturen zijn er midden januari hier en daar al meldingen geweest van voornamelijk salamanders, maar ook enkele rondzwervende kikkers en padden. Ik zag zelf al een bruine kikker  maar tot echte paddentrek is het althans bij ons op het Senthout gelukkig nog niet gekomen. Ook niet in de nacht met 12 graden. Was het de wind die de dieren in hun schuilplaatsen hield of hebben onze padden stilaan door dat het ook tijdens zachte winters gewoon nog wat vroeg is?

We nemen alvast geen enkel risico: morgen is de lijst met dagverantwoordelijken opgesteld en staan we er klaar voor. De kans dat de dagverantwoordelijken maandagavond al in actie moeten schieten is erg klein. Maar wie weet gebeurt het al wel op het einde van deze week. Een aantal weermodellen geven alweer dubbele cijfers in de maxima en zelfs de minima.


Zover is het dus nog niet. Wat we wel zeker weten is dat we op de vooravond van een weersverandering staan: meer van hetzelfde als begin en midden januari. Een langdurig blokkerend hogedrukgebied verantwoordelijk voor het mistige rustige en licht winterse weertype van afgelopen week zorgde er wellicht net op tijd voor dat de paddentrek nog niet op gang kwam. Nu atlantische storingen en daarmee ook nog veel zachtere zeelucht met de nodige regenzones terug de weg richting West Europa zullen vinden kan daar snel verandering in komen. Hoog tijd dus om een eerste Hylakrant de wereld in te sturen. Of deze verzachting ook betekent dat er effectief paddentrek zal op gang komen valt nog even te bekijken. Van zodra daar meer duidelijkheid over is belandt nummer 2 in je mailbox.

Hopelijk wordt 2020 weer een topjaar!