Hylakrant 2015


HYLAKRANT 20152015/34 -06/04/2015

Het paddentrekseizoen lijkt voorbij, is eigenlijk met 90% zekerheid voorbij. Al enkele avonden wordt er niets meer gevonden. Omdat het opnieuw geen ideale weersomstandigheden waren, zou je het weertype natuurlijk ook de schuld kunnen geven, maar dat is niet meer het geval. Op de poelen was er veel verborgen activiteit en op menige poelen liggen nu, vaak goed verborgen in het diepere water, eitjes: het signaal dat de grote paddentrek voorbij is. Mogelijk is er de komende avonden nog wat terugtrek, van zodra het warmer wordt in de avonden? Door het maartse kwakkelweer heeft de paddentrek maar liefst 6 weken geduurd. Dat is erg lang, neem daarbij dat de trek ook nog eens slepend was. Een dikke merci aan iedereen die zijn avonden opofferde is zeker op zijn plaats.

Met deze Hylakrant probeerden we juiste voorspellingen te maken, maar het weer was dit jaar onduidelijk en het hing van een aantal details af om paddentrekintensiteit in de praktijk te zien. Waren er opklaringen of bleef het toch betrokken, viel er regen of was het droog? Dit leidde soms tot meer paddenoverzetters dan aanwezige amfibieën.

In 2015 had de de grote paddentrek plaats tussen 20 februari en 4 april. Dat het zo lang duurde had te maken met het kwakkelvoorjaar. Het weer wou echt niet meewerken dit jaar. Eind februari was het net warm genoeg om de trek te laten losbarsten. Dat leverde een eerder onverwachte piek op, op 26 februari. Daarna nam polaire lucht het roer over en werden we getrakteerd op koud voorjaarsweer met hagelbuien die bij hevige buien zelfs soms sneeuw losten. 's Nachts vroor het geregeld. De tweede en derde week van maart leverde dan weer droog en zonnig lenteweer op met koele avonden en koude nachten. Ook kurkdroog. Eind maart kwam er dan toch neerslag maar was het gemiddeld te koud. We hadden zelfs een avond trek bij +2°C, koud en regenachtig: nooit eerder gebeurd. Uiteindelijk kwam dan nog, steeds in geen ideale omstandigheden, einde maart de grote achterhoede. De topavond op 26 maart bedroeg net geen 200 dieren en die avond dikte ons totaal ferm aan. Tot begin april vonden we nog koppels en op 4 april sloten we de grote paddentrek 2015 af met 852 geregistreerde dieren. Vorig jaar werden er slechts 277 gevonden.

Het is duidelijk dat de populatie herstellende is in het Senthout, maar ze staat nog lang niet op haar hoogtepunt. Einde jaren 90 haalden we ook gelijkaardige cijfers. Van 2000 tot 2011 zakten we nooit onder de 1000 dieren met als hoogtepunt het jaar 2006 met 2599 dieren en het jaar 2010 2527 dieren. Na 2010 ging het alleen maar bergaf en pas dit jaar kruipen we, gelukkig maar, terug bergop.


Voor de liefhebbers nog een overzichtje van het aantal gevonden dieren per soort.

Gewone pad: 609 dieren levend, 49 dood, 5 terugtrekkers = 663

Bruine kikker: 37 dieren levend, 1 dood = 38

Groene kikkers: 5 levend = 5

Alpenwatersalamander: 99 levend, 14 dood = 113

Kleine watersalamander: 31 levend, 1 dood = 32

Vinpootsalamander: 1 levend


In totaal werden er 852 dieren geregistreerd, waarvan 65 dieren die we ondanks onze aanwezigheid nog moesten laten doodrijden of zo'n 7,6%. 7,6% aan verkeersslachtoffers betekent dat er heel efficiënt geraapt is. Dank aan alle rapers, want het aantal slachtoffers bleef serieus beperkt. Bijzondere dank aan alle dagverantwoordelijken: Kristel, Bram, Jef, Denies, Eef en Bart. Zonder jullie zou onze actie nooit draaien zoals nu! Bedankt voor de 6 weken onverdroten inzet en talrijke avonden aanwezigheid!

Volgend jaar starten we met onze 20ste paddenoverzet op het Senthout! Een nieuw topjaar? We mogen er stilaan terug van dromen!

Naar alle waarschijnlijkheid was dit (één van) de laatste Hylakrant seizoen 2015. Volgend jaar zijn we er opnieuw!2015/33 -31/03/2015

Vanavond werd er nog 1 koppel, 3 mannetjes en 1 vrouwtje heentrek gevonden en dat bij frissere temperaturen en zelfs in een heuse hagelstorm. Daarmee zitten we nu op een subtotaal van 848 dieren (alle waarnemingen verwerkt). Deze dieren tonen aan dat er nog altijd een achterhoede op wandel is, hoe groot die is weten we niet, maar vermoedelijk zal het niet veel meer zijn. De komende avonden worden de avonden ook nog eens kouder, waardoor we verwachten dat de trek helemaal stil valt en wellicht dan voorgoed. De paddenoverzet volledig afblazen is nog iets te vroeg. In de poelen zitten wel dieren, maar wellicht door de wind wachten ze op betere omstandigheden om hun ding te doen: eitjes leggen. Op heel wat poelen liggen er al wel eitjes, maar de hoeveelheden zijn nog te laag en in onze overzetplaats de Babbelbeekse Beemden vond ik er zelfs geen (ook niet zo makkelijk te vinden met een golfslag in het water door de wind). De komende dagen blijft het te fris voor de tijd van het jaar en de 10 graden overdag lijkt onhaalbaar. Donderdag en vrijdag gaat dat fris weer wel gepaard met regen: afwachten wat dat zal geven.

Wie de paddenoverzet gemist heeft, roep ik op om de komende avonden zeker eens langs te komen (zonder garantie op dieren), want binnenkort zal het wachten worden tot 2016 zijn omdat de paddentrek voorbij zal zijn. Onze actieplaatsverantwoordelijken komen vanaf 21u00 naar de actieplaats, controleren een paar rondjes en is er niks dan gaan ze naar huis. Is er wel iets te vinden dan is uiteraard alle hulp welkom. Zeker paddenkoppels redden rendeert, want meteen red je een volgende generatie. 

 


2015/32 -30/03/2015

Afgelopen avond was er code rood voorspeld. Het weer klopte, de code niet: het werd vandaag geel. Slechts 3 padden en 1 koppel pad werd er de hele avond gevonden. De temperaturen hebben al slechter gelegen met zo'n 7 à 8 graden, de wind waaide stevig maar viel zeker in vergelijking met zondagavond bijzonder goed mee. We kunnen dan maar tot één conclusie komen: de paddentrek is met grote waarschijnlijkheid zo goed als voorbij. Toch nog opletten: uiteindelijk toont het gevonden koppel pad nog duidelijk heentrek aan, dus helemaal voorbij is nog niet, maar het contrast met zondag- en zeker zaterdsgavond is heel groot. Nog een kleine achterhoede? Gezien het fenomeen heeft het nog weinig zin een code te formuleren. Waakzaamheid is nog altijd geboden en wie nog eens een amfibie wil overzetten moet er nu echt wel snel bij zijn of het is te laat.. Morgen in de late namiddag ga ik de poelen inspecteren: als die vol eitjes liggen en er worden geen dieren meer gevonden dan mogen we de paddentrek 2015 als beëindigd beschouwen. Zo ver is het echter nog niet, één dezer avonden al dan niet bevestiging.

Na de regen van maandag- of dinsdagnacht zal het overdag tijdelijk uitklaren, maar daarna komen er aprilse grillen opzetten. Of het 's avonds nog nat zal zijn is onzeker. In normale omstandigheden zou ik toch voor code oranje durven gaan, maar of het zo zal zijn? Woensdag zou het kwik beginnen kelderen en zouden we geen 10 graden meer halen tot in of voorbij het weekend.Nu even iets heel anders. Padden overzetten is één zaak, de leefgebieden ervan beschermen is een andere, beide moeten samengaan want anders stellen we de executie gewoon uit. Dankzij gezonde poelen en overstroombare gebieden zoals onze Babbelbeekse Beemden is de toekomst voor onze amfibieën verzekerd, maar een nieuw uitvoeringsbesluit dat door de Vlaamse administratie in ontwerp is, dreigt nu roet in het eten te gooien. Indien we de nieuwe regels uitwerken op onze Babbelbeekse Beemden kan dit prachtige natuurgebiedje nooit nog een officieel erkend natuurreservaat worden. Nochtans is dit broodnodig en is er veel draagvlak voor, want zonder erkenning kunnen we nooit het noodzakelijke grachten- en poelenherstel uitvoeren dat zo essentieel is.

De Babbelbeekse Beemden kan niet meer erkend worden om volgende redenen:

- Een groot deel van de Babbelbeekse Beemden is provinciale eigendom. in het ontwerpbesluit staat vermeld dat alle gronden die als natuur beheerd worden waarvan lokale of regionale besturen eigenaar zijn geen erkenning meer kunnen krijgen;

- De Babbelbeekse Beemden zijn te klein en te versnipperd, momenteel slechts 4,5 ha. in het ontwerpbesluit staat vermeld dat je minstens 10 hectare moet hebben en dat die bovendien ook nog eens aaneengesloten moeten zijn;

- De Babbelbeekse Beemden kennen ook bloemrijke graslanden, volgens het nieuwe besluit kan dit natuurtype niet meer erkend worden.

Indien de regels van het ontwerpbesluit waarheid worden, zal de Babbelbeekse Beemden net als andere kleinere natuurgebieden in onze regio nooit het statuut krijgen als erkend natuurreservaat en zijn er dus ook geen financiële middelen voor het herstel van het gebied. Een ramp voor onze amfibieënpopulatie aldaar op middellange termijn.

Maar het goeie nieuws is: we kunnen samen zorgen dat het uitvoeringsbesluit wordt bijgestuurd. De beslissing ligt immers bij de Minister, Joke Schauviiege en wij gaan haar proberen duidelijk te maken dat wat nu op tafel ligt vanwege de administratie voor ons en alle onze vrijwilligers en sympathisanten niet kan. Onze amfibieën in het Senthout hebben alleen een duurzame toekomst als we ook het leefgebied van die beesten kunnen herstellen en daarvoor is een erkenning als natuurreservaat broodnodig. Mag ik daarom vragen als paddenoverzetter de petitie te onderschrijven via deze link: http://www.natuurpunt.be/petitie-red-de-natuur-je-buurt-nu-het-nog-kan ... en deze plannen samen te keren door te tonen bij de Minister dat hier geen draagvlak voor is.2015/31 -29/03/2015

Afgelopen avond waren de omstandigheden een beetje anders zaterdag. Een kletsnatte dag met veel wind eindigde op een onweerachtige bui met hagel en stevige wind. Daarna klaarde het wat op, maar de wind bleef stevig doorwaaien. Het was een graad of 8 à 9. Dit moest wel iets opleveren, en jawel hoor ... rond 20u45 werden de eerste dieren gesignaleerd. Koppels pad, groene kikkers en ook salamanders mochten niet ontbreken. Uiteindelijk viel de paddentrek vanaf 22u30 zo goed als stil. Goed voor iets meer dan 60 geregistreerde dieren. Met die beesten erbij zit het Senthout nu al boven de 800 dieren. Het ging voor 90% over heentrek, maar we vonden ook met zekerheid 5 terugtrekkende wijfjes. De meeste dieren waren ofwel gekoppeld in de emmer (vaak amplexus gevonden) ofwel waren het duidelijk nog bronstige mannetjes. Door de striemende regen waren de Babbelbeekse Beemden veranderd in de Babbelbeekse meren. We lieten ze dan maar los aan de hoogwaterlijn.

Maandag krijgen we een drogere dag met wat zon, omdat storingen blijven slepen boven Midden Frankrijk. De wind luwt een beetje, maar 's avonds trekt die terug wat aan en samen met de hardere wind trekt er opnieuw een storing over in de nacht van maandag op dinsdag. Zoals meestal is de precieze timing niet bekend, maar indien de storing in de avond al regen produceert, wordt dit mogelijk weer een topavond. Blijft de regen uit, kan en zal het wat bescheidener zijn. Een andere onzekere factor is ook of de heentrek nu ten einde aan het lopen is, of er nog een kleine of grote achterhoede op komst is. Op basis van het weertype geef ik minstens code rood of zelfs donkerrood. Dinsdag verloopt nat maar nog wat zachter met zo'n 12 graden, maar eens de regen gedaan, komen we in koudere lucht terecht. Woensdag zal de 10 graden halen nog moeilijk worden en donderdag zou dat niet meer lukken. Vrijdag trekt dan nog een koufront over met regen en stevige aprilse grillen, daarna schijnen de weerkaarten op te drogen onder impuls van een hogedrukgebied en gaan we terug naar fris weer met koele, soms zelfs koude nachten, maar tegen dan zou de paddentrek voorbij moeten zijn.

Eerst dus maandagavond: wil je mee padden komen overzetten, dan is het moment daarm, want lang zal de heentrek niet meer duren.

 


2015/30 -28/03/2015

Afgelopen avond was het dan eindelijk ideaal weer: een zachte wind, zo'n dikke +10°C en buiïge regen: echt het paddenweer waarop we zo lang gewacht hadden. En ze waren present, onze padden, salamanders en ook enkele bruine en zelfs groene kikkers. Er zijn dus nog zekerheden! Maar liefst een 200-tal dieren werd er geregistreerd: een echte topavond die als heel donkerrood kan omschreven worden, zo goed als allemaal heentrek. Bewijs daarvan het paargedrag en ook de talrijke koppels die er gevonden werden.

De anciens waren in hun nopjes, want dit overtreft onze stoutste verwachtingen. Met deze dieren erbij flirten we nu al met een totaal van bijna 800 geregistreerde dieren, daarmee lijkt het herstel van onze populatie op het Senthout een feit. Zondag wordt opnieuw een kletsnatte dag met veel wind, tegen de avond zou het droger worden maar de temperatuur zou niet onder de 5 graden dalen omdat de wind aanwezig blijft. Maandag begint droog met een straaltje zon, maar een nieuw systeem komt in de loop van de namiddag langs. Dat zorgt voor regen en veel wind, maar ook weer zachte temperaturen in de volle avond. Daarna volgt nog een koufront en dat is dan meteen de laatste zachte dag van de week, want vanaf woensdag krijgen we terug lucht vanuit het noordwesten en worden we getrakteerd op aprilse grillen door snipverkouden bovenluchten. De temperatuur zou vanaf dan bestendig onder de 10 graden duiken en de nachten worden terug koel. Gezien de topavond die we mochten meemaken, zal naar alle verwachting de paddentrek nu nog slechts enkele avonden duren. Tegen dat het koudere weertype eraan komt is de paddentrek hopelijk achter de rug en kan ons normale leven weer starten.

Voor zondagavond moet een minstens een matige trek eruit te halen zijn, een topavond is zeker niet uitgssloten: ik geef dan ook code rood. Maandag zou het regenen, dus als de heentrek nog niet voorbij is, wordt dit mogelijk een topavond: vandaar code donkerrood. Wie nog mee padden, kikkers of salamanders wil redden van de gewisse verkeersdood: kom zowel zondag- als maandagavond langs, want anders mis je simpelweg de paddentrek volledig! 

 


2015/29 -26/03/2015

Afgelopen avond zat het niet echt mee. De regen was er wel, maar tegen schemer stopte het en klaarde het met momenten uit. Van de 11 graden kwam niks in huis, met veel moeite haalde we overdag 6 graden en tegen de avond was het slechts 4 à 5 graden. Te koud voor een topavond? De straten lagen wel zeiknat.. De eerste dieren die we vonden waren bruine kikkers, vanaf zowat 19u50 kwamen ook de padden een beetje op gang, maar code rood, laat staan de voorspelde donkerrood, kwam er niet uit. We bleven met veel moeite in code oranje steken. In totaal werden slechts 31 dieren geregistreerd. Er was een duidelijke invloed merkbaar van de opklaringen tussen de wolkenvelden. Bij opklaringen hadden we het idee dat de trek stilviel, maar als er dan weer wolken opdoken was de intensiteit weer even wat sterker, zonder echt uitgesproken te zijn.

Tijdens een controleronde wisten we nog een koppel pad van de gewisse verkeersdood te redden. De chauffeur kon er niet mee lachen, maar het koppel was gered! Mede door de aankondiging van code donkerrood waren er ook enkele nieuwe mensen. Hopelijk waren ze niet te ontgoocheld en de cursus amfibieën praktijk was er ook nog. De cursisten hebben daarmee ook een paddenoverzet ervaren, maar helaas niet echt veel gevonden. Dan maar richting sloot met de zaklamp na de eerste telling. De beesten die we loslieten waren duidelijk onderkoeld. Normaal springen kikkers direct uit de emmer en duiken vrijwel onmiddellijk, deze 2 bleven in het water zitten en kropen dan in de vegetatie onder water. Raar allemaal! De zaklampmethode leverde ook niet veel op, hier en daar dobberde een pad rond, maar veel beweging in de sloot was er niet. Ook geen snoeren gevonden. Toen de meeste cursisten en ook de rest van de overzetters weg waren, werd het even bewolkt en dat leidde zoals al gezegd tot weer enige activiteit.

Vrijdag gaat de zon schijnen onder impuls van een mobiele hogedrukwig. De nacht erop klaart het helemaal op en die verloopt koud. Vanaf het komende weekend zitten we met een straffe westcirculatie op grotere hoogte in de atmosfeer. Lagedrukgebieden manifesteren zich vooral ten noorden van ons en boven het zuiden van Europa bouwt hoge druk op. Tussen die twee druksystemen in steekt een stevige westelijke wind op – hoe groter het luchtdrukverschil hoe meer wind – en het meest actieve deel daarvan ligt in een horizontale lijn vanaf de Britse eilanden tot in het westen van Rusland met ten noorden van die lijn de koudere lucht en ten zuiden daarvan de warmere lucht. Vraag is nu welke lucht het zal halen in het weekend. Met die westelijke wind op hoogte, rond 5 kilometer, worden de komende dagen steeds storingen meegevoerd en dit weekend trekken er 2 van west naar oost over ons land. Zaterdag arriveert nummer 1 in de tweede ochtendhelft, waarna het overal betrokken en nat wordt. In de nacht naar zondag klaart het aan de achterzijde van het front breed op en wordt het zelfs nog flink koud, met plaatselijk een graadje vorst. Een ander model laat nummer 2 sneller komen en dan zou de temperatuur op 8 à 9 graden blijven steken: een groot verschil voor de prognose. Voordat de zon zondagochtend weer op komt, trekt storing nummer 2 alweer het land in en wordt het opnieuw een regenachtige dag. Vooral zondag gaat het daarbij ook stevig waaien. Een positief puntje is dat de maximumtemperatuur wel weer iets hoger uitkomt, met veelal 10 tot 12 graden.

Onzekerheid troef dus over verschillende zaken:

- haalt de koude of de zachte lucht het, we zitten zowat op de wip;

- klaart het inderdaad op met koude nacht tot gevolg naar zondag toe of blijft het betrokken omdat nummer 2 al in de nacht arriveert;

- loopt de paddentrek nu op zijn einde of is er nog een serieuze achterhoede op komst? Ook hier dubbele signalen: op de ene plaats al veel eieren op andere (waaronder onze actieplaats) nog niet veel te zien.

Benieuwd wat het zal worden? Vrijdagavond lijkt code geel in de maak, maar voor zaterdagavond kan het alle kanten uit gezien de onzekerheden.


2015/28 -25/03/2015

Donderdag lijkt de topavond van dit seizoen in de maak, maar er is niet veel nodig om die topavond af te zwakken. De eerder voorspelde regen zou precies getimed arriveren in de late namiddag of avond, maar het is een vervelend front dat kan vertragen of versnellen. Het zal dus van de precieze timing afhangen, maar dat het in de avond zal regenen is 70%. Bovendien wordt het morgen wat zachter dan vandaag, met 11 graden overdag moeten we in de avond zeker 7 à 8 graden kunnen houden. Regen en die temperatuur zijn de perfecte ingrediënten voor een topavond, maar zelfs als het niet zou regenen zal er minstens matige paddentrek zijn. Afgelopen avond was er trouwens in het begin van de avond ook paddentrek ook al was het maar 4 à 5 graden en regende het vanaf 18u00 niet meer. Toch vonden we bijna 40 dieren, ook enkele koppels. Pas toen de opklaringen breder werden en het kwik zakte naar 2 à 3 graden viel de trek stil. Een controleronde om 23u00 leverde niks meer op ('t was dan ook 2°C en licht bewolkt).

Vrijdagavond zou dan nog een laatste frissere avond worden. Dankzij een wig van hoge druk wordt het tijdelijk droog met opklaringen. In het weekend komt dan een onvervalste kleine depressie recht vanuit het westen naar ons met een flink pak regen en wind, maar ook zachtere temperaturen van om en bij de 13 graden en nachtminima die niet onder de 7 à 8 graden dalen.

Zaterdagavond is dan ook code donkerrood. Vrijdagavond zal eerder code geel of oranje geven. Nu we eindelijk in weersomstandigheden zitten die we als paddenoverzetters willen, is het afwachten hoelang de heentrek nog doorgaat. Het ideale weer zou blijven tot minstens woensdag. Donderdag zou een nieuw hogedrukgebied het terug droger maken met opnieuw koudere nachten, maar wellicht is dan de grote paddentrek 2015 voorbij?

In het Senthout zitten we nu al ruim boven de 500 dieren. Op naar de 600, naar de 700? We mogen er stilaan terug van beginnen dromen.

Donderdagavond mogen alle vrijwilligers afkomen, want het zou wel eens erg druk kunnen worden en de kans dat dit misloopt is eigenlijk bijna onbestaande. Dieren zullen er sowieso zijn en wellicht is er ook van alles op de poelen te beleven. Vandaag trouwens eierleggende bruine kikkers overdag waargenomen! 

 


2015/27 -24/03/2015

Het koufront dat voorspeld was is gekomen, later dan verwacht en actiever dan verwacht met een flinke portie regen ... en dat hebben we vanavond geweten. We boekten de drukste avond tot nu toe met net geen 100 dieren. De kikkers waren dankzij de regen ook op pad, goed voor zo'n 16 dieren in totaal waarbij 2 koppels. Nochtans zou deze regen in andere jaren niet zoveel trek als vandaag opleveren, want het was slechts 4 à 5 graden. De NNW-wind hield zich wel redelijk kalm, maar kil en koud voelde het toch aan en onze adem was goed zichtbaar -> normaal weinig of geen paddentrek, behalve vanavond dus. Nog nooit heb ik de afgelopen 20 jaar bij deze weersomstandigheden zoveel trek geweten. Blijkbaar is het zo laat op het jaar en zijn de kriebels zo sterk dat ze er ondanks alles voor gingen vanavond, duidelijk geholpen en gemotiveerd door de "koude" regen. De trek kwam voor zo'n drukke avond wel heel traag op gang. Eerst leek het wel een rustige avond te worden en vonden we niets, vanaf zowat 19u35 begon het stilaan flink te vlotten. Dit was een avond met minstens een code ROOD. Morgen zou regenachtig starten, maar in de namiddag of avond komen er opklaringen. De temperaturen zullen niet veel soeps zijn met ook een stevige noorderwind. We moeten morgen tevreden zijn met zo'n 6 tot 8 graden. De kans dat het uitklaart is onzeker maar niet onbestaande. In dat geval zal het snel afkoelen. Het zal dus weer van details afhangen, maar regenen zal het bijna zeker niet meer doen. Donderdagmiddag of -avond mogen we een nieuwe regenzone verwachten, de precieze timing is nog onduidelijk maar de kans dat ze in de avond doortrekt is mogelijk. Tot vrijdag blijven we heel de week aanmodderen en zal van het details afhangen of het code geel wordt, of zoals vanavond code rood. Iets tussenin kan ook altijd. Vanavond heeft wel duidelijk gemaakt dat ideaal weer niet meer nodig is om toch redelijk zware trek te hebben. Vanaf vrijdag begint het kwik wat te stijgen en vooral de nachten zouden een pak minder fris worden omdat de wind krimpt van NNW naar W en zelfs tijdelijk ZW. Dat moeten we echt hebben, zeker omdat er ook geregeld regen zou vallen omdat storingen ons regelmatig aandoen. Een spelbreker kan de wind zijn, maar ik denk dat de dieren er zich niks van gaan aantrekken en dat we volgende week nog naar een piek gaan om dan geleidelijk stil te vallen, ondanks het zachtere en vochtige weer. De paddentrek zal, indien deze voorspelling doorgaat, naar alle waarschijnlijk ergens begin april eindigen.

Voorlopig zijn er nog geen tekenen van het einde, integendeel, vanavond duidelijk enkel heentrek met 6 koppels pad en 2 koppels bruine kikker gevonden op straat. Met deze 99 dieren erbij schommelt ons subtotaal nu rond de 470 dieren. Wil je dus nog mee padden komen overzetten, dan wordt het stilaan het moment, zeker bij regenachtig weer zoals vandaag zijn alle helpende handen meer dan welkom! 

 


2015/26 -23/03/2015

Afgelopen avond was het vrijwel helder en de temperatuur kelderde dan ook met 1 graad per 10 minuten. Op één eenzame vrouwtje pad na, werd er niks gevonden. Wat dat vrouwtje pad bezielde bij 4 à 5 graden is moeilijk in te schatten. Het beest liep heel snel (zat ze niet goed?). In alle geval bleef het daarbij, zeker toen het kwik naar 4°C graden daalde, mochten we na 2 controleritjes huiswaarts keren. Dankzij dat ene beest was het dan toch net code geel, maar eigenlijk kan je dit beter catalogeren als code groen. Dinsdag komt na een aantal opklaringen een sterk verzwakt koufront naar ons toe met kans op tijdelijk regen of een bui. Het front blijft dan boven het oosten van ons land wat hangen, maar bij ons zou het 's avonds droog worden, of het ook stevig uitklaart is afwachten. De kans op paddentrek vanavond is redelijk groot, maar de intensiteit zal afhangen van een aantal factoren. Na dit zwak koufront stroomt vanuit het NNW koudere lucht binnen samen met heel wat wisselvalligheid: regen dus, maar de temperaturen willen echt niet mee, zowel overdag als 's nachts. Wat dit betekent voor onze paddentrek is nog onduidelijk. Wellicht leidt dit tot een matige trek (code oranje), maar er lijkt beterschap in de maak op de weerkaarten. De zonnige vrijdag die voorspeld was, lijkt nu een regendag te worden en samen met die regen komt er ook een portie zachtere lucht binnen. De reden is dat de wind van NNW naar West en zelfs zuidwest kantelt en daarmee bereikt iets zachtere lucht onze streken. Overdag zouden de temperaturen tussen de 11 en 15 graden komen te liggen en ook de minima blijven ruimschoots boven de 5 graden. Dat zou dan eindelijk de verlossing zijn, want indien deze show doorgaat mogen we ons aan een aantal stevige paddentrekavonden verwachten, tenminste als de heentrek dan nog niet voorbij is. De zachtere lucht zou trouwens maar tijdelijk zijn. Vanaf 4 april bouwt zich weer een hoog op en wordt de zachtere lucht terug afgedamd. Door NNW-stromingen zullen de temperaturen terug zakken, maar dan zal de jaarlijkse paddentrek hopelijk achter de rug zijn.

We hebben dus een weekend om naar uit te kijken en zeker van zondag op maandag zou het ook in de nacht bijna 10 graden blijven: een topavond lijkt in de maak. 't Is nog ver weg, maar hoop doet leven!

Eerst kijken wat vanavond zal geven. Gezien de kans op neerslag geef ik code oranje, maar het kan evengoed code geel zijn omdat er toch wat onzekerheden zullen zijn: klaart het op dan koelt het stevig af.

 


2015/25 -22/03/2015

Zaterdagavond werden er nog 7 padden gevonden ook al stond er een ijskoude noordenwind, zondagavond niks meer: de voorspelling van code geel en groen klopte dus als een bus. Dat het niks werd zondagavond is dan ook normaal bij heldere condities en temperaturen van zowat 5 graden snel zakkend naar 2 graden. Wanneer ik deze krant schrijf ligt het kwik aan de grond al zeker rond of onder het vriespunt. Zelfs de meest volhardende pad vind dit maar niks. Morgen genieten we tijdelijk van een naar oost wegtrekkend hogedrukgebied, daardoor komen we in zachtere oostelijke luchtstromingen terecht. In tegenstelling tot eerdere voorspellingen blijft de opvolger de Atlantische oceaan al minstens tot vrijdag blokkeren en pas dan zou het hoog wat in onze richting opschuiven. Hierdoor ziet een koufront dinsdag de kans om ons land aan te doen met: jawel regen. Helaas voor ons zit achter dat front nog koudere lucht vanuit het noord-noordwesten.

Concreet: morgen start de dag heel koud maar al snel warmt de voorjaarszon de zaak snel op, 13 graden zou haalbaar moeten zijn. In de avond koelt het af, maar vroeg in de avond zal dit misschien toch weer enige paddentrek opleveren. In de loop van de nacht zou de bewolking dan toenemen bij het naderende koufront dat ons dinsdag in regenweer zal dompelen wel maar bij een temperatuur van maximaal 8 graden, een koude NNW krijgen we er gratis bij. Dinsdagavond durf ik toch te stellen dat dit minstens matige paddentrek moet opleveren. En daarna? Het hoog blijft ten westen van ons en blokkeert enerzijds alle Atlantische storingen vanuit het ZW (die we nodig hebben), anderzijds houdt dit ook de noord-noordwestcirculatie in stand met als gevolg onderkoelde temperaturen voor de tijd van het jaar (onder de 10 graden) en meestal wat verzwakte fronten of buienlijntjes (maartse buien met kans op hagel en indien nachtelijk zelfs natte sneeuw) die naar ons komen. Vrijdag zou het dan wat vriendelijker worden en beetje vergelijkbaar met nu maandag. In of na het weekend zou het dan wat zachter worden en er zijn weermodellen die dan een westcirculatie met het nodige vocht op gang laten komen. Dit zou betekenen dat het overdag iets zachter wordt (12 à 13 graden), maar dat de nachten ook zachter worden. De hoop dat de slepende paddentrek waar we nu mee zitten dan echt zou doorbreken wordt groter, maar het is nog afwachten want niet alle weermodellen kiezen voor die oplossing. Morgenavond geef ik gezien de wat zachtere avond code oranje, maar geel is ook perfect mogelijk. Gezien de regen dinsdag zou die avond code rood kunnen geven.

 

 


2015/24 -21/03/2015

Gisterenavond was het met 5 graden ronduit kil, droog en een noorderwind normaal gezien weinig belovend paddentrekweer. Heel wat paddenoverzetters waren paraat en dat was maar goed ook. Rond 19u30 werd het eerste dier gevonden en zo ging het gezapig door tot zowat 21u00. Geen spectaculaire hoeveelheden trekkers maar toch 20 dieren bij deze omstandigheden. Normaal zou dit weer niks moeten geven. Ook vanop andere plaatsen komen er meldingen binnen van paddentrek. Net als wij zijn de beesten dit weertype meer dan beu maar wagen ze het erop om ook in niet ideale omstandigheden toch de stap te zetten. Waakzaamheid blijft dus meer dan nodig, alle theorieën over kritische temperaturen en zo blijken dit jaar niet zo fantastisch te kloppen.

In tegenstelling tot de voorspelling kwam bij ons in Duffel de zon er niet aan te pas. Toch was de nevellaag soms dun genoeg om de 80% zonsverduistering te kunnen waarnemen en dankzij de nevel kon dat zonder eclipsbrilletje. Het bleef de hele dag grijs en dat grijs namen we ook mee naar de avond. Momenteel trekt een verzwakt regenfront over en zitten we in een stevig windveld uit noordelijke richting. Eigenlijk is het barkoud. De logica zou code groen zijn, maar gezien niks nog de logica volgt lijkt code geel vanavond toch kans te maken, zelfs oranje is bij een spat regen niet ondenkbaar. Indien er vanavond geen trek is, dan mogen we met bijna zekerheid stellen dat er morgenavond ook niks gaat zijn. Dan klaart het volledig op na een koude dag en zakt het kwik snel richting het vriespunt. De nacht van zondag op maandag zou het maar liefst tussen de 1 en 5 graden gaan vriezen. Na een koude ochtend zou de zon de boel dan opwarmen tot zo'n 13 graden (een droge zalige lentedag). 's Avonds zou dan weer snel afkoelen, maar dat blijft niet duren (timing is nog niet exact) want een eerder zwak koufront komt een hogedrukgebied aflossen. In tegenstelling tot eerdere verwachtingen zou het opkomende hoog niet doorschuiven en daardoor komen we opnieuw in een noordwestelijke circulatie terecht. Daardoor zouden Atlantische storingen toch ons kunnen bereiken, helaas voor ons is de luchtsoort vanuit de poolstreken: koude neerslag dus. toch zal dit waarschijnlijk genoeg zijn om de paddentrek verder gezapig te laten voortduren. Op de poelen is er nog maar weinig te zien en het gegeven dat er ook geregeld koppels gevonden worden betekent zeker dat de heentrek nog lang niet voorbij is.

Ook goed nieuws: op het Senthout zitten we nu al aan een subtotaal van 368, dat is al beter dan het cijfer van vorig jaar, toen we maar 271 dieren vonden en zelfs beter dan ons beginjaar 1996, waar we op 335 dieren strandden. Het dieptepunt hebben we dus duidelijk gehad.

Nog even samenvatten: vanavond zijn helpers zeker welkom: paddentrek kan ik niet 100% garanderen, maar als er dieren zitten is het leuk met een aantal mensen te zijn zodat we het aantal verkeersslachtoffers zoals gisteren op nul kunnen houden! 

 


2015/23 -19/03/2015

Vanavond waren de omstandigheden gelijkaardig aan de avond ervoor. De relatieve luchtvochtigheid lag wel iets lager, maar de temperatuur een graadje hoger 7 ipv 6 graden. Het kwik zakte ook iets minder snel, maar het voelde buiten kil aan geholpen door een noorderwind. Het leek er even op dat het deze avond wat minder ging worden, maar tussen 19u45 en 20u30 werden er geregeld dieren gevonden. Zelfs op kwakkelavonden zoals deze (dit jaar al in een dozijn) maken paddenoverzetters het verschil tussen leven en dood. Het blijft belangrijk bij elke twijfel aanwezig te zijn. We zitten nu midden in de paddentrekperiode en bij normaal zacht regenweer zouden we ongetwijfeld piekavonden hebben. Toch zitten we heel zeker nog in de heentrek en die lijkt nog niet meteen voorbij. Getuigen daarvan enkel mannetjes padden en als er dan toch eens een vrouwtje gevonden wordt, dan is het als koppeltje. Over koppeltjes gesproken: een schitterend koppel bruine kikker zat in een zeer hachelijke positie. Een auto achter mij en een tegenligger die van de andere kant kwam en net elkaar zouden gaan kruisen ter hoogte van het koppeltje. Zonder mij was de kans dat dit koppeltje nog zo'n 2000 eitjes zou kunnen leggen voorgoed voorbij. Het blijft dus beslist de moeite om eens af te komen, want op veel beterschap op meteorologisch vlak moeten we niet verwachten. De paddentrek zal vanaf nu gezapig verder gaan met geen uitschieters in aantallen maar bijna elke avond wel wat. Het kan van een klein detail afhangen of het code rood wordt, of eerder maar geel. De afgelopen avond met 42 dieren op het Senthout beschouwen we als net geen matige paddentrek (code oranje). Daarmee staat ons subtotaal op 339 dieren. Morgen dan begint de dag grijs en hopelijk verdwijnen de lage wolken snel want tussen 9u30 en 11u48 is er natuurlijk wel iets te zien: voor diegene die het nog niet zouden weten een gedeeltelijke zonsverduistering (tot 80%) met hoogtepunt om 10u37. Of dit zal gebeuren is nog even afwachten want de voorjaarszon heeft het knap lastig met al die grijze wolken van de Noordelijke Noordzee. Door een kleine kanteling van het hogedrukgebied stroomt er vanuit het NO wel iets drogere lucht binnen, dus er is hoop maar of die drogere lucht op tijd zal zijn? Voor de paddentrek ziet het er naar uit dat het 's avonds niet meer bewolkt zal zijn, maar omdat we toch +13 graden zouden halen zit er een kleine piek in de avond wel in om dan langzaam aan stil te vallen tot de echt kritische temperatuur bereikt wordt, vandaar code oranje. Zaterdag en zondag verlopen koud. De temperaturen blijven onder de 8 graden en de NNO wind steekt een tandje bij. Zaterdagavond kunnen er enkele beesten op wandel gaan, maar ik denk merkelijk minder dan afgelopen avonden vandaar code geel. Zondagavond zou de wind wegvallen maar zou het ook helemaal uitklaren met een vriesnacht tot -3°C tot gevolg. De week daarna krijgen we permanent wind vanuit het oosten of uit noordelijke richtingen en door de hogedruk blijft het ook zo goed als helemaal droog. Met zowat 10 graden overdag houden we het voor bekeken en de nachten die blijven fris. Dit weertype in al zijn variaties zou al minstens aanhouden tot 3 april. Het wordt eentonig, maar Atlantische regenzones komen er de eerste 20 dagen waarschijnlijk niet in. Ik denk niet dat onze padden en kikkers nog kunnen wachten tot het wel zover is. Als ze het net goed genoeg vinden zal er dus gezapige trek zijn en blijven. Het vervelend weer blijft aanhouden en de paddentrek sleept zich verder.

 


2015/22 -18/03/2015

Vanavond was weer de zoveelste twijfelavond. Met 6 graden en nevel en een kille noorderwind was het afwachten wat het ging worden. Het duurde even voor een eerste bruine kikker zich liet zien. Het beest sprong vanzelf naar de juiste kant van de weg. Even later nog wat kikkers en uiteindelijk ook padden. Soms stroken helemaal niks en dan ineens 2 tot 3 amfibieën dicht bij elkaar. Uiteindelijk werden er vanavond toch een 35-tal dieren gevonden. Dankzij deze dieren erbij hebben we het rampcijfer van vorig jaar nu al overschreden en flirten we met de 300 dieren. Dat is nog niet goed, maar het gaat de komende dagen beter worden, want de paddentrek is nog lang niet voorbij. Op de meeste poelen is er nauwelijks iets te beleven, hier en daar (en vooral in de stedelijke gebieden) krijgen we meldingen van legsels. Vraag is of en wanneer de grote paddentrek er nu eindelijk gaat aankomen. Zoals de weerkaarten nu geschud zijn lijkt dat niet voor morgen en ook niet voor overmorgen. Het weer dat we nodig hebben zit in Spanje. Een lagedrukgebied zorgt daar voor malse Atlantische regen. Bij ons blijven hogedrukgebieden het weer bepalen en deze keer is er eentje dat vochtige koude lucht aanvoert. Morgen blijven we ofwel in de lage wolken steken, hoe meer naar het oosten hoe meer kans dat de zon zich laat zien. Beide weertypes zijn niet goed voor een spectaculaire paddentrek, maar we denken wel dat er elke avond wel activiteit zal zijn en dat zeker in het begin van de avond er wel wat paddentrek zal zijn. De voorspelde lichte regen van vrijdagavond is ondertussen wel verdwenen uit het scenario en is pas voor zaterdag gepland, als er al iets valt. Nieuw is wel dat we dit weekend in een krachtig windveld uit het noorden of noordoosten terechtkomen omdat de isobaren dicht bij elkaar zullen liggen: bij temperaturen van amper 6 tot 8 graden gaat dit heel koud aanvoelen. De vraag is gaan onze padden er zich nog iets van aantrekken? Kortom: door de noorderwind krijgen we naar alle waarschijnlijkheid geen spectaculaire paddentrek, maar het is meer dan aangewezen om aanwezig te zijn. Rustige tot matige paddentrek moet mogelijk zijn of code oranje of rood. In het weekend mogelijk maar code geel en zondagavond allicht helemaal geen paddentrek omdat het zal opklaren en vriezen 's nachts. 20/03: code oranje - 21/03: code geel - 22/03: code groen

 


2015/21 -18/03/2015

Ik was er zelf niet dinsdag, maar eindelijk nog eens een avond waarbij er nog eens echte paddentrek was. De dagverantwoordelijke liet me weten dat er 45 dieren werden geregistreerd. Zoals verwacht leverde de afgelopen avond dus een matige paddentrekavond op. Met deze 45 erbij lijken we het alvast beter te doen dan vorig jaar wat subtotaal betreft. Nog één avond met enkele dieren en we gaan erover. Vanavond verwacht ik opnieuw een matige trekavond, temeer omdat vochtigere lucht ons weet te bereiken. Code oranje, zelfs code rood lijkt daarom mogelijk. Morgen begint na het optrekken van een mistbank de dag zonnig, maar de wind kantelt geleidelijk van NO naar N en zelfs NNW. Vanuit die hoek sijpelt geleidelijk lage bewolking binnen, bewolking die we met grote waarschijnlijkheid meenemen naar de avond. Of het daardoor warmer blijft is nog afwachten, want samen met de vochtige lucht wordt het ook kouder. Weeral geen ideaal weer, maar vanavond moet toch opnieuw een matige paddentrek opleveren, door het vocht misschien zelfs een drukke paddentrekavond? Voor vanavond geef ik dan ook code oranje, mogelijk zelfs code rood! En voor de komende avonden? Door de noordelijke lucht wordt het steeds kouder, elke dag gaan er wat graden af en het beeld is zwaar bewolkt maar het blijft zo goed als droog. Iets om in het oog te houden is een zwak lagedrukgebiedje dat zich moeizaam doorheen het nieuwe hogedrukgebied probeert te forceren. Enkele verzwakte storingen daaraan verbonden zouden ons land schampen met mogelijk neerslag vrijdagavond. Toch een avond om in het oog te houden. Ook al zal het niet zo warm zijn, die nattigheid zou wel eens voor code donkerrood kunnen zorgen, zeker in het achterhoofd houdend dat er vorige weekend bij 2°C enkele dieren op stap waren. Zaterdag zouden er verspreid ook nog enkele buien vallen bij onderkoelde maxima van 7 graden, daarna zou het weer terug opknappen. Zoals het er nu naar uitziet zou zich volgende week een nieuw hogedrukgebied zich opbouwen en zou de volgende neerslag pas in april verwacht worden.

 


2015/20 -16/03/2015

Vanavond was net als gisterenavond weer niet veel soeps. In tegenstelling tot gisteren werd er vanavond wel een 1 mannetjes pad gevonden (zowat op de meest beschutte plek van onze toer in het Senthout). Geen toeval, na de inval van de donkerte zakte de temperatuur snel van 7°C naar 4°C. Het beest werd bij 4°C gevonden. Zaterdag registreerden we bij +2°C wel 3 amfibieën maar toen regende het licht. Vergeten te vertellen in de vorige krant, maar 1 ervan bleek na determinatie een vinpootsalamander, een soort die we al 3 jaar niet meer hadden gezien op het Senthout. Zo zie je maar dat zelfs een winterse avond interessante zaken kan opleveren. Door het aanhoudende rare weertype wordt de paddentrekperiode wel heel erg lang en beterschap is helaas nog niet op komst. Het enige weertype dat wij als paddenoverzetters wensen komt maar niet. Toch wel eigenaardig en de laatste jaren echt wel een tendens. Nog steeds blijven blokkerende hogedrukgebieden de noodzakelijke Atlantische regenzones en de daarbij horende zacht- en vochtigheid weghouden. Mochten die de weg naar ons vinden, dan zouden we er na enkele serieus drukke avonden vanaf zijn. Momenteel is de luchtaanvoer oostelijk tot zuidoostelijk i.p.v. zuidwestelijk. Die lucht is sterk uitgedroogd. Fijn voor de zonnekloppers, maar niet voor onze amfibieën. Doordat het Russisch hoog wat van vorm verandert, is er een kanteling naar het zuidoosten en daardoor boeken we morgen overdag nog wat extra winst, een 15 graden of zelfs iets meer is niet onmogelijk. Overmorgen spreekt men zelfs van 17 graden.

Enkel en alleen om die reden geef ik code oranje, want we mogen er vanuit gaan dat het even snel zal afkoelen als vanavond, maar door de hogere maxima overdag wordt de kritische temperatuur minder snel bereikt. Dit moet zeker wat extra dieren motiveren om eraan te beginnen. Tussen schemer en 20u30 zal dit misschien een piekje opleveren?

Morgenavond opteer ik daarom voor code oranje, maar het kan evengoed maar geel worden of wie weet toch rood. We blijven in deze moeilijke omstandigheden ons best doen om zo goed mogelijk de paddentrekintensiteit voorspellen.

 

 


2015/19 -15/03/2015

Het was me gisterenavond het avondje wel. De dagverantwoordelijke, de familie Giglot en ikzelf met mijn gezin gingen tegen beter weten in richting actieplaats. Bij het vallen van de schemering was het licht beginnen regenen. Er stond evenwel een ijskoude snijdende oostenwind en de thermometer wees in het centrum van Duffel slechts +4°C graden, in het Senthout aangekomen zelfs nog maar +3°C. Geen weer om een amfibie door te jagen zou je denken, maar tot onze grote verbazing zag ik bij de eerste ronde 1 mannetje pad op de weg zitten. Ondertussen dook het kwik zelfs naar 2 graden, de regen leek eerder op net geen natte sneeuw, maar op ronde 2 vonden we een kleine watersalamander (of dat dachten we toch). Ook dat beest werd in de emmer gestoken, onze dagverantwoordelijke meldde nog een dode bruine kikker. Dit moet zowat het record koude geweest dat ik in de 25 jaar dat ik paddenoverzet heb meegemaakt. Ok, veel was het niet, maar het is een wel een signaal dat de dieren er helemaal klaar voor zijn, als het weer maar eens wou meewerken. We weten al een tijd dat, naarmate ze langer moeten wachten, ze ook minder kieskeurig worden om de stap richting voortplanting te wagen, maar + 2°C is wel erg koud.

Normaal zou ik voor vanavond code groen geven, maar ik hou toch maar op geel. Vanavond zal de bewolking met grote waarschijnlijk nog volop aanwezig zijn, maar het zou droog blijven. Door de aanwezigheid van de bewolking zal het wellicht niet tot vriezen komen en blijft het ook langer "zacht", al is dat relatief met een maximum van 6 graden overdag. Maar goed, na gisterenavond kan alles. Waakzaamheid is nodig. Uit de actieplaatsen met schermen weten we trouwens dat er de hele ijskoude regennacht een gezapige paddentrek moet geweest zijn.

Te beginnen met maandag stijgt het kwik overdag, geholpen door de voorjaarszon en een ZO-windje. Regen zit er niet meer in tot zeker donderdag, maar temperaturen boven de 15 vanaf dinsdag wel. Vanaf donderdag zijn de weermodellen het nog niet eens, maar het wordt ander weer. Helaas voor ons paddenoverzetters niet het weer dat we het meest wensen, welk model ik ook bekijk. De klassieke west-zuidwest stroming met van tijd tot tijd een malse regenzone komt er niet in, daar zijn ze zeker van. Een nieuw hogedrukgebied gaat zich positioneren boven de Britse eilanden: dit betekent noordelijke winden. Een klein verzwakt lagedrukgebied weet zich tussen het uitzonderlijk krachtig Russisch hogedrukgebied en het Brits te wringen. Het gedrag van dit klein lagedrukgebied is de grote onbekende. Wellicht brengt dit laag koel wisselvallig weer met kans op wat regen of enkele buitjes. In het andere scenario sluiten beide hogen een verbond en blijft het zo goed als droog. Afwachten wat dat zal opleveren, maar op basis van wat we gisterenavond meemaakten, zou dit wel eens voldoende zijn om tot een code rood te komen.

Hylakrant houdt iedereen op de hoogte, maar dat de voorspellingen naar wel of geen paddentrek er niet minder lastig op worden mag ook duidelijk zijn.

 


2015/18 -14/03/2015

We kregen een aantal constructieve tips om de Hylakrant te verbeteren. Uit de reacties blijkt dat, algemeen gesproken, mijn verhaal als helder wordt beschouwd, maar niet concreet genoeg voor de paddentrekintensiteit. Ik wil dat nu verduidelijken met 5 kleurencodes van groen (geen paddentrek, niemand moet naar de plek gaan) tot bordeauxrood (zware paddentrek met grote kans op topavond, alle hens aan dek). Uiteraard is dit ook geen absolute wetenschap, want we weten dat één klein detail een gigantisch verschil kan geven, maar we blijven ons best doen. Verder wordt vooral door nieuwkomers gevraagd waar de afspraakplaats is. Die gegevens vind je hier boven.

Dinsdagavond was de laatste avond dat er op het Senthout nog iets te vinden was, zoals op bijna alle paddenoverzetplaatsen een enkel verloren dier niet te na gesproken. De paddentrek is zeker nog niet gedaan, maar momenteel worden we geteisterd door koude continentale lucht die de temperaturen tot maximum 7 graden laten stijgen. We mogen eigenlijk blij zijn dat dit niet tot winterse toestanden leidt zoals in 2013, maar we hebben geluk dat ook in Rusland geen winter die naam waardig te bespeuren valt. Tegenover gisteren is er wel iets veranderd. De zon schijnt niet of nauwelijks. Vanuit het oosten is vochtige lucht binnengeslopen en vanavond en vannacht zou het eerder genoemde occlusiefront zelfs neerslag kunnen lossen. De wind is heel onaangenaam en waait strak uit het noordoosten waardoor de gevoelstemperatuur eerder -2°C aanvoelt. Bijna nooit leidt dit tot paddentrek maar het vocht zou wel eens enkele dieren op ideeën kunnen brengen. Dit verklaart dan ook meteen de code geel. Ondertussen krijgen we wel meldingen van parende bruine kikkers in tuinvijvers, hier ook al volop kikkerdril, vooral in heel erg stedelijke gebieden. De verklaring is niet zo ver te zoeken: sterk verstedelijkte gebieden zijn hitte-eilanden. Het koelt daar minder en minder snel af waardoor de kritische temperatuur daar niet of minder snel bereikt wordt. Daarom durf ik te stellen dat de paddentrek gezapig wel eens terug op gang zou kunnen komen als de dagmaxima winst gaan boeken. Morgen gebeurt dat nog niet en zitten we eigenlijk op een absoluut dieptepunt. We moeten morgen tevreden zijn met zowat 6 graden. 's Avonds breekt dan ook nog eens de bewolking en gaat het uitgebreid tot vorst komen, dat levert code groen op. Vanaf maandag kantelt de wind van oost verder naar zuidoost, en vanuit die hoek boeken we snel winst met de temperaturen overdag, zeker als de voorjaarszon van 's morgens tot 's avonds weer mag gaan schijnen. 's Avonds koelt het nog altijd snel af, maar het duurt langer om van 16 graden onder de kritische grens te zakken, dan vanaf 10 of 12 graden overdag. Voor maandag en dinsdag is het dan ook code geel, mogelijk al oranje. Code rood, laat staan code bordeauxrood, zit er voorlopig nog altijd niet in, want ze voorspellen wel wisselvalliger weer naar het einde van volgende week, maar ook terug kouder met maxima onder de 10 graden.

Tot slot nog dit: aan het Senthout zitten we nu aan 213 geregistreerde amfibieën (alles verwerkt, ook wat per e-mail nog binnenkwam), daarmee komen we al aardig in de buurt van het extreem slechte eindtotaal van vorig jaar. De kans op beter is dus erg groot. Ik hoop dat het werken met de kleurencodes alles een pak duidelijker maakt. Jullie mogen altijd reacties sturen of dit een verbetering is of niet. Constructieve voorstellen zijn altijd welkom.

 


2015/17 -12/03/2015

Gisteren heeft onze dagverantwoordelijke vier toertjes gedaan en is onverrichtter zake naar huis moeten gaan. Zoals verwacht ligt de paddentrek plat, toch moeten we waakzaam blijven want we zitten midden in de periode. Vandaag schijnt de hele dag de zon en boeken we tegenover gisteren enkele graden winst. Het kan 13 tot 14 graden worden geholpen door een ZO-stroming in combinatie met de voorjaarszon. De aangevoerde lucht is echter kurkdroog. Doordat we enkele graden hoger uitkomen tegenover gisteren, kan het zijn dat er een kleine avondpiek is zoals eergisteren. Vanaf vrijdag gaat door een noordoostelijke luchtaanvoer het kwik ook overdag naar beneden en halen we overdag zelfs geen 10 graden meer. We mogen dan heel erg zeker zijn dat de paddentrek volledig zal plat liggen. Zondag passeert een zwak occlusiefront vanuit het oosten, dat kan wat neerslag geven (veel zal het niet zijn en mogelijk natte sneeuw in de Ardennen), maar met temperaturen van amper 6 graden overdag zal dit geen effect hebben op enige paddentrekactiviteit. Zondagavond klaart het op en krijgen we een vorstrijke nacht tot zelfs -3°C. Vanaf maandag boeken we wat winst overdag, maar het blijft kurkdroog en meestal zonnig met koude nachten. Voorlopig is het nog niet duidelijk wanneer dit droge weer eindigt. Samengevat: voor de optimisten is er vanavond een heel kleine kans op een kleine (vroege) avondpiek zoals eergisteren, daarna ligt de paddentrek net als gisterenavond volledig plat, wegens te droog en te koud en dit al met quasi zekerheid tot dinsdag of woensdag volgende week. Het blijft wachten op betere weersomstandigheden, maar Atlantische regenzones komen er wellicht al zeker tot 22 maart niet in. Oostelijke winden en hogedrukgebieden overheersen de West Europese kaart. Indien er geen paddentrek is vanavond horen jullie niets van mij. Hylakrant komt terug in de ether van zodra er kans bestaat op paddentrek. Geniet van de lentezon overdag!

 


2015/16 -10/03/2015

10 maart en onze amfibieën zijn er duidelijk klaar voor, want zelfs bij alles behalve ideale weersomstandigheden was er vanavond toch enige trek die al heel vroeg begon. Toen ik omstreeks 19u10 aankwam op het Senthout vond ik al meteen 2 nieuwe verkeersslachtoffers en een vrouwtje bruine kikker dat ik maar net van de gewisse verkeersdood kon redden. Gelukkig was een deel van onze harde kern ook al aan het pad'trouileren en ook zij vonden heel wat dieren. Het was met moeite nog 6 à 7 graden met een heldere hemel. Door die heldere condities koelde het steeds verder af, maar dat hield een aantal dieren niet tegen, de piek was dan wel voorbij, verspreid vonden we nog tot 20u30 dieren. Pas toen het kwik richting 4 graden dook, vonden we geen dieren meer. Uiteindelijk registreerden we 28 dieren van 4 soorten. Ons subtotaal is daarmee net over de 200 (201 dieren om precies te zijn). Wat we ook bijna zeker weten, dankzij een nachtelijke uitstap van één van onze dagverantwoordelijke, is dat er op de nacht van maandag op dinsdag om middernacht een bescheiden paddentrek was. Ze vond 3 padden tijdens haar nachtelijke ronde. We kunnen dus veronderstellen dat er ook vlak voor zonsopgang paddentrek moet geweest, gezien de lichte regen en de temperaturen van om en bij de 7 à 8 graden vanmorgen.

Wat zal morgen brengen? De luchtdruk is nog steeds stijgend. Een stevig bolwerk aan hogedrukkernen strekt zich uit van de Azoren tot ver in Rusland. Alle Atlantische depressies zoeken een uitweg richting IJsland en Noord-Scandinavië, soms laten ze hun invloed nog gelden op de Britse Eilanden, maar bij ons blijft het rustig hogedrukweer: dit betekent kurkdroog en vrijwel wolkenloze nachten. Overdag ontstaan er mogelijk wat onschuldige stapelwolken of zijn er sluiers, maar verder niks. Vrijdag probeert een zwak front vanuit het westen naar ons land te komen, maar dat zou niet lukken volgens de laatste prognoses. Integendeel, het Russisch hogedrukgebied zou heel erg krachtig worden en ook zijn invloed bij ons laten gelden. Het front of wat er nog van overblijft wordt terug westwaarts gestuurd. Eigenlijk ontwikkelt zich een typische winterconfiguratie met aanvoer van koude noordoostelijke landlucht. Gelukkig voor ons en ook wel voor de al wakkere amfibieën wintert het niet echt in Rusland, of we kregen nog een serieuze winterse aanval zoals we in het voorjaar van 2013 gekend hebben. Dat zal niet gebeuren maar vanaf vrijdag zijn de temperaturen wel in dalende trend, met maxima overdag van amper 5 à 7 graden (geholpen door de voorjaarszon) maar door de aantrekkende oostenwind voelt dit eerder -1°C aan. 's Nachts zal het echter tot lichte en zelfs matige vorst komen, absoluut geen paddentrekweer. Vanaf maandag zou het kwik overdag enkele graadjes boeken maar de nachten blijven koud met kans op nachtvorst. Op korte termijn halen we tot vrijdag overdag nog zo'n 12 tot 14 graden, een beetje zoals vandaag. Het zou dus best kunnen dat er morgenavond weer heel vroeg op de avond (vlak na zonsondergang) een kleine piek paddentrek zal zijn om daarna te stoppen wanneer het echt te koud wordt.

Vanaf vrijdagavond, als de oostenwind de dagmaxima laat dalen, zal er met grote waarschijnlijkheid geen paddentrek meer zijn. Zolang er dieren rondkruipen 's avonds zullen onze dagverantwoordelijken aanwezig zijn, Van zodra ook die vroege avondpieken stoppen staken we de paddenoverzet tot er beter weer afkomt. Vroeger was maart een uitgesproken regenmaand. De laatste jaren merken we meer de tendens van lange droge lenteperioden. Afwachten maar wat morgenavond zal opleveren? Een vroege piek zoals vanavond of helemaal niks meer? Hylakrant laat het jullie zeker weten.

 


2015/15 -09/03/2015

Vanavond waren de weersomstandigheden minder goed dan verwacht. Tegen de avond klaarde het in de regio Duffel volledig uit en daardoor kelderde in kwartier de temperatuur van 9°C vlak voor zonsondergang naar zowat 6 à 7 graden. Even leek het erop dat we met meer paddenoverzetters waren dan er padden zouden opdagen, maar vanaf 19u30 vonden we toch enkele dieren, die er al snel toch redelijk veel bleken te zijn. Gezien de verwachte bewolking in het begin van de avond uitbleef, was dat geen slecht resultaat. Het voelde fris aan (de adem was ook goed zichtbaar), eigenlijk helemaal geen paddentrekweer. De wind was rustig en dat zal beslist ook geholpen hebben om de bronstige mannetjespadden de stap te doen wagen. Er waren trouwens ook enkele vrouwtjes en een allereerste amplexus (voor de nieuwe abonnees: padden hebben wanneer ze gekoppeld rondlopen een zogenaamde amplexushouding, met het vrouwtje steeds onderaan, en het mannetje erop). Later op de avond kwam de bewolking opzetten en stopte meteen de afkoeling, meer nog de temperatuur steeg naar 7 à 8 graden. We vonden om de 2 ronden nog wel iets, meestal salamanders, een enkele pad niet te na gesproken. Dankzij een late controleronde rond 22u30 van één van onze nieuwe enthousiaste overzetters weten we dat de gezapige trek nu nog steeds doorgaat. Gezien de regen van het zwakke front op het einde van de nacht getimed is, kan het best zijn dat er ochtendtrek gaat plaatsvinden. De raapacties missen die dieren, maar waar men met schermen werkt zal duidelijk worden of dit het geval is. Het is duidelijk: we zitten midden in het seizoen en door de niet ideale weersomstandigheden kwakkelt de paddentrek voorlopig verder. In totaal vonden we 37 individuen, wat een relatief rustige avond is. Met deze dieren erbij zitten in het Senthout met een subtotaal van 166 dieren. Vannacht en morgenvroeg zou de voorspelde regen van het warmtefront dus komen, in tegenstelling tot eerdere voorspellingen trekt het door van west naar oost om ergens in Duitsland te gaan leeg regenen en daar een stille dood te sterven. In tegenstelling tot de vorige voorspelling zouden er dinsdagavond geen natte straten meer zijn want dinsdagnamiddag zou het al beginnen uitklaren vanuit het westen. Het gevolg laat zich raden: 's avonds vrijwel helder weer droog en snel afkoelend weer. Dat is slecht nieuws voor de paddentrekintensiteit, maar uit vanavond leren we wel dat waakzaamheid nodig is. Zowel woensdag als donderdag is het overdag zonnig met temperaturen enkele graden boven de 10 graden. 's Avonds gaat de afkoeling heel erg snel. Vrijdag zou in een eerdere voorspelling een zwak front ons aandoen bij de wissel van 2 hogedrukgebieden. Dat scenario blijft, maar het front zou enkel vrijdag overdag wat bewolking opleveren, meer niet. In het komende weekend gaat dan ook de temperatuur nog eens naar beneden overdag en zou 10 graden halen overdag moeilijk worden met 's nachts algemene nachtvorst.

Voorlopig geen echt paddenweer in het verschiet!

 


2015/14 -08/03/2015

Vandaag werd een toplentedag met 18 graden (vorig jaar haalden we op dezelfde dag 19 graden) en zoals de ervaring ons leert, levert dit soort weer bij onze amfibieën niet meteen veel actiebereidheid. Helemaal stil was het ook niet met temperaturen die rond 12 graden lagen bij zonsondergang: zoals verwacht waren er wel wat dieren op stap, maar zeker niet de grote massa. Vandaag werden op het Senthout 28 dieren geregistreerd, voornamelijk mannetjes pad, ook al enkele vrouwtjes en verder enkele alpenwatersalamanders. Het subtotaal staat nu op 129 in het Senthout. En morgen dan? Het weerscenario met zwakke fronten blijft een hoofdrol spelen. Terwijl het bij ons nu nog helder is, regent het al licht in Noord- en Midden Nederland. De temperatuur is gezakt naar zowat 6 à 7 graden en geleidelijk aan komt ook bewolking bij ons binnen. Morgen zal de zon wellicht de grote afwezige zijn en krijgen we hardnekkig ochtendgrijs in de plaats. Misschien zijn er enkele opklaringen maar ook die verdwijnen snel voor een opkomend warmtefront dat door blokkerende hogedrukgebieden bij ons zowat komt uitsterven en zal leeg regenen dinsdag. Tegen de late avond zou het front te verzwakt zijn en valt er geen regen meer, maar met maxima die rond de 12 graden liggen en nachtminima die ergens tussen 6 en 8 graden zullen landen door de hardnekkige bewolking, lijkt matige tot heftige paddentrek zowel maandagavond als dinsdagavond veel kans te maken. Dinsdagavond zal wellicht de straat ook nog nat liggen. Woensdag komt, na opruiming van het ochtendgrijs en door de stijgende luchtdruk, de zon er terug door en krijgen we maxima die rond de 12 graden blijven schommelen overdag maar frisse, zeg maar koude nachten. Wellicht zal de paddentrek dan weer stilvallen. Vrijdag wordt weer interessanter, want dan zou opnieuw een front gekneld zitten tussen twee hogedrukkernen en ook dit front komt bij ons uitregenen alvorens zijn doodvonnis te tekenen. Minder interessant is echter dat de laatste neerslag mogelijk (natte) sneeuw is in de Ardennen, omdat vanuit het noordoosten merkelijk koudere lucht zal binnenstromen. Een frisse en schrale 3-daagse met veel zon staat op het programma. De maxima halen amper 10 graden met 's avonds nachtvorst. Geleidelijk schuift de kern van hogedruk door naar het oosten wat voor ons betekent dat de wind kantelt via oost naar zuid en mogelijk weer enkele lentedagen zoals afgelopen weekend. Wanneer dit hoog is weggetrokken zou er geen opvolger komen volgens de lange termijnprognoses en dan wordt het voor de paddentrek echt interessant: de deur van natte Atlantische zachtheid ligt dan open met een opeenvolging van regenzones. Als dit scenario zou doorgaan, breekt de paddentrek in alle hevigheid los en zou het op enkele avonden gedaan kunnen zijn.

Zover zijn we echter nog lang niet: 12 dagen op voorhand weer voorspellen is heel gevaarlijk. Laat ons eerst maar afwachten wat ons de komende 48 uur zullen brengen. Zoals het er nu naar uitziet zou dat wel eens paddentrek kunnen zijn. Morgenavond zien we wel of het zover komt.

 

 


2015/13 -07/03/2015

Zoals verwacht was het vanavond niet veel soeps op vlak van de paddentrek. Door ons werd 1 pad gevonden tussen 19u15 en 20u uur en zojuist kreeg ik melding van een nieuwe enthousiaste familie dat ze ook nog twee mannetjes hebben gevonden. Je hebt altijd van die waaghalzen die zich in abnormaal weer wagen aan een wandeling. Na een aangename lentedag daalde 's avonds bij zonsondergang het kwik snel, toch was het redelijk warm. De luchtvochtigheid is echter laag en ook de heldere hemel is niet bevorderlijk voor paddentrek. We kunnen dan vanavond maar 3 padden hebben geregistreerd, die 3 beesten zijn wel een signaal dat de paddentrek in theorie althans volop kan losbarsten. We zitten midden in de periode, maar het weer is voorlopig spelbreker. Vraag is alleen hoelang nog? Morgen voorspellen ze een echte lentetopper, veel zon en zelfs 17 à 18 graden overdag is mogelijk. Wellicht zal het even snel afkoelen als vanavond maar 5 graden minder op korte tijd betekent nog altijd 12 graden tegenover de 9 vanavond. Mogelijk prikkelt dit wat extra beesten om toch op stap te gaan. Morgenavond voorspel ik dan ook een rustige paddentrek, mogelijk een matige paddentrekavond. In tegenstelling tot mijn eerdere voorspelling zijn er grote kansen dat maandag- en zelfs dinsdagavond meer zal opleveren. Zoals in mijn vorige Hylakranten vermeld, zou het ene hogedrukgebied het andere aflossen en dat zal ook gebeuren, alleen gebeurt die aflossing anders dan voorzien. Op zich zal het eindresultaat tegen woensdag hetzelfde zijn: droog zonnig weer met relatief minder warme temperaturen rond zowat 10 graden overdag en mogelijkheid tot enige vorst 's nachts. Tijdens de aflossing slagen enkele storingen verbonden aan de lagedruk ten noorden van ons er toch in om ons aan te doen en dat zou wel eens een groot verschil kunnen maken voor de paddentrekintensiteit. Maandag zou een zwak koufront een einde maken aan de warme temperaturen en ons in grijs weer dompelen met maxima rond 12 graden. In tegenstelling tot vorige prognoses zou de kans op lichte (mot)regen veel groter zijn, maar het wordt nog beter (voor de paddentrek dan toch): maandagavond en dinsdag zou een iets actiever warmtefront blijven slepen of ons net in iets warmere lucht duwen met de nodige regen bij zo'n 13 graden. Ook de nachten zouden een pak warmer verlopen door de bewolking. Dit is natuurlijk het uitgekookt recept voor intensere paddentrek. Indien het hoog toch krachtiger zou zijn kan het scenario er helemaal anders uitzien, maar dit is toch iets om in het oog te houden. Het weer blijven volgen is de boodschap want alle details kunnen heel belangrijk zijn om een goede inschatting te doen van de paddentrekintensiteit zelf.

Mijn prognose voor zondagavond. Door de warmere temperaturen overdag van 17 graden of nog iets meer lijkt de kans op een zwakke tot misschien matige paddentrek denkbaar omdat de kritische temperatuur later op de avond bereikt wordt. Maandag- en dinsdagavond zijn nog onzeker en kan van details afhangen, maar als het nu voorspelde weerscenario met de lichte regen of betrokken hemel doorgaat zal naar alle waarschijnlijk de paddentrek losbarsten om vanaf woensdagavond terug stil te vallen ... of niet? Nog een reden waarom de paddentrek kan losbarsten is omdat de wind geen hoek weet te kiezen en zwak is. 

 


2015/12 -05/03/2015

Lente, maar of dit leidt tot paddentrek? Na enkele dagen van stilzwijgen is de Hylakrant hier weer. Het weer gaat veranderen maar niet echt ten goede. Door de maartse (hagel-)buien was er geen paddentrek. Die buien zijn nu drooggelegd, wat we te danken hebben aan drukstijgingen die de buienvorming onderdrukken. Morgen hangt een kern van hogedruk boven ons land. De wind weet geen kant te kiezen en daardoor neemt de kans op grijs weer toe met zelfs een spatje motregen. Toch wordt verwacht dat de steeds krachtiger wordende voorjaarszon in de loop van namiddag gaten in het grijze dek zal branden. Door de opklaringen in de avonduren zal er geen paddentrek zijn omdat het te snel afkoelt. Het hoog schuift dan wat door naar het oosten en dat zorgt voor een zuidoost-zuid stroming van droge maar ook warmere lucht in het weekend. Zondag zijn er kwikstanden mogelijk van 15 graden met volop zon, maar of dit betekent dat de paddentrek zal losbarsten is maar de vraag. Door heldere condities zakt het kwik snel in de avond en bovendien blijft het droog met een lage luchtvochtigheid. Na zondag verandert er wat: het ene hogedrukgebied maakt plaats voor het andere, met daartussen een heel zwak koufront, waarschijnlijk zonder neerslag. De wind kantelt van zuid naar noord. De 15 graden mogen we dan wel vergeten. We zakken terug onder de 10 graden om in de loop van de week terug elke dag terug wat winst te boeken bij de dagmaxima. Tijdens de avond kelderen de temperaturen snel en de nachten zullen fris zijn met altijd kans op nachtvorst zeker aan de grond. Conclusie: De komende 10 dagen valt er nauwelijks of geen neerslag, blijft het droog, zonnig en eerder schraal weer ... uit ervaring weten we dat dit weinig of geen paddentrek zal opleveren zelfs als de maxima overdag hoog zijn en zelfs al zitten we nu midden in het paddentrekseizoen. Mochten wolken het in de avond warmer houden of bij twijfel zullen onze dagverantwoordelijken ter plaatse gaan kijken. Beweegt er toch wat, dan hoor je het wel via de Hylakrant. 

 


2015/11 -01/03/2015

Pauze nog voor het goed en wel is begonnen.

De eerder voorspelde verregende zondag was al bij al een vrij zonnige, droge en vrij zachte dag met zo'n 9 à 10 graden. De wind was en is nog steeds flink aanwezig en dat zal vanavond alleen maar erger worden. Vanavond was het zo'n 8 à 9 graden 1 graad warmer dan tijdens de enige paddenoverzetavond die naam waardig. Toch leverde deze "warmere op de thermometer" avond op het Senthout opnieuw geen paddentrek op. Het was dan ook droog met een stevig windveld. Er werd geen amfibie gevonden, zelfs de salamanders bleven in tegenstelling tot gisteren weg. Bij het schrijven van deze Hylanieuwsbrief hangen er stevige buien klaar boven de Noordzee die in de late avond ons land gaan teisteren. Niet schrikken als je vannacht een donderslag zou horen. Deze buien hangen vast aan een klein venijnig lagedrukgebiedje dat zijn ontstaan kent uit de eerder vermelde 2de occlusie. Het is ontstaan uit koude en zachtere lucht die ten westen van Ierland op elkaar botsten. Wanneer de buien gepasseerd zijn stroomt koude lucht binnen (op 5 km hoogte dalen de temperaturen van -15 naar meer dan -35°C en zoiets geeft klank en lichtspel). Met dit soort koude luchten krijgen we maartse buien met alles erop en eraan, bij opklaringen in de nacht kan het vriezen en zelfs sneeuwval in de nacht of ochtenduren is niet uitgesloten. Wat er ook zal vallen, dit is met 100% zekerheid geen paddenweer in alle geval! De koude bovenluchten zouden minstens tot 7 maart aanwezig blijven, dus tot dan ligt de paddentrek met zekerheid plat. Na 7 maart zou de atmosfeer geleidelijk tot rust komen door drukstijgingen. De wind gaat aan de ketting en overdag zullen de temperaturen met een oost-zuidoostenwind wat winst boeken. Lucht met oorsprong vanuit de Middellandse zee zou ons kunnen bereiken. Mensen zullen het ervaren als prille lente want het blijft droog met geregeld zon. De nachten zullen eerder fris zijn met snel afkoelende avonden: uit ervaring weten we dat dit soort lenteweer geen ideaal paddenweer is. Het lijkt erop dat er voor 10 maart en mogelijk nog langer geen paddentrek meer zal zijn. Een lange pauze kondigt zich dus aan nog voor het goed en wel is begonnen. Hylakrant zal enkele dagen uit de ether gaan tot er terug kansen zijn op enige paddentrek. Ondertussen hou ik de weerkaarten en voorspellingen goed in het oog en ga ik genieten van de prachtige buienluchten die de maartse buien met zich meebrengen. De pad'trouilles van de dagverantwoordelijken worden tijdelijk stopgezet, maar bij de minste twijfel zijn we er klaar voor. Tot over een kleine week voor meer nieuws. 

 


2015/10 -28/02/2015

De ene 7 graden is de andere niet voor onze amfibieën! Na een vriesnacht kwam bewolking opzetten, wat niet voorspeld was dat de wolkenband (met motregen) boven onze hoofden oploste omdat de mobiele hogedruk wat langer stand hield. In plaats daarvan kregen we uitgebreid de zon te zien. Tegen de late namiddag kwam er vanuit westen nieuwe bewolking opzetten die het occlusiefront vooraf ging. Het bleef droog en dat maakte een heel groot verschil, met daarbij nog de stevige wind kreeg je een gevoelstemperatuur van +1°C. Donderdagavond serieus stevige paddentrek, vanavond dezelfde temperaturen maar geen paddentrek. Gevolg: meer paddenoverzetters dan amfibieën. De familie Verkem en de familie De Vos redden gelukkig nog 2 alpenwatersalamanders van de gewisse verkeersdood en tijdens de controlerit werd er nog een overwandelend mannetje gevonden, verder niks te zien. Ons totaal komt daarmee op 90 dieren ... en weeral is het bewijs geleverd dat alpenwatersalamanders ook bij minder gunstige omstandigheden op stap gaan. Conclusie na vanavond: de ene 7 à 8 graden is duidelijk niet de andere. Waar lagen de verschillen? Donderdagavond was er regen, vanavond niet, donderdag was er minder wind, vandaag werd die alsmaar steviger. Paddentrek voorspellen blijft iets heel moeilijk. De regen wordt pas tegen 1 uur vannacht verwacht, tegen dan zou het nog 5 graden zijn en de wind die blijft stevige doorgaan. of de regen vannacht de paddentrek nog zal opwekken is twijfelachtig, maar als de regen wat vroeger zou komen en ik ben nog wakker ga ik toch eens kijken. Op plaatsen met schermen zullen we een beter zicht krijgen of er dan toch nog paddentrek zou geweest zijn. Morgen zou een totaal verregende zondag worden, dat is nu al wat afgezwakt. Na de doortocht van de nachtelijke occlusie begint het morgen regenachtig maar daarna zou het opklaren. Het volgende occlusiefront is naar maandag verschoven. De wind blijft al die tijd een belangrijke rol spelen en daarna wordt het kouder met maartse buien. Sommige weermodellen geven vanaf zaterdag 7 maart een opwarming. Wellicht ligt de paddentrek tot dan plat, maar we blijven waakzaam. Vervelend weer, want kleine verschillen in weertype maken een gigantisch verschil bij dit soort temperaturen. Mocht er toch iets bewegen, Hylakrant laat het jullie zeker weten.

 


2015/09 -27/02/2015

Vanavond niets, morgenavond wel?! Gisterenavond op het Senthout nog onverwachts 87 dieren, net zoals op veel andere plaatsen matige tot hevige trek. De oorzaak heb ik mijn vorige Hylakrant al uitgelegd, maar er zijn gelukkig ook nog zekerheden. Vandaag was het, zoals voorspeld, zonnig met enkele onschuldige stapelwolken die bij het invallen van avond direct verdwenen. Wanneer het donker werd, was het zo goed als helder, met 5 graden snel dalend naar 3 graden duidelijk te koud en bovendien zit de wind in de noordhoek: niet meteen het weer waar onze padden tuk op zijn. Na de plotse trek van gisteren gaat een mens dan toch even tegen beter in controleren en zoals verwacht onverricht terzake terug naar huis. En morgen dan? Ik kondig al een aantal dagen aan dat morgenavond een avond is om in het oog te houden. Dat blijft ook zo, maar toch zijn de details iets veranderd. Of dit invloed zal hebben op de paddentrek zullen we pas zaterdagavond zelf weten want het hangt van details af. De laatste voorspellingen geven aan dat morgen de dag nog met zon begint maar dat het al iets eerder betrokken wordt dan voorzien met kans op wat motregen met maximaal 7 à 8 graden. Zaterdagavond of nacht gaat het dan harder regenen bij zowat 5 à 6 graden, wat iets frisser is dan enkele dagen geleden gedacht. De reden hiervan is dat we niet in de warme sector zouden komen, maar dat kou en warmtefront al samengesmolten (occlusiefront) zullen overtrekken met regen. Toch denk ik dat dit weertype toch nog paddentrek moet opleveren, maar of het de voorspelde topavond wordt met deze iets lagere temperaturen is toch afwachten. Een ander nadeel is ook nog dat de isobaren nu dichter bij elkaar dan voorzien, waardoor er ook een krachtiger windveld zal zijn. Zondag moesten we normaal in de zachte sector belanden, maar dat gaat niet door, daardoor is 11 graden te hoog gegrepen. De weerkaarten geven aan dat een tweede occlusie deze keer met koude bovenluchten enkele stevige buien zullen produceren zondagnamiddag en avond en dat daarna de weg open ligt voor alsmaar koudere bovenluchten die ons de eerste week van maart gaan teisteren. Het zal daardoor ook aan de grond elke dag een fractie kouder worden met typische maartse buien en de nachten kunnen onder de opklaringen behoorlijk koud worden. Tot zeker 7 maart zou het kwik overdag niet meer boven de 7 graden komen overdag. Met heel grote waarschijnlijkheid is er volgende week nauwelijks of geen paddentrek. Conclusie: morgenavond blijft een avond met een reële kans op heel wat paddentrek, met zelfs kans op een piekavond gezien de hoge regenkans op voorwaarde dat de temperaturen mee willen. Wil je mee komen rapen zeer zeker welkom, maar de intensiteit van de paddentrek kan afhangen van enkele details in het plaatselijke weer. Ik ben zaterdagavond paraat, u toch ook? De paddentrek begint vlak na de schemering zowat vanaf 18u45. Tot zaterdagavond ergens ten velde?

 


2015/08 -26/02/2015

De kop is eraf en hoe! Op het Senthout maar liefst 87 amfibieën geregistreerd vanuit het niets en ook meteen alle soorten. In vorige Hylakrant was er nochtans twijfel of er paddentrek ging zijn. Een koufront zou immers vlak voor de avond binnenvallen en koude lucht binnensturen, maar het had vertraging en we zaten nog in de iets zachtere lucht. Het weerscenario klopte als een bus maar de timing niet. Toen ik vanavond van het werk kwam was ik er niet gerust in: 8 graden en lichte regen en relatief weinig wind. Het avondeten werd dan ook snel verorberd en "back up" Eef werd verwittigd. Een half uurtje later stonden we beiden op het Senthout bij nog steeds 7 à 8 graden en lichte soms wat hardere regen. Eerst leek het erop dat het toch net te koud zou zijn, maar om 19u15 werd onze eerste amfibie gevonden: een mannetje pad. Een kwartiertje later was de bodem van de emmer niet meer zichtbaar, niet dat het superdruk was, maar elke toer leverde tussen de 4 en de 10 dieren op. Naarmate de avond vorderde, vonden we ook een groene kikker en meer en meer salamanders, terwijl het aantal padden in dalende lijn zat. Omstreeks 21u30 kwam Denies ons spontaan versterken. Zij kwam van een vergadering en stelde vast in haar auto dat het 8 graden was, dus: "ik ga even kijken op het Senthout vooraleer ik vannacht op skiverlof vertrek". Een extra patrouille was uiterst welkom. Uiteindelijk vonden werd het soortenlijstje nog aangevuld met 2 mannetjes bruine kikker in schitterend paarkleed. Rond 22u30 hebben we de dieren dan losgelaten in de Babbelbeekse Beemden. Bij de telling wilden de dieren zich in de emmers ingraven en ja hoor: ineens sloeg het weer volledig om. Een koude wind kwam opzetten en op enkele minuten tijd zakte het kwik van 8 naar 5 graden. Het was duidelijk: de polaire lucht achter het koufront stroomde binnen. Een controleritje leverde niks meer op, zelfs geen salamander meer: te koud geworden en verkeerde luchtsoort. Gezien de paddentrek nu echt gestart is, moeten we 's avonds des te waakzamer worden, ook bij niet ideale weersomstandigheden zullen enkele dieren het erop wagen tijdens de schemering. Morgen zou de zon gaan schijnen, het blijft droog en morgenavond zou het heel snel afkoelen: wellicht zal de paddentrek aan de ketting blijven. Rood alarm is er wel op zaterdagavond want als de voorspellingen kloppen zullen de omstandigheden nog iets beter zijn dan vorige avond: we belanden tijdelijk in een zachte sector. Zaterdagavond is nog ver en de precieze timing is moeilijk te voorspellen, maar het scenario kennen we. Er komt zaterdag regen opzetten die een portie zachtere lucht voorafgaat en met nachttemperaturen die dalen tot 6 graden lijkt er een mogelijke topavond in de maak en met het risico dat het toch nog kan mislopen, zou ik toch de vrijwilligers willen oproepen die avond te komen meehelpen. Na zondag wordt het terug kouder en ook droger met maxima tussen 5 en 7 graden en nachtminima rond of onder het vriespunt: wellicht valt de paddentrek dan zo goed als stil. Mochten de weerkaarten toch nog dooreengeschud worden en die verwachte topavond toch eerder een fiasco worden dan hoor je het zeker in de Hylakrant. Ik ben in alle geval zaterdagavond paraat. Jullie ook?

 


2015/07 -26/02/2015

Zaterdagavond eerste matige trekavond?

Gisterenavond om 17u30 was het met slechts 5 graden weer net te koud (bovendien polaire luchtsoort). Bij ons op het Senthout heeft onze dagverantwoordelijke voor alle zekerheid gecontroleerd en is na enkele rondjes onverricht terzake naar huis gegaan. Vanmorgen wel twee dode AWS'en op de fiets-o-strade Duffel-Kontich (ja zelfs op fietspaden vallen er slachtoffers). Vermoedelijk is er alleen salamandertrek geweest deze nacht, we weten al langer dat die beesten niet zo kieskeurig zijn. Vandaag is het regenachtig en komen we tijdelijk in wat zachtere lucht, maar tegen de avond rolt een nieuw koufront binnen met daarachter opnieuw polaire lucht en na het front ook drukstijgingen: de temperatuur zal zeker bij opklaringen steil naar beneden gaan. Door de mobiele hogedruk achter het koufront blijft het tot zaterdagavond wellicht droog (een klein verdwaald buitje niet te na gesproken) met vriesnachten en maxima overdag tot hooguit 7 à 8 graden. Zaterdagavond, na een zonnige start overtrekt het in de loop van de namiddag, komen we tijdelijk in iets zachtere lucht (brongebied westelijke oceaan). Deze zachtere lucht is afgelijnd door een avond-nachtelijke regenzone met nachtminima van zeker 5 graden of meer. De wind kan wel weer spelbreker zijn waardoor het kouder aanvoelt, maar we durven toch te stellen dat dit een avond is om in het oog te houden. Zondag levert dat mogelijk 11 graden op met nog regen, maar de dagen erna vallen we weer terug op maxima van 6 tot 8 overdag en dichtbij of onder het vriespunt 's nachts. Drukstijgingen houden het meestal droog al is een (winterse) bui overdag altijd mogelijk door de onstabiele atmosfeer (gevuld met koude lucht). De subtropische lucht komt er ook begin maart niet in als de lange termijn voorspellingen kloppen tenminste. Op die manier kan het nog lang duren vooraleer de eigenlijke paddentrek losbarst, kortom het blijft vervelend weer (net niet koud genoeg om niet te gaan zien, net te koud om matige, laat staan hevige, paddentrek te hebben). Controles bij twijfel zijn nodig want het hoogtepunt van de paddentrek ligt volgens de boekjes begin-half maart. Dat klopt ook als het weer even meewil.

 


2015/06 -25/02/2015

Op de meeste plaatsen is er nu bijna overal (zeker op de actieplaatsen met schermen) overal wel ergens een amfibie gevonden, vooral salamanders maar hier en daar ook al enkele kikkers en padden. Op onze raapactie in Duffel in het Senthout staat de teller nog altijd op nul. Vandaag wou ik daar verandering in brengen en heb ik als dagverantwoordelijke enkele toertjes gedaan. Om iets voor zeven was het nog 6 graden en tegen beter weten in ben ik dan vertrokken. Ter plekke begon het dan ook nog eens te regenen bij 5 graden, de hoop nam dus even toe toch een waaghals te vinden, maar na 2 toertjes zonder enige vondst brak er een winters onweer los met natte sneeuw en het kwik daalde verder naar +3°C. Toen wist ik dat het niet voor vanavond zou worden. De teller is dus op nul blijven staan op het Senthout. Wellicht zal er op de meeste plaatsen ook geen of nauwelijks trek zijn vastgesteld. We zitten nog altijd in polaire lucht en dat betekent koude bovenluchten en bij opklaringen risico op vrieskou. Dit weertype blijft ook de komende week aanhouden en wellicht ook volgende week in al zijn variaties. In een strakke westcirculatie is er een kat en muisspelletje tussen het hoog van de Azoren en depressies met brongebied Groenland. De subtropische lucht die broodnodig is om de paddentrek in alle hevigheid te laten losbarsten komt er voorlopig niet in. Dat spelletje tussen de 2 luchtdrukzones zorgt voor een afwisseling van droge momenten, maar evengoed ook regenzones (in de Ardennen met winterse neerslag) en buienlijnen. De details: vannacht klaart het na enkele (winterse) buien uit en komt het wellicht tot een graadje vorst. Morgen trekt een regenzone het land in, maar tegen de avond zou het front alweer weg zijn en klaart het weer op, met een koude nacht tot gevolg en zo zou het scenario ook donderdag verlopen. Vrijdag en zaterdag blijft het droog met nachten dichtbij of onder het vriespunt, maar een nieuwe storing (een warmtefront) zou zich zaterdagavond melden waardoor het betrokken is en relatief zacht. Zondag zou dan een zachtere dag met maxima in de dubbele cijfers (+11°C), maar al snel volgt een nieuw koufront waardoor de volgende week we met maxima van 6 à 8 graden tevreden moeten zijn met opnieuw frisse tot koude nachten. Conclusie: het vervelende weer blijft aanhouden, maar in het weekend moeten we de waakzaamheid zeker wat aanscherpen. 

 


2015/05 -23/02/2015

Mijn voorspelling zat goed, het occlusiefront was precies op tijd, maar minder actief dan voorzien, maar de (winterse) buien in de koude lucht erachter waren des te actiever gisteren (met sneeuw vanaf 500 meter hoogte – zelf kunnen vaststellen in de Eifel en Hoge Venen, op de hoogste toppen daar was het nog het volop winter, terwijl de dalen groen waren met regen). Vanmorgen was alles flink gevroren onder de uitgeklaarde hemel. Vandaag genieten we van tijdelijke drukstijgingen, maar dat blijft niet duren. Pakken regenwolken verzamelen zich nu al boven Ierland en Wales en die trekken redelijk snel richting de lage landen. Vanavond, maar vooral vannacht zal er een flinke scheut water uitvallen, wellicht winterse neerslag boven de 400 meter. Waakzaamheid is dus geboden. Nadelen: de wind zal weer serieus aantrekken en met temperaturen rond 4 à 5 graden (gevoelstemperatuur eerder -1°C) zal het wellicht weer te koud zijn voor de meeste amfibieën. Dat dachten we echter ook voor vrijdag en op de meeste plaatsen hadden we het ook aan het rechte eind en bleef het rustig, maar via onze nationale coördinator kregen we toch melding van een spectaculaire gebeurtenis. In Vloesberg (Flobecq) was er massale kikker- en paddentrek vrijdagavond (we spreken hier over meer dan 500 individuen), terwijl het elders beperkt bleef tot enkele individuen (Zoersel: ook een klassieke plaats waar de eerste dieren worden gemeld) of helemaal niks. Een mogelijke verklaring voor de spectaculaire trek in Flobecq is dat de heuvel de kille noordwestenwind afblokt en gezien de actie in een bos plaatsvind, de omstandigheden net goed genoeg waren voor zware paddentrek. Niets van dit alles in de rest van het land: we weten al langer dat een stevig windveld voor paddentrek niet bevorderlijk is, zeker niet als de temperaturen flirten met zowat 5 à 8 graden. Op onze actieplaats Senthout moeten de omstandigheden goed genoeg zijn om trek te hebben en hevige wind hoort daar gezien het open karakter van de actieplaats niet bij. De komende dagen blijven we in een westcirculatie met van oorsprong helaas voor ons meestal polaire lucht. In mensentaal betekent dit geregeld enkele regenzones en (winterse) buien afgewisseld met tijdelijke drukstijgingen en daaraan gekoppelde vriesnachten. Overdag is de 10 graden wellicht te hoog gegrepen. Het blijft dus heel vervelend weer, want uit deze plaatselijke verschillen mag blijken dat paddenoverzet voorspellen (net als weer trouwens) geen exacte wetenschap is. Het seizoen van de paddentrek is echter begonnen, het kriebelt bij de beestjes. Kortom vannacht gezien de voorspelde regen zou er wel eens op meerdere plaatsen wat paddentrek kunnen zijn, maar op andere plaatsen blijft het voorlopig nog rustig. Controle zal er dus zijn, algemene mobilisatie van vrijwilligers nog lang niet, behalve in Vloesberg dan? 

 


2015/04 -19/02/2015

Het paddentrekseizoen begint nu echt volgens de boekjes, maar of het ook al tot paddentrek zal komen is nog onduidelijk. Op onze actieplaats pad'trouileren onze dagverantwoordelijken bij de minste twijfel, maar voorlopig zonder enig resultaat. Salamanders worden hier en daar al gesignaleerd en soms al eens een verloren gelopen pad. Het is van salamanders geweten dat ze minder voorkeur hebben aan de weersomstandigheden en zelfs bij vorst actief kunnen zijn. Vannacht is er al zeker geen paddentrek. Het hogedrukgebied is nog altijd heer en meester en net als vorige nacht ook vorst vannacht. Morgen begint de dag, na het oplossen van het ochtendgrijs, zonnig. Het hogedrukgebied stuikt eerder dan verwacht in elkaar en dat gaan we morgen zien aan de wind die al wat toeneemt waardoor de mist sneller zal verdwijnen. Een eerste koufront trekt morgen ruim ten noorden van ons voorbij, maar een nieuwe kleine maar venijnige depressie brengt in de nacht van vrijdag op zaterdag een actief occlusiefront naar ons met 5 tot 10 liter regen maar ook een stevig windveld. De details van de precieze positie zijn nog onzeker, maar achter de occlusie krimpt de wind met grote waarschijnlijkheid naar de noordwesthoek en voert daarmee koelere lucht aan: zaterdag zouden we het met maxima van 5 graden moeten stellen, neem daarbij nog 5 beaufort en je krijgt een gevoel van -1°C. Zaterdagavond zou het opklaren en gaat de gure wind liggen, in de koelere lucht is de kans op vorst reëel. Zondag is het licht wisselvallig met dagmaxima van 7 graden. Maandag zou er dan weer een nieuwe portie regen komen, de precieze timing is nog niet geweten maar maximaal 8 graden lijkt net haalbaar. Deze voorspellingen lijken op het eerste zicht de kansen op paddentrek te laten toenemen, maar ervaring leert dat veel wind niet echt motiverend is voor paddentrek. Bovendien is de luchtsoort de verkeerde en daardoor liggen de maxima wellicht net te laag en zeker het koudegevoel speelt in het nadeel. Op langere termijn komt de winter er niet in, dat is vrijwel zeker, maar echt subtropische lucht lijkt ons evenmin te bereiken waardoor de maxima zullen schommelen rond de normale waarden zowat 5 tot 8 graden overdag. Afhankelijk van de bewolkingsgraad liggen de minima tussen de –2 en de +5 graden. Het blijft dus vervelend weer met wellicht weinig of geen paddentrek maar helemaal uitsluiten kunnen we ook niet. Daarom moeten we waakzaam zijn zeker als een storing toevallig de avonduren aandoet en het kwik toch de 5 tot 7 graden zou halen. Op heel lange termijn zou het kwik pas boven de 10 graden uitkomen begin maart, maar dat is nog heel ver en er kan nog veel veranderen. De kans op een korte maar krachtige paddentrek in maart lijkt daarmee wel toe te nemen en daar is geen enkele paddenoverzetter kwaad om denk ik.

 


2015/03 -14/02/2015

We zijn vandaag al zaterdag 14 februari en vaak is "Valentijn" het startschot van de eerste paddentrek. Even zag het er naar uit dat we zoals in 2007 al paddentrek gingen krijgen begin januari. De temperaturen waren toen uitzonderlijk hoog met nachtelijke pieken van maar liefst 14 graden. Op sommige plaatsen werden trouwens de eerste amfibieën gesignaleerd, maar gelukkig voor ons en de amfibieën zakte vlak daarachter koude lucht vanuit de Noordpool af. Dit leidde tot zowat 2 weken licht winters wisselvallig weer met vaak winterse buien en enkele lichte vriesnachten. De koude poollucht is ondertussen verdreven en vervangen door wat zachtere Atlantische lucht maar niet van subtropische oorsprong.

Gisteren steeg sinds lange tijd de temperatuur boven de 10 graden uit, geholpen door een steeds krachtiger wordend zonnetje. Met een pril voorjaarszonnetje werd het best een aangename dag, al temperde een krachtige zuidoostenwind het lentegevoel sterk. Hierbij kwam nog dat tegen de avond de wolken gingen domineren bij een naderend zwak regenfrontje. De kans op paddentrek was klein, maar we gingen toch controleren. In het Senthout werd er echter geen amfibie gevonden bij 8°C maar met een onaangename wind, de regen bleef ook uit. Op sommige meer beschutte plaatsen en de meer bewolkte gebieden zouden er toch amfibieën gesignaleerd zijn de afgelopen avonden. Een terugkeer van de winter zit er de komende 14 dagen, wellicht de komende 3 weken niet in. Met maxima van 6 à 9 graden zitten we met een perfect normale temperatuur voor de tijd van het jaar. Hogedruk zou het vanaf woensdag helemaal droog houden met opklaringen, ook 's nachts waardoor het in de avond snel kan afkoelen. Soms zullen enkele zwakke fronten de kans zien ons te bereiken met wolken en soms enige (mot)regen. Als de timing van zo'n front goed zit (in de avond) leidt dit natuurlijk tot andere omstandigheden. Vanaf eind februari zou er meer beweging in het weer komen met mogelijk een zonale stroming en een doorbraak van subtropische lucht.

Conclusie: vervelend weer voor paddentrek (net te koud, of net niet) maar voorlopig nog geen uitgesproken paddentrekweer in het verschiet. Op onze actieplaats zijn de dagverantwoordelijken aangeduid. We zullen vanaf nu met een iets verscherpt oog de bewegingen op terrein moeten opvolgen, maar grote paddentrek verwacht ik de komende 14 dagen nog niet. Alle vrijwilligers gaan mobiliseren is dan ook nog niet nodig, de voorbereidingen afwerken wel. Mocht er alsnog paddentrek losbarsten zullen jullie het via Hylakrant zeker te weten te komen. Deze krant zal vanaf nu frequenter in jullie mailbox vallen.

 


2015/02 - 12/01/2015


De eerste padden en salamanders zijn al gesignaleerd, nog niet op onze actieplaats, maar wel op meer klassieke beschutte plekken (waarvoor dank aan de melders). De uitzonderlijk superzachte winderige nacht heeft plaatselijk dus al enkele dieren opgeleverd.

Vermits de algemene tendens blijft dat het ten opzichte van vorig weekend minder zacht is enzelfs een pak frisser zal worden, zou het me verbazen dat hierbij de paddentrek gestart is. De tendensen op middellange termijn tonen zelfs een mogelijke kanteling van het stromingspatroon (van west naar noord en oost) wat de komst van de winter misschien mogelijk maakt.

Afwachten of het zo zal uitdraaien, maar bij deze is iedereen geïnformeerd en is enige waakzaamheid bij zachte nachten (boven de 8 à 9 graden) toch wel aangewezen. Het is echter nog veel te vroeg voor algemene mobilisatie.


Meldingen van amfibieën mogen natuurlijk altijd doorgegeven worden.2015/01 - 10/01/2015


Hier is hij dan: de eerste Hylakrant om het nieuwe paddenoverzetseizoen 2015 aan te kondigen. Even traditioneel, maar daarom niet minder gemeend, wens ik bij deze ook iedereen een gelukkig en een gezond 2015 en natuurlijk een druk voorjaar met een efficiënte paddenoverzet, enkele zware piekavonden en schitterende eindresultaten.

Zoals dat al even traditioneel hoort, blikken we even terug op 2014. Het volledige artikel kan je binnenkort lezen in ons afdelingstijdschrift, maar dat het vorig jaar niet goed was, is een understatement. Het was eigenlijk niet alleen slecht, het was nooit slechter bij ons in Duffel. Overal in onze regio was het minder wat het aantal padden betreft, de kikkers daarentegen waren talrijker dan anders, zeker als je het verhoudingsgewijs gaat bekijken. Ook de voortplanting lijkt na enkele mindere jaren in 2014 wel gelukt te zijn, al veroorzaakte de voorjaarsdroogte toch ook veel verlies aan eitjes.


Zo half januari beginnen we ons de vraag te stellen: wat zal 2015 brengen en hoe zal het paddenoverzetseizoen dit jaar verlopen? Via deze Hylanieuwsbrief zal ik trachten daar voor iedereen duidelijkheid over te verschaffen. Het weer zal met argusogen gevolgd worden, nog meer dan anders door mij, want na al die jaren weten we dat het weer een heel belangrijke factor is, zo niet de belangrijkste.


Op het eerste zicht lijkt de weg van het paddenweer ingeslagen, maar als we de lange termijnvoorspellingen zien, lijkt de paddentrek toch nog niet voor erg meteen (gelukkig maar). Vannacht haalden we temperaturen van maar liefst 14 graden (de warmste nacht ooit op 10 januari: het zoveelste warmterecord!) met een stevige ZW-wind en een flinke portie nat erboven op. Momenteel zijn de temperaturen in vrije val, een koufront heeft zojuist wat buiïge regen afgeleverd en vanaf nu duiken de temperaturen verder naar beneden. Vannacht halen we waarschijnlijk geen 5 graden meer (wat nog altijd te warm is voor deze tijd van het jaar) en dat zullen we morgen ook met veel moeite nog halen. Als we de tendensen voor volgende week bekijken, komt er opnieuw een nieuwe portie zachtere lucht, afgewisseld met wat koudere lucht, maar 10 graden zou het maximum zijn met de nodige wind en regen. Daarna zou een hoog zich gaan bemoeien met ons weer. De wind zal dan gaan liggen, het wordt droger en de temperaturen zouden dan maximaal op 7 graden blijven steken. Enkele modellen geven zelfs aan dat we ergens rond de 5 graden zouden blijven steken met daarna kans op wat winters weer op iets langere termijn. Niet echt paddenweer dus.


Mocht er toch wat bewegen of het risico daarop, dat hoor je het via de Hylakrant.Hou je van de natuur en wil je helpen? Word (of blijf) dan lid van Natuurpunt via deze link (vermeld bij lidmaatschap “via afdeling Oude Spoorweg”).

Lid ben je al voor slechts 27 euro per jaar. Alleen met jullie steun kunnen wij blijven vechten voor de laatste stukjes groen en natuur in onze regio.