Langbos-Babbelse plassen

Langbos-Babbelse plassen


Sinds mensenheugenis was er in Kontich langs de Babbelkroonbeek een langgerekt bosbestand, bekend als het Langbos. Op enkele relicten na verdween dit bos na de Tweede Wereldoorlog. Op initiatief van Natuurpunt en in samenwerking met privé-eigenaars werd dit bos na meer dan 60 jaar afwezigheid in de herfst van 2013 heraangeplant door scholen, jeugdverenigingen en tal van Kontichnaars. Hierdoor vergroot het bosbestand met haar voorjaarsflora van bosanemoon en dalkruid opnieuw tot 3 ha.

Het tweede deel, de Babbelse Plassen (ca 3,5 ha) bestaat uit een halfopen landschap, omzoomd met knotwilgenrijen en houtkanten. Hier legde de provincie (dienst Integraal Waterbeleid) in 2012 een nieuwe waterretentie aan met ruime ondiepe poelen, brede plasbermen en een kronkelende vrije doorloop van de Babbelkroonbeek. De Babbelse Plassen vormen zo nieuwe natuur die ook borg staat om de stroomafwaarts gelegen gemeente Lint voor overstromingen te behoeden.

De twee historische boskapellen dateren van de 17de en 19de eeuw. Het unieke boommonument bij de eerste boskapel, werd in 2014 gerealiseerd in het kader van het plattelandsproject ‘Buitengewone Plekjes’.

De poelen worden bevolkt door kikkers, salamanders en ander waterleven. Ook tal van vogels zoals witgatjes, watersnippen en bergeenden foerageren hier regelmatig.

In het voorjaar kan je hier genieten van het roze kleurenpalet van koekoeksbloemen. Op de wat nattere gedeelten groeien planten zoals de zeldzame beekpunge en de dotterbloem. De bloemrijke hooilanden worden in samenwerking met een lokale landbouwer gemaaid met afvoer van alle maaisel. Zo ontstaat terug een bloemenrijke weide.

Wil je graag iets vragen/signaleren over dit gebied of wil je geïnformeerd worden over geplande acties? Stuur dan een mail naar de conservators, je vraag wordt zo snel mogelijk beantwoord: klik hier.