Beleid

Oproep van de politie in

de regio Bodukap:

actief in Duffel en Kontich

Copyright © Natuurpunt Oude Spoorweg, 2001-2018.

All Rights Reserved.

Webmaster: Peter Geschier

Je bent nog geen lid van Natuurpunt en je wilt de natuur steunen? Voor maar €27 per jaar draag je met heel je familie bij aan heerlijke natuur in je buurt !

Blijf je graag op de hoogte van wat er leeft in onze afdeling? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief !

Wil je je graag inzetten als vrijwilliger in onze afdeling? Schrijf je dan in om, wanneer het jouw uitkomt en naar jouw mogelijkheden, te helpen in de natuur of bij andere taken.

Bekijk de recente waarnemingen die in ons werkgebied werden opgetekend.

We zijn blij met de unanieme goedkeuring van het RUP open ruimte in Duffel!

Natuurpunt Oude Spoorweg pleit al jaren voor een verfijning van het huidige gewestplan in Duffel West en is dan ook blij dat het Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) open ruimte door de Duffelse gemeenteraad van 12 december 2017 is goedgekeurd. Hiermee realiseert de gemeente één van onze speerpunten uit het vorige verkiezingsmemorandum. Aan dit RUP is bijna 10 jaar gewerkt en eindelijk is het een feit. We zijn ook vooral blij dat alle politieke partijen het RUP hebben goedgekeurd, waardoor er met een grote eensgezindheid is gekozen voor een lokale betonstop. Dit RUP was nodig om de resterende open ruimte en de nog aanwezige natuur planologisch beschermen. Dit was zeker nodig, zoals blijkt uit de lopende omgevingsvergunningsaanvraag ten oosten van de Missestraat. We zijn ook blij met de inhoud van het RUP. Zo krijgen onze 2 natuurgebieden Babbelbeekse Beemden en Oude Spoorwegberm, samen met enkele oud bosrelicten aan

of in de buurt van de Oude Spoorwegberm de planologische bescherming natuurgebied. Hier vormt het watersysteem en natuur samen de hoofdbestemming. Rond onze projectgebieden is er ook natuurverweving afgebakend, wat belangrijk is als buffer. Ten oosten van de Missestraat is de hele bestaande open ruimte nu planologisch beschermd, terwijl het grote landbouwgebied tussen de Kruisstraat en Franselei serrevrij blijft. Bestaande serres behouden hun rechtszekerheid. Een minpunt in het RUP is dat er gekozen is voor het maximumscenario rond serrebouw waardoor in de open ruimte in de omgeving van de Draakbosweg toch serres kunnen gebouwd worden. Pluspunt ten opzichte van het vroeger geldende gewestplan is wel dat nu de mobiliteitsimpact moet meegenomen worden bij het afleveren van een vergunning.

 

Kijk ook naar volgende info:

 

http://www.rtv.be/artikels/open-ruimte-duffel-west-voortaan-beschermd-a47687

 

https://www.hln.be/regio/duffel/rup-open-ruimte-krijgt-groen-licht~a9a36824/

 

https://groenduffel.be/duurzaam/groen_maakt_mee_werk_van_open_ruimte