Inschrijving_Cursus_Watervogels

Cursus watervogels


Wie water zegt, zegt vogels. In het najaar en de winter vormen plassen en meren een ideale rustplaats
voor een brede soortenrijkdom aan vogels die hier veilig komen overwinteren. De trotse aalscholvers en
de vissende futen springen direct in het oog, maar dieper in de vegetatie verschuilt zich misschien ook een kleurrijke waterral of een hoempende roerdomp. En wat dan gezegd van die luidruchtige Cetti's zanger die je zo moeilijk te zien krijgt...?
In deze cursus maken we kennis met de vogels die we in de oeverzone van moerassen en rietvelden kunnen tegenkomen.
Gedurende twee cursusavonden leren we hun levensstijl en gedrag kennen, maar we leren ze vooral ook vinden en herkennen.
Afsluiten doen we met een excursie, waarbij we op zoek gaan naar al deze geheimzinnige, luidruchtige en kleurrijke watervogels.
De cursusavonden zullen op dinsdag 3 en 10 oktober plaatsvinden van 19 u. tot 21.30 u. in het Mosterdpotje. De excursie (in de buurt van Duffel) gaat door op zaterdag 14 oktober tussen 14 u. en 17 u.

Lesgever is Bastiaan De Ketelaere


Deelnameprijs: € 27 leden Natuurpunt, € 36 niet-leden.
Het maximum aantal deelnemers voor deze cursus is beperkt tot 20.


Inschrijven op deze paginaInfo en contact: Rebecca Pers, 0486 79 16 12, rebeccapers@yahoo.com