LogoHyla

BENEDEN-NETE


HYLAKRANT 2011

2011/31 - 3/04/2011

Beste paddenoverzetters,

Het lijkt er sterk op dat het paddenraapseizoen 2011 er definitief op zit. Gisterenavond was het, bij 17 graden en absolute windstilte en wisselend bewolkte omstandigheden, zowat ideaal weer (enkel de regen ontbrak nog, maar die kregen we ’s nachts in een echt allereerste zomeronweer van het seizoen) veel te rustig om nog van paddentrek te kunnen spreken. Alles bij elkaar waren er evenveel paddenoverzetters dan padden. Er werden nog 12 dieren gevonden, de meeste waren ook terugtrekkers.
Ik kan dan maar één besluit trekken en dat is dat de paddentrek gedaan is! Het paddenoverzetseizoen zit erop: het begon op 5 februari en men kan stellen dat de trek op 31 maart als beëindigd kan beschouwd worden:
1. Gisterenavond zou er een ware vloedgolf aan padden, kikkers en salamanders moeten overtrekken (piekavond), dat is niet gebeurd, integendeel met slechts 12 dieren spreken we over een heel rustige avond met nauwelijks enige paddentrek;
2. De poelen liggen er onbemand bij, nauwelijks of geen activiteit meer en eierlegsels komen er ook niet meer bij. De eierlegsels die er liggen zijn tenminste 1 week oud, in sommige eierlegsels begin je al de eerste kikkervisjes te zien wriemelen;
3. De weinige dieren die nog gevonden worden, worden verspreid gevonden en niet in een duidelijke trekrichting, dus voornamelijk terugtrek of subadulten die rondzwerven (vooral op 31 maart was dat een heel opvallende verschijning, maar ook gisteren werden er subadulten gevonden).
Bij deze blaas ik dus de paddenoverzet 2011 definitief af: het lijkt volledig gedaan. Het precieze eindcijfer van 2011 heb ik nog niet berekend, maar dat het totaalcijfer niet goed is mag duidelijk zijn. Vorig jaar hadden we nog bijna het record van 2006 verbroken, dit jaar boeken we het slechtste cijfer van deze eeuw, heel misschien evenaren we het cijfer van het jaar 2000. Hoe dan ook laten we alle beginjaren van 1996-1999 ver achter ons, dus echt panikeren gaan we ook nog niet doen.
Door het te droge en te koude weer vooral ’s nachts hebben we mogelijk wat dieren gemist die overdag de oversteek hebben gewaagd, wie zal het zeggen? Het is ook geweten dat er vaak ook ’s nachts en ’s morgens trek was, als de omstandigheden goed waren en die dieren hebben we natuurlijk niet geregistreerd. Op 30 en 31 maart lijkt dit zeker het geval te zijn, maar wellicht ook op andere van de zeldzame goede trekavonden (in de periode 11 tot 15 maart).
Op het vlak van weer hebben we het dit jaar niet getroffen: Het was een rare maand maart met constant te droog en te koude nachten en de op 3 na zonnigste maand ooit (sinds de metingen in 1833). Misschien goed voor iedereen die van de zon wil genieten, maar voor elke paddenoverzetter is dit weertype een absolute merde!
Bij deze wil ik dan ook uitdrukkelijk de dagverantwoordelijken bedanken die mijn sabbatjaar (door de geboorte van Floor: met dochterlief gaat alles trouwens heel erg goed) hebben opgevangen: zij hebben prachtig werk geleverd van de eerste tot de laatste avond en goed in team samengewerkt. Een dikke merci is dan ook op zijn plaats. Aan hen zal het voor alle duidelijkheid zeker niet liggen dat we net op onze 20ste editie zo’n slecht eindtotaal halen. Elke avond, wanneer ze dachten dat er ook maar één pad kon trekken, waren ze present.
Wat bewijst nu deze spectaculaire terugval? Ik weet het niet, maar we zullen eerst zien wat het in de rest van Vlaanderen geworden is op de andere actieplaatsen. Deze cijfers moeten echter aantonen dat ook het beschermen van de leefgebieden heel belangrijk is en blijft. Paddenoverzet alleen is niet voldoende willen we terug voldoende grote populaties een duurzame toekomst geven. De dieren blijven heel erg kwetsbaar. Ook op het Senthout is nog maar eens gebleken dat het beschermen van de resterende open ruimte geen eenvoudige zaak is. Dwars op de paddentrekroute wou men een serre van maar liefst 4,5 ha (met een mogelijke toekomstuitbreiding naar 9 ha) inplanten (ten oosten van de Missestraat). Mocht dit gebeuren, zou dit onze amfibieënpopulatie zeker niet ten goede komen, maar de natuur en het landschap in de omgeving van het Senthout sowieso niet. Gelukkig zal de bouw van de serre er op korte termijn niet komen omdat de aanvraag geweigerd werd, maar daarmee lijkt de zaak nog lang niet gewonnen. Op paasmaandag 25 april zal er daarom dan ook een leuke gezinshappening kaderend in de Dag van de Aarde plaatsvinden. Het doel van deze happening is alle overheden te bewegen dringend werk te maken om dit gebied een definitieve bescherming te geven (zoals het in al hun plannen is neergeschreven) en de verdere uitbouw van het natuurgebied De Babbelbeekse Beemden, met de nodige waterberging en zachte recreatie. Hierbij nodig ik alle paddenoverzetters uit om zeker eens af te komen die dag. Noteer deze dag nu al in jullie agenda: met hoe meer we zijn hoe meer kans dat de overheden ons volgen in ons verhaal. Als bijlage vinden jullie de Affiche met het programma. Meer info over de dag van de aarde vinden jullie ook op http://www.bondbeterleefmilieu.be/weekvandeaarde/index.php/192 en binnenkort ook op deze vertrouwde afdelingswebstek.
Binnenkort zal ik nog één enkele hylanieuwsbrief sturen over de precieze statistieken van 2011.
Tot slot wil in alle geval ook alle vrijwilligers danken voor hun belangrijke bijdrage: jouw aanwezigheid kon van belang zijn of het dier het er nu levend van af bracht of net niet. Hopelijk kunnen we ook volgend jaar alweer rekenen op jullie inzet en hopelijk maakt het weertype het ons terug wat makkelijker.


2011/30 - 31/03/2011

Beste paddenoverzetters,

Gisterenavond waren eindelijk de weersomstandigheden aanwezig voor paddentrek: regen, zachte temperaturen van meer dan 10 graden en een zuidwestenwind. Hoog tijd om met misschien wel de jongste deelnemer ooit, namelijk onze eigen 3 weken jonge dochter Floor, mee padden te gaan overzetten (jong geleerd is oud gedaan). En de dieren kwamen … zij het moeizaam, want in het begin van de avond leek het op een sisser af te lopen, maar eindelijk waren ze vanaf 20.30 uur er toch, soms zelfs matige trek.
In totaal werden er gisterenavond toch zo’n 100 dieren gevonden (precieze cijfer nog niet gekend): mede door de regen waren daar ook enkele bruine en groene kikkers bij waardoor dat aantal toch al op een aanvaardbaar niveau begint te komen.
Zoals binnen de verwachtingen heel wat terugtrek, maar toch ook nog heentrek (niet altijd duidelijk te onderscheiden!). Dit duidt er toch op dat we wellicht geen echte piekavonden meer moeten verwachten van een grote achterhoede heentrekkers. We kunnen stellen dat er nog wat achterblijvers de oversteek moeten wagen, maar dat de meeste dieren hun ding nu toch wel hebben gedaan. Opvallend gisterenavond was wel dat er allerlei leeftijden van dieren trokken: zowel 1 tot 3 jarige subadulten tot dieren die naar schatting minstens 10 jaar oud moeten zijn. Ondanks wellicht de terugval in het totale cijfer toont dit toch aan dat er de afgelopen jaren heel wat dieren geboren zijn en anderzijds dat een aantal dieren er ook in slagen (mede door onze overzetactie) oud te worden.
Momenteel regent het nog eens en zo wordt op de valreep in maart de stand van de pluviometer nog verdubbeld. Vanavond zal er naar alle waarschijnlijk opnieuw heel wat paddentrek zijn. Is het geen heentrek, dan zullen er toch heel wat terugtrekkers overtrekken. Wie dus dit jaar mee padden wil overzetten moet zeker vanavond komen meehelpen!


2011/29 - 30/03/2011

Beste paddenoverzetters,

Gisterenavond na een zoveelste schitterende zonnige en zachte lentedag, was de voorspelde bewolking nog niet gearriveerd. Gevolg: er werd geen paddentrek waargenomen: geen enkel dier werd er ondanks de talrijke controleritjes gevonden. Het versje wordt langdradig, maar het was weer te koud, te droog en te snel afkoelend. De wind zat ook nog altijd in de ONO hoek. 2011 behoort tot de top 3 van de zonnigste maanden maart ooit gemeten en dat droge en zonnige weer heeft onze paddentrekverloop duidelijk geen deugd gedaan, de zonnepanelen daarentegen presteerden wel opperbest.
Uiteindelijk is in de loop van de nacht de bewolking wel stilaan binnengetrokken vanuit Frankrijk en deze bewolking kondigt ander weer aan. Wie nu buiten kijkt ziet dat het zwaar bewolkt is, de noordooster is veranderd in een aantrekkende zuidwester. Door een toenemende onstabiliteit in de atmosfeer zou er in de loop van de namiddag zelfs regen kunnen vallen en ook vanavond geven de meeste weermodellen 75% kans op neerslag. Vanavond zal er met bijna zekerheid wel enige paddentrek zijn, want het zal ook zacht blijven door de bewolking en de zachte oceaanlucht. Morgen zou dan een actiever regengebied overtrekken en zo allicht de neerslaghoeveelheden van maart nog eventjes aandikken tot een maandgemiddeld van max 20 mm, wat droog te noemen is.
In de poelen is het ondertussen heel erg opvallend rustig geworden: parende padden zijn er bijna niet meer te vinden, wat aantoont dat de paddentrek er zou opzitten. Met het rare weer is het echter niet uitgesloten dat er in 2 schiften gepaard zal worden.
Vanavond en morgenavond zal het dus moeten gebeuren, de weercondities lijken heel goed te worden: als er dan geen of nauwelijks trek is, weten we dat het seizoen ten einde is, is er wel trek hopen we nog op een grote groep trekkende dieren en enkele piekavonden, zodat onze subtotalen nog wat aandikken, want 1264 geregistreerde dieren is maar een mager resultaat. Ook op de meeste andere actieplaatsen is het totaalcijfer nog ondermaats.
Ik hoop jullie alvast morgen te kunnen melden dat er een paar 100 dieren bijkomend zijn overgezet.
Nogmaals een oproep: wie nog aan de paddenoverzet wil deelnemen: gewoon komen vanavond en de volgende avonden tot ik jullie meedeel dat het erop zit.


2011/28 - 29/03/2011

Beste paddenoverzetters,

De komende avonden gaan we het antwoord op volgende vraag kennen: komt er nog een achterhoede (al dan niet nog een aantal piekavonden) of is de paddentrek echt op zijn laatste aan het lopen? Gisterenavond bewoog er weer wat op het Senthout na twee avonden absolute stilte: één mannetje groene kikker en één vrouwtje pad waagden de oversteek. Het weer was verre van ideaal te noemen, om niet te zeggen het was echt anti-paddentrek weer: kurkdroog, helder en heel erg snel afkoelend, om niet te zeggen veel te koud. Vanavond zou in dat soort weer wel eens verandering kunnen komen en zeker woensdag en de avonden daarna moeten paddentrekavonden worden.
Nu schijnt de zon nog volop en de zuidenwind zorgt voor snel oplopende temperaturen tot zowat 17 graden. In de namiddag zou er ook geleidelijk aan meer bewolking komen opzetten en die bewolking is de voorloper van heel ander weer. De wind kantelt immers naar het zuidwesten en dat is heel lang geleden, in maart eigenlijk bijna ongezien. Wie zegt zuidwestenwind zegt zachte vochtige oceaanlucht: dit moet paddentrek opleveren. Woensdag en donderdag zou er ook wat regen kunnen vallen … als dat zo is, is het plaatje compleet. Vrijdag en zaterdag zou een hogedrukgebied zich weer met ons weer gaan bemoeien, maar geholpen door een zuiderstroming zou zaterdag voor de eerste keer dit jaar meer dan 20 graden gehaald worden. Ook de nachten blijven zacht, dus ideaal paddentrekweer ondanks de minieme kans op regen vanaf vrijdag.
De bewolking uit het zuidwesten (als ze er tenminste al zal zijn?) voor vanavond zou de paddentrek al enigszins kunnen aanwakkeren en een matige avond opleveren. Op woensdag- en donderdagavond zijn de omstandigheden optimaal zijn voor paddentrek. Ik ga er dan ook vanuit dat we hier nog enkele drukke avonden zullen optekenen, allicht met heen- en terugtrek door elkaar. Of het echter nog tot paddentrek zal komen is nog maar de vraag. Meestal wordt het einde van de paddentrek ingeluid met eierafzetting en wanneer de poelen zogoed als leeg zijn van volwassen dieren. Uit het poelenonderzoek van gisteren namiddag blijkt de activiteit in de poelen tegenover enkele dagen geleden aanzienlijk afgenomen, enkel wat rondzwemmende mannetjes werden nog opgetekend. Het zou natuurlijk kunnen dat de trekkers van februari en begin maart nu al hun eitjes al hebben afgezet en aan de terugtrek zullen beginnen en dat de achterhoede toch nog moet komen om hun eitjes nog af te zetten.
Conclusie: het weer van de komende dagen en avonden gaat duidelijkheid scheppen. Ofwel is er nog massale trek (de achterhoede) en als er die niet meer is, is het paddenoverzetseizoen bijna gedaan, want de weersomstandigheden zullen optimaal worden, dus daar kan het niet meer aan liggen als er geen trek zou zijn. Wie dus zeker nog padden wil overzetten: vanaf vanavond, maar zeker de komende avonden is het echt wel het moment om af te komen naar de actieplaatsen!


2011/27 - 27/03/2011

Beste paddenoverzetters,

Gisterenavond was het dan toch te koud voor paddentrek: er werd geen enkel dier gevonden. De temperatuur zat nochtans rond de 8 graden (ook de grondtemperatuur), maar het voelde allemaal wat kouder aan. Neerslag heeft het zwakke koufront niet meer geproduceerd. Te koud en wellicht ook te droog blijkbaar voor enige paddentrek. De avond ervoor was er wel enige trek: een 10-tal padden, waaronder ook verscheidene koppels en zelfs één bruine kikker werd er gevonden. Mijn voorspelling was ondanks de moeilijke situatie dus toch wel correct ingeschat.
Vandaag komt de zon terug te voorschijn, een hogedrukgebied versterkt terug zijn invloed boven ons land en lost alle resterende wolken op, geholpen door een droge noordoostenwind. We zitten wel nog steeds in de relatief koude lucht en daardoor zal de kans op paddentrek vanavond heel erg klein zijn.
Ook morgenavond ziet het er nog niet goed uit, want op beide avonden zullen er opklaringen zijn en wordt er algemene vorst voorspeld.
Dinsdagavond, maar vooral de avonden erna, zijn dagen om naar uit te kijken: je zou kunnen zeggen dat we dan starten met de laatste etappe van de paddentrek 2011. In de loop van dinsdag verzwakt het hogedrukgebied, kantelt de wind van oost naar zuidwest en vanuit die hoek zal de lang verwachte zachte en vochtige oceaanlucht ons land veroveren. Met temperaturen van overdag rond de 15 graden en 's nachts niet meer onder de 8 graden. Neem daarbij nog een grote kans op neerslag en dit zijn zeker avonden om naar uit te kijken voor massale paddentrek.
Of die er echt nog gaat komen en of er nog een paar zeer drukke avonden in het verschiet zijn is nog niet duidelijk. Indien de paddentrek zou uitblijven, zal niet het weer de oorzaak zijn van het uitblijven van paddentrek, maar wel het gegeven of er nog veel heentrekkers zullen zijn of niet. Op de poelen liggen er immers meer en meer eitjes, dus heel wat dieren zijn gearriveerd en zullen aan de terugtrek beginnen van zodra de omstandigheden goed zullen zijn. De vraag is dan ook, hoeveel dieren hebben de poelen nog bereikt? Gaan we na een heropleving vorig jaar terug naar een dieptepunt?
Op basis van onze statistieken moet ik stellen dat er best nog een hele achterhoede heentrek moet komen. Momenteel staat ons subtotaal nog maar op 1259 geregistreerde dieren. Stel dat dit het eindtotaal zou zijn dan zouden we in de periode 2000-2010 nooit zo slecht gedaan hebben en laten we zelfs het cijfer van het jaar 2000, met 1443 dieren nog ver achter ons. Ik geloof niet in zulke achtergang en denk dan ook dat we volgende week nog een serieuze achterhoede mogen verwachten. Aan de vrijwilligers die zeker nog padden willen komen overzetten is het vanaf dinsdagavond en zeker daarna het moment om naar de actieplaatsen af te zakken wil men nog meedoen.
Opgelet: de padden trekken op hetzelfde tijdstip namelijk vanaf de avondschemering, maar onze klok is wel verzet. De trek begint daarom rond 20.15 uur (zeker bij betrokken weer) en niet om 19.15 uur.
Op naar de laatste paddenoverzetavonden in de loop van volgende week!


2011/26 - 25/03/2011

Beste paddenoverzetters,

De paddenoverzet 2011 wordt ook dit jaar weer een slepend iets. Al vanaf begin februari zijn we bezig en dagelijks waakzaam met uiteraard tal van onderbrekingen van de paddentrek. In totaal hebben we nu een 20-tal avonden met enige activiteit, daar zijn er een 4-tal drukke bij. De laatste avonden was er al wel wat activiteit, maar met respectievelijk 16 en 13 geregistreerde dieren (waaronder enkele koppels = heentrek) eergisteren- en gisterenavond kan je niet echt van matige, laat staan piekavonden spreken. Met die dieren erbij zitten we net iets onder een subtotaal van 1250 geregistreerde dieren. Hier zouden toch nog 750 tot 1200 dieren moeten bijkomen.
De dieren willen wel, maar de weersomstandigheden zijn niet goed. Met bijna altijd heldere hemel, te lage luchtvochtigheid en overwegend noordoostelijke windrichtingen ziet het gros van de dieren het niet zitten de trek aan te vatten. Vanavond zou er iets veranderen: het naderend koufront uit Scandinavië zou in de loop van de namiddag stilaan meer bewolking veroorzaken. Hierdoor durven we hopen (misschien tegen beter weten in) dat er misschien toch iets meer paddentrek gaat zijn omdat het minder snel afkoelt en bovendien de luchtvochtigheid aanzienlijk toeneemt. Het blijft allemaal maar wat speculeren en eerder ijdele hoop want ideaal gaat het weer zeker niet zijn vanavond.
Ondertussen is er in de meeste poelen wel veel activiteit. In sommige poelen ligt er al heel veel kikkerdril en paddensnoeren en kan je eierafzetting door menig padkoppeltjes waarnemen. Ook in de Babbelbeekse Beemden ligt er aardig wat, maar het is soms zoeken want de eitjes liggen niet op de normale plaatsen in de sloot - bizar fenomeen- maar ’t belangrijkste is dat de nakomelingen verzekerd lijken. De helft die dus overgestoken is, is nu eieren aan het leggen. De andere helft(?) moet nog komen en de vraag is dan wanneer? Op andere poelen met gewoonlijk ook veel eierlegsels is het dan weer (nog?) opvallend rustig.
Op enkele dieren na, zal de grote massa (of moeten we meer beginnen spreken van een achterhoede) nog niet voor meteen, want het weer wil nog altijd niet mee. Nog niet … want volgende week schijnen de omstandigheden gunstiger te worden vanaf zowat woensdag voor de padden tenminste. Het stralende zonnige lenteweer raken we toch wel kwijt. Er zou zich eindelijk een westcirculatie in gang zetten. Deze luchtsoort brengt misschien wat regen, maar veel belangrijker vochtige zachte oceaanlucht en wolkenvelden. De temperaturen zouden overdag rond de 14 graden halen, maar ’s nachts zou het ook een graad of 8 à 10 blijven. Er lijkt dus een einde aan de “paddentunnel” te komen, want als dit scenario doorgaat mogen we ons opmaken voor nog enkele late piekavonden (allicht met heen- en terugtrek door elkaar) en dan zal het snel gedaan zijn met de paddentrek. De laatste grote paddentrekpiek zal dus voor volgende week zijn: opgelet: als dit scenario doorgaat! Bovendien is het zomeruur dan al van kracht en bijgevolg begint de paddentrek rond 20.30 uur!
Vooraleer het zover zou komen moeten we echter nog wat kwakkeltrek trotseren omdat het weer nog niet echt meewil de komende avonden. Zoals al gezegd zouden wolken, de voorlopers van het zwak koufront, het vanavond een beetje langer warmer kunnen houden (?) en ook de luchtvochtigheid neemt toe. Het front is echter zeer zwak en zal, op een spatje regen na, ons vooral een grijzere zaterdag bezorgen met kille temperaturen van amper 10 graden. In de late namiddag zou het al opnieuw uitklaren vanuit het noorden en zou het snel kouder worden, want de zachte lentelucht waarin we nu nog altijd vertoeven maakt plaats voor koudere polaire lucht uit het noorden. Van zaterdag op zondag zou het algemeen gaan vriezen. Zondag is de zon dan terug, maar de koude schrale noordoostenwind en maxima die enkel met de hulp van de zon toch 10 of 11 graden halen moeten we erbij nemen. Ook zondagavond zou het snel afkoelen en tot algemene vorst komen, dus niet meteen weer voor een matige, laat staan hevige paddentrek.
Conclusie: vanavond zou het dus tijdelijk wel even drukker kunnen zijn (?) wat de paddentrek betreft. In het weekend (door het koudere weer) zal er bijna geen trek zijn en kwakkelen we in het beste geval nog wat verder. Vanaf woensdag kunnen we ons opmaken voor nog enkele drukke avonden die de laatste dieren naar de poelen laten trekken. Wellicht zal dit ook het sein zijn voor de dieren die al eieren hebben gelegd om aan de terugtocht te beginnen; het worden dus nog lastige avonden om dit in de mate van het mogelijke gescheiden te houden.


2011/25 - 23/03/2011

Beste paddenoverzetters,

Als er wat zou bewegen zou ik jullie informeren. Wel er beweegt elke avond wel iets: eergisteren werd 1 pad gevonden, de avond ervoor ook (als verkeersslachtoffer) en gisterenavond werden er 15 dieren geregistreerd. De paddentrek kwakkelt dus maar wat verder. Oorzaak: het voor amfibieën veel te droge (luchtvochtigheid van 30%) en zeer zachte lenteweer overdag en de snel afkoelende avonden onder open hemel ’s avonds, neem daarbij nog een graad vorst ’s nachts en het plaatje is compleet. Ondertussen krijg ik meer en meer meldingen binnen van eierlegsels (vooral bruine kikker) op de poelen wat er op duidt dat het seizoen in volle gang is. Op basis van onze overzetcijfers (subtotaal staat voorlopig op 1209 geregistreerde dieren) kunnen we alleen maar besluiten dat een gedeelte (ongeveer de helft) van de populatie de poelen nog niet bereikt heeft.
Voor vanavond verwacht ik, gezien de dagtemperaturen waarbij we dichtbij maar waarschijnlijk net niet, de 20 graden zullen halen, dat de avond langer warm genoeg blijft dan de voorgaande dagen. Het gevolg zou kunnen zijn dat we vanavond een matige trekavond zullen optekenen, mogelijk voorafgegaan door een korte maar krachtige trek in de vooravond (tussen 19.15 uur en 20.00 uur) om dan stil te vallen. Het is echter allemaal maar wat speculeren, want de situatie is en blijft niet ideaal en dus moeilijk te voorspellen. In alle geval is blijvende controle van de actieplaats zeer noodzakelijk.
Op langere termijn zit er geen regen van betekenis in. Een krachtig hoog houdt alle Atlantische actieve storingen ver ten noorden van ons en toch gaat er wat veranderen. Of deze verandering een positief gegeven is om de paddentrek vooruit te helpen is nog maar de vraag. Het krachtig hoog splitst in twee kernen. Eén kern trekt naar het noorden van de Atlantische oceaan, het andere naar het Italiaans schiereiland. Een heel zwak koufront ziet daardoor vanuit Scandinavië de kans om naar onze streken af te zakken. Op misschien wat lichte motregen of een drupje na zal er geen neerslag vallen, maar er zullen wel wolken zijn en dat is nieuw. De snelle afkoeling ’s avonds is daarmee (tijdelijk) gedaan. Keerzijde is echter dat we overdag zouden blijven steken op maximaal 10 graden wat ook weer niet ideaal is. Na de doortocht van het koufront zou de zon terugkomen maar zijn we in merkelijk koudere lucht belandt met opnieuw vriestemperaturen ’s nachts en overdag blijven we steken rond 10 graden. Vanaf dinsdag worden de weerkaarten onzeker. Enkele modellen geven opnieuw geleidelijk zachter (zeker overdag) en zonnig weer met een oostelijke stroming en ander weermodel houdt het fris en licht wisselvallig met een noord-noordwestelijke stroming. Geen enkel weermodel geeft echter ideaal paddentrekweer want daarvoor zou zich een zuidwest-westcirculatie moeten instellen.
Conclusie: waakzaamheid is meer dan aangewezen de komende avonden, maar exact voorspellen hoe (intens) de paddentrek zal verlopen lijkt de komende avonden een heel moeilijke zaak. We zullen dus wel zien wat er komen zal. Hylanieuwsbrief houdt jullie allen op de hoogte.


2011/24 - 20/03/2011

Beste paddenoverzetters,

Zoals algemeen verwacht, was er gisterenavond (bijna) geen paddentrek. Er werden 2 mannetjes pad gevonden en bij een laatste controleritje toch nog 1 vrouwtjes pad (verkleumd van de kou) en 1 vrouwtje alpenwatersalamander. Het tweede controleritje leverde niks meer op, logisch ook want de temperatuur was al naar 5 graden gezakt bij heldere condities.
Aan de grond zal het beslist al wat kouder geweest zijn. Vannacht is het ook tot algemene vorst gekomen, dat was vanmorgen goed te zien door de witgevroren dauw en zelfs een bevroren regenplas op mijn dak.
Momenteel schijnt de zon al volop, op wat hoge ijle wolken niet te na gesproken die hoogtens de zon wat versluieren. In de namiddag zou ook die verdwijnen en krijgen we helder weer. Ook vanavond zijn er dus heldere condities en zal het kwik peilsnel richting vriespunt en verder dalen. De verwachting is dan ook dat er allicht helemaal geen trek zal zijn, maar gisterenavond heeft wel aangetoond dat het echt wel kriebelt bij de diertjes. Ik sluit het daarom niet helemaal uit dat er toch enkele dieren vroeg op de avond de oversteek wagen, maar veel zal het zeker niet zijn.
Ook op de poelen zelf lijkt het nog rustig. Er zijn nog geen eiersnoeren gevonden, maar ik probeer dat vandaag nog eens nader te bekijken.
Het subtotaal op het Senthout staat nu op 1189 geregistreerde dieren, daarmee zou ongeveer de helft van de dieren overgezet zijn. Wanneer de andere helft zal oversteken is nog onduidelijk. Een aantal weermodellen geven voor de ganse maand maart hoge druk met permanente aanvoer van landlucht en dus vooral kurkdroog weer. Het zou overdag wel geleidelijk zachter worden, mogelijk zorgt dit ook voor wat zachtere avonden (of beter avonden die minder snel voor afkoeling zorgen) en komt daardoor toch weer wat paddentrek op gang.
Wellicht krijg je enkele dagen geen nieuwsbrief meer, tenzij er uiteraard onverhoopt toch paddentrek van enige betekenis zou worden vastgesteld.


2011/23 - 19/03/2011

Beste paddenoverzetters,

Gisterenavond was het slechts 6 graden in combinatie met een koude noordoostenwind, maar wel regen die wat vertraging had op het schema waardoor die vooral in de avonduren viel. De kritische temperatuur werd gisterenavond net niet/net wel bereikt en de windrichting was ook onjuist, maar het is al laat op het seizoen en de lentekriebels bij onze amfibieën schijnen sterker te zijn dan wat ook. Wellicht was de avondlijke regen toch doorslaggevend voor heel wat amfibieën om dan toch maar op stap te gaan. We hadden dus een matige trek met 55 padden (waarvan 6 als verkeersslachtoffer werden opgetekend), 2 alpenwatersalamanders en zelfs 1 bruine kikker. De actieplaats was dus zeker voldoende genoeg bemand. Opvallend was ook dat er al heel wat dieren in de verkeerde richting wandelden (terugtrek?), eigenaardig genoeg waren daar ook nog koppeltjes bij, dus terugtrek lijkt wat voorbarig (misschien dieren die op stap wilden gaan, maar van idee veranderden en terug naar hun schuilplaats keerden... wie zal het zeggen?). Alle gevonden dieren, in welke richting ze ook trokken werden toch in de Babbelbeekse Beemden losgelaten.
Momenteel is de regen van gisterenavond weggetrokken en het laatste ochtendgrijs maakt plaats voor een heldere hemel. Vandaag kunnen we ons dan ook opmaken voor een zonnige frisse lentedag met maxima van 10 graden. Het zou mij verbazen dat er zich vanavond opnieuw een matige paddentrek zou aandienen. Wellicht zal het vanavond te snel afkoelen en ook te droog zijn, maar het is geweten dat onze amfibieën minder kieskeurig worden naarmate het seizoen vordert: opvolging is dus zeker noodzakelijk. Indien er vanavond geen paddentrek zou worden vastgesteld, dan zal wellicht de rest van de volgende week er ook geen of nauwelijks paddentrek zijn. Het weer blijft ongewijzigd: mooi zonnig weer met ’s nachts algemene vorst, al wordt het wel geleidelijk aan wat warmer vooral overdag omdat de wind via noordoost doordraait naar oost en later zelfs zuidoost. Tegen het eind van de week zou de algemene vorst in de nacht er ook geleidelijk uitgaan en wordt de kans op wat avondtrek weer groter omdat het minder snel zal afkoelen. Voor de grote trek is het echter nog altijd wachten op zachte en vochtige oceaanlucht. Door een blokkerend hogedrukgebied boven onze streken komt die er voorlopig niet in en wordt de continentale luchtaanvoer volgende week behouden.
Net zoals nu houdt hylanieuwsbrief jullie op de hoogte … als er vanavond toch wat zou bewegen!


2011/22 - 18/03/2011

Beste paddenoverzetters,

Gisterenavond was het betrokken met wat lichte motregen, een stevige noordooster en 5 tot 6 graden, kortom guur en kil. Deze weersomstandigheden hadden een negatieve invloed op de trekintensiteit, maar toch werden er nog 5 overstekende padden gevonden, allen vrouwtjes en één koppeltje. De grondtemperatuur lag gisteren met 7,2 graden beduidend hoger dan de luchttemperatuur (5,5°C) en hiermee wordt aangetoond dat de grondtemperatuur wel degelijk zijn invloed heeft op het trekgedrag, allicht de enige reden dat er toch nog dieren werden gevonden. Vandaag is het al niet veel beter: opnieuw guur, kil en betrokken weer. Straks zou het ook gaan regenen maar tegen de avond zou het alweer opklaren. Mogelijk is er vanavond opnieuw wat trek, zeker als het niet te snel uitklaart en er regen zou vallen, maar veel zal het niet zijn wegens te koud.
Vanaf zaterdag zou de zon beginnen mee te spelen omdat een hogedrukgebied (nu nog boven de Atlantische oceaan) uitbreidingsplannen heeft richting Europees continent. Dit zorgt ervoor dat de wolken meer en meer oplossen en de ruimte voor zon vergroot wordt. Warm wordt het echter nog niet meteen en dankzij de opklaringen zal er ook vorst optreden ’s nachts. Allicht zullen ook de waaghalzen onder de amfibieën wachten op beter en ander weer. Eind volgende week zou de wind verder kantelen naar het oosten en later naar het zuidoosten waardoor wat zachtere lucht kan binnendringen, de vorst zou er geleidelijk uitgaan en overdag zou de 10 graden terug overschreden worden. Ook dit is niet ideaal weer, maar mogelijk komt er dan terug wat beweging.
Conclusie: onze verantwoordelijke(n) zijn vanavond ter plaatse, maar het heeft weinig zin om massaal naar de actieplaats te komen omdat er waarschijnlijk nauwelijks dieren zullen te vinden zijn.

Belangrijke mededeling: het is zeker niet de bedoeling achter dieren in de grachten te gaan vissen tijdens rustige avonden. Ten eerste geeft dit een vertekend beeld van het aantal overgezette dieren per dag en ten tweede wachten de dieren in de grachten op betere weersomstandigheden, deze dieren verstoren kan voor hen nadelig zijn. Het doel van paddenoverzetacties is niet zoveel mogelijk dieren vangen, wel dieren die gevaar lopen (over de weg kruipend of er naartoe bewegend) redden van een gewisse verkeersdood. Deze dieren worden opgeraapt om ze in veiligheid te brengen, verzameld in emmers en naar de poel gebracht na telling. Mag ik uitdrukkelijk vragen aan iedereen de instructies van de dagverantwoordelijke goed op te volgen. Dank bij voorbaat !

Als er toch wat zou bewegen tegen de verwachtingen in, dan lezen jullie het wel in de volgende hylanieuwsbrief, anders tot binnenkort van zodra het weer gunstiger zal worden.

Tenslotte wil ik jullie dit filmpje van het Ketnetjournaal Karrewiet niet onthouden. Onze actieplaats was ook kandidaat, maar het werden uiteindelijk onze collega-paddenrapers uit Edegem waar met amfibieënschermen wordt gewerkt:
http://karrewiet.ketnet.be/ketnet/subsites/karrewiet/html/nieuws/2011/maart/html/2011_03_15_padden.html.


2011/21 - 17/03/2011

Beste paddenoverzetters,

Ik kondigde het al even aan in de hylanieuwsbrieven: de kans dat de paddentrek ging sputteren na een aantal drukke avonden, was groot. Het lijkt zover: gisterenavond werden met veel moeite nog 22 dieren gevonden, heel wat minder dus dan de avonden ervoor: te koud blijkbaar.
Vandaag was het weer niet veel soeps: grijs, betrokken en kil. Er was 10 graden voorspeld maar het werd met veel moeite 6 à 7 graden, neem daarbij de koude noordooster en je weet dat er vandaag zeker geen records zullen gebroken worden. De vraag zal zelfs zijn of er wel een pad op wandel zal gaan. Vanavond kennen we het antwoord: onze dagverantwoordelijke houdt de actieplaats in de gaten. Wie wil mag altijd langs komen om hen te vergezellen, maar ik vrees dat er een reële kans is dat we vanavond onverrichter zake naar huis moeten. Misschien dat dankzij de lichte motregen toch enkele dieren de oversteek wagen. Maar als er vanavond om 20.00 uur niks gevonden wordt, zal het niets worden en dat betekent volgens mij de zoveelste onderbreking van de paddentrek dit seizoen. Het blijft immers relatief fris de komende dagen en de windrichting voor de komende dagen belooft niet meteen beterschap. Door de zon, die vanaf zaterdag door een opbouwend hogedrukgebied terug een belangrijke rol gaat spelen, gaan de temperaturen gestaag hoger overdag, want de lentezon heeft al enige kracht deze tijd van het jaar. Maar door de opklaringen zal het snel afkoelt ‘s avonds en, geholpen door de noordoost circulatie, zal er zelfs vorst optreden. Niet meteen paddenweer dus.
Het ziet er naar uit dat er eerst opnieuw beter en ander weer moet komen om de rest van de diertjes te activeren naar de voortplantingspoelen te trekken. Vanavond krijgen we uitsluitsel of dit inderdaad zo is en er een onderbreking zit aan te komen.


2011/20 - 16/03/2011

Beste paddenoverzetters,

Het Ketnet-nieuws koos op de valreep nog voor een andere actie, maar op 14 maart kwam er wel een fotograaf van GVA langs. Het leuke artikeltje vinden jullie hier.
De weergoden maken de voorspelling voor de komende dagen niet makkelijk. Wie vandaag buiten kwam voelde wel aan dat er iets veranderd is aan het weer. De milde zuidoostenwind van gisteren is nu een duidelijk schraal aanvoelende koude noordooster geworden. De neerwaartse trend van het weer zal er de komende dagen niet op verbeteren, zeker niet op thermisch vlak, als de wind de noordhoek kiest en later doordraait naar het noordwesten. Die wind brengt wel meer vocht mee. Volgende week komt een nieuw hogedrukgebied opzetten en klaart het terug wat op, maar door die opklaringen zou het weer tot nachtvorst kunnen komen. Allemaal niet ideaal voor paddentrek, laat staan massale trek.
Wat dit voor de paddentrek betekent is dus onduidelijk, maar dat we geen pieken meer gaan halen zoals voorgaande avonden is wel zeker. Gisterenavond was er bij de schemerinval direct massale trek en werden in totaal 183 amfibieën geregistreerd, het merendeel padden, maar ook enkele bruine kikkers. Opvallend was wel dat rond 21.00 uur de trek volledig is stilgevallen, logisch want het was helder weer en daardoor koelde het goed af. Vanavond zal de trek allicht veel bescheidener zijn omdat het zeker, bij opklaringen, nog sneller zal afkoelen. Mijn voorspelling voor vandaag is dan ook vlak na het invallen van de duisternis even een matige paddentrek om redelijk snel volledig plat te vallen.
De komende avonden gaan wolkenvelden meer het weer domineren en mogelijk valt er ook wat lichte (mot)regen, dit zal ervoor zorgen dat het minder snel afkoelt, maar de temperaturen overdag liggen dan weer wel rond de kritische grens van 9 à 10 graden. Wat dit voor de paddentrek gaat betekenen is nogal onduidelijk. ’t Zal allicht van een aantal details ’s avonds afhangen of er rustige of matige paddentrek zal zijn. Het is algemeen geweten dat de dieren minder kieskeurig worden wanneer het trekseizoen te lang duurt.
In alle geval: Met de voorgaande avonden erbij (respectievelijk 285 dieren (14/3), 213 dieren (13/3) geregistreerd) zitten we nu een subtotaal van ongeveer 1100 geregistreerde dieren, wat ongeveer de helft is van wat we gewoonlijk vinden op het Senthout. De trek is dus zeker nog niet gedaan, dus kom toch maar langs deze avond!
Morgen meer nieuws … .


2011/19 - 15/03/2011

Beste paddenoverzetters,

De voorgaande avonden waren, zoals voorspeld, drukke paddenoverzetavonden met tussen de 200 en 300 dieren. Momenteel is de tot nu toe warmste dag van het nieuwe jaar in de maak en halen we mogelijk 18 graden. Vanavond zal het weliswaar helder zijn, verwacht wordt dat het maar langzaam zal afkoelen. We verwachten dan ook vanaf valavond een paddentrek die wel eens enkele uren zou kunnen aanhouden. De kritische temperatuur zal allicht laat op de avond of zelfs pas 's nacht pas bereikt worden.
Morgen zou ook nog een zachte dag worden, maar meer dan 15 graden overdag zit er niet meer in. De wind kantelt immers van oost naar noordoost en verder naar het noorden. Vanuit die hoek kan ons merkelijk koudere lucht bereiken met temperaturen die allicht geen 10 graden meer zullen halen en de mogelijkheid (zeker bij opklaringen) op nachtvorst. Gezien de trek nu echt wel op gang is gekomen, stellen we dan ook de vraag of de dieren hun trek gaan onderbreken of ondanks de minder gunstige omstandigheden zullen voortzetten. Ik vermoed dat er trek gaat blijven, maar dat de aantallen wat zullen dalen.
Conclusie: wie mee padden wil komen rapen kom vanavond zeker af!


2011/18 - 13/03/2011

Beste paddenoverzetters,

Nog even een Hylanieuwsbrief versturen op dit nachtelijk uur. Vanavond was het de drukste avond tot nu toe. We mochten 202 dieren registreren. Vanaf 150 dieren wordt op het Senthout beschouwd als een echte drukke avond - al is dit nog ver van het dagrecord waar we zo’n 800 tot 900 dieren vonden - vanaf 300 dieren spreken we van absolute piekavonden. Ook de eerste bruine kikkers zijn nu eindelijk genoteerd. De teller staat daarmee voorlopig op 411 (met dit nachtelijk uur mogelijk een kleine foutmarge).
De paddentrek lijkt nu echt wel begonnen. Wellicht zal er zondagavond opnieuw veel paddentrek zijn: de dag zou zwaar bewolkt verlopen (met kans op wat regen) aan zo’n 12 graden. Ook ’s avonds zou het nog zwaar bewolkt blijven en blijft de kans op regen er nog inzitten. Het zal dan ook traag afkoelen (net als vanavond, wellicht is er zelfs de hele nacht activiteit tot ’s morgens). Maandag zou iets meer opklaringen kennen en het zou droog blijven. De temperaturen schieten overdag wel naar zo’n 14 graden en door de zachte zuidenwind zou het ondanks de opklaringen toch niet snel afkoelen. Wellicht mogen we die avond ook aanstippen als druk. Dinsdag spreken ze zelfs van 16 tot zelfs 18 graden overdag bij een ZZO circulatie. Het zou dan volledig uitklaren, maar door de oorsprong van de lucht ook weer ’s avonds niet afkoelen. Verder in de week zou de wind verder kantelen naar oost en later noordoost, noord en noordwest en zou het geleidelijk terug kouder worden met temperaturen rond 10 graden overdag. Wat dat gaat geven voor de paddentrek is nu nog wat onduidelijk en zal afhangen hoeveel er al trekken de komende avonden. Allicht zal de trek, eens goed op gang, verder blijven duren zelfs al wordt het weer wat kouder?
Op korte termijn: vrijwilligers die zich geroepen voelen om mee te helpen, kunnen dit doen de komende avonden. Zondagavond zou wel eens een topper kunnen worden en met een grote waarschijnlijkheid wordt daaraan ook maandag- en dinsdagavond een vervolg aangebreid.
De paddentrek begint (een beetje afhankelijk of er veel opklaringen zullen zijn) rond 18.50 uur of iets later. In alle geval dienen de vrijwilligers aanwezig te zijn van zodra de schemering valt en zeker nieuwkomers kunnen zich best melden bij de verantwoordelijken, herkenbaar aan de fluovestjes.


2011/17 - 12/03/2011

Beste paddenoverzetters,

Bij deze wil ik iedereen danken voor zijn of haar gelukwensen die ik mocht ontvangen. Moeder en kind maken het uitstekend en natuurlijk ook de papa. Snel even weer een nieuwsbrief ineen knutselen en dan terug naar het moederhuis.
In tegenstelling tot de info per SMS die ik kreeg (om 19.23 uur donderdagavond) vertelde de e-mail van één van onze dagverantwoordelijkeis dat er donderdagavond wel degelijk trek is geweest en ook gisterenavond was er een bescheiden beweging, respectievelijk 25 en 10. Ook op enkele andere plaatsen is er wat beweging, las ik in mijn mailbox, maar zeker niet op alle actieplaatsen. Allicht zorgde de harde wind nog niet voor de grote trek op het Senthout (= open vlakte), terwijl gisterenavond dan weer de opklaringen zorgde voor een te snelle afkoeling.
Vandaag wordt het een echte lentedag met zo’n 14 graden. Een zwakke storing komt in de namiddag wel opzetten en zorgt voor dikkere bewolking en zou ’s avonds of ’s nachts wat regen produceren. Daarna zou de zuid circulatie in zuidoost veranderen en trekken een aantal zwakke storingen mee. Vanaf volgende week kantelt de wind verder naar oost en noordoost, maar tot op heden zou er zeer zachte lucht uit de Middellandse zee afkomen en spreken ze van 16 graden overdag en pas naar het einde van de week zou wat koudere lucht ons bereiken. Ideaal weer is het niet: nadeel zijn de brede opklaringen. Het seizoen is er, vanavond zijn er ook wolken … en met 14 tot 16 graden overdag en geen vorst voorspel ik minstens matige paddentrek, mogelijk hevige paddentrek in de vroege avond.
Na vanavond weten we allicht al meer, maar we verwachten minstens een matige tot drukke paddentrek en zal extra hulp op de actieplaats welkom zijn. Ik gok op minstens een matige trek. Ik zal er uiteraard nog niet bij kunnen zijn … dus kom zeker onze dagverantwoordelijken ondersteunen, vanaf maandagavond moet het me misschien al wel lukken.


2011/16 - 11/03/2011

Beste paddenoverzetters,

Als fiere kersverse papa wil ik jullie allemaal meedelen dat op woensdag 9 maart 2011 onze dochter (49 cm / 3,39 kg / 16:54) is geboren en ze blaakt van de gezondheid. Haar verjaardag zal dus altijd wel één of andere link hebben met de paddentrek en wie weet is een fervente paddenoverzetster geboren. Aan ons zal het alvast niet liggen, mocht dit anders zijn … .
Ik ga het deze nieuwsbrief dan ook heel kort houden want mama Joke en dochter Floor verwachten mij natuurlijk snel in het ziekenhuis van Duffel. Onze dagverantwoordelijken blijven waakzaam op het Senthout en lieten aan me weten dat er voorlopig nog geen trek te bespeuren was. Gisteren was het met 10 graden (bron VRT-teletekst) warm genoeg, maar allicht hield de stevige wind de dieren in hun schuilplaatsen, want de wind zorgde voor een veel kouder gevoel dan 10 graden. Vandaag zou die wind gaan liggen. Vorige week dacht men dat er zich een NW-circulatie zou instellen, maar dat blijkt niet te kloppen, het zou een zuid-zuidoost circulatie worden. Vanuit die hoek worden half maart zachte luchtstromingen verwacht en van tijd tot tijd zouden (weliswaar eerder zwakke) storingen meetrekken. Met temperaturen volgende week die echt lenteachtig aanvoelen (men spreekt van 12 tot 16 graden) is de kans toch reëel dat de grote trek stilaan op gang gaat komen. Ook de nachten zouden mede door de wolken niet echt meer koud worden.
Vanavond weten we allicht al meer, maar volgens mij zullen er toch wel dieren te vinden zijn. Mocht vanavond de trek op gang komen, dan denk ik dat we wel vertrokken zijn.


2011/15 - 08/03/2011

Beste paddenoverzetters,

Vanmorgen had het nog flink gevroren. Een combinatie van de aanvoer van zachtere lucht uit het zuidoosten en de zon duwde het kwik echter naar een aangename 12 graden deze namiddag. De wind is ondertussen naar het zuiden gekanteld en zal later zelfs naar het zuidwesten evolueren. Vanuit die hoek zal de lucht vochtiger worden en komen er ook wolken aan te pas. Momenteel regent het in het Schotland. Deze regen wordt veroorzaakt door een koufront en dat zakt af naar het noorden van Nederland. Mogelijk bereikt het ook ons land maar of het veel neerslag gaat produceren is nog maar de vraag.
Vanavond en het eerste deel van nacht blijft het nog helder, dus vanavond zal er, mede door de stevige wind geen trek zijn. De eerste wolken zouden pas in de loop van de nacht binnentrekken en bijgevolg zal het nog flink afkoelen deze avond, al zal het vannacht niet meer tot vorst komen. De timing van het koufront zou morgenmiddag zijn. Volgens een aantal weermodellen zou het in de namiddag daardoor al terug uitklaren vanaf het westen en bovendien zit er ook iets frissere lucht achter dit koufront. De timing van de opklaringen zal dus cruciaal zijn of er woensdagavond al dan niet paddentrek zal zijn. Arriveren de opklaringen in de namiddag of tegen de avond: dan koelt het redelijk snel af, arriveren ze later: dan zou het zacht genoeg kunnen blijven voor wat paddentrek. Het zal dus pas op het moment zelf zijn dat de trek ingeschat kan worden. Een ander belangrijk negatief weerelement is dan ook nog eens de wind die zeer voelbaar zou worden.
Het is duidelijk, het wordt de komende dagen weer opnieuw vervelend weer, want echt zeer zacht weer wordt het nog niet, zeker niet ’s avonds en ’s nachts. Vraag is of de dieren nog kunnen wachten nu we al bijna 10 maart zijn? Ook op langere termijn zou het na een wat zachter weekend relatief fris blijven, te fris voor echte zware paddentrek, met overdag 8 tot maximum 10 graden.
Conclusie: de kans op enige paddentrek neemt vanaf morgenavond toe, maar de grote massale trek laat allicht nog wat op zich wachten.


2011/14 - 06/03/2011

Beste paddenoverzetters,

Ik had het gezegd, van zodra er op het weerfront een iets gunstiger weertype zich zou aankondigen zou ik weer van me laten horen. Momenteel kan iedereen genieten van een lentezonnetje na de doortocht van een zeer zwak koufront gisteren. Ook mijn zonnepanelen beginnen eindelijk op dreef te komen en dat zal tot dinsdag zeker nog het geval blijven. Ook al voelt het wat lenterig aan, zeker in de zon, paddenweer is dit beslist niet. Om paddentrek te hebben dient het overdag nog merkelijk zachter te worden, moet de vorst er uit, zijn wolken nodig en moet het ook vochtiger worden. Tot dinsdag schijnt de zon volop met allicht geen enkele wolk aan de hemel. Elke dag wordt het een fractie warmer, want het hogedrukgebied trekt geleidelijk aan oostwaarts, waardoor de wind van NO over ZO en later zelfs naar ZZW zal kantelen. Uit die windrichting komt zachte oceaanlucht naar ons. Woensdag zou het hogedrukgebied te ver weg zijn en zou een lagedrukgebied ons tijdelijk beïnvloeden en een zwak regenfront, een koufront, zou op woensdagavond door het land trekken. Indien dit scenario plaatsvindt is waakzaamheid geboden. Of de grote paddentrek zal beginnen is nog maar de vraag, want een nieuw hogedrukgebied zou het overnemen en vanuit het NW terug wat koudere lucht aanvoeren. Daardoor blijven we overdag terug steken op temperaturen die de 10 graden alsnog niet overschrijden met koele nachten.
Conclusie: vanaf woensdag is waakzaamheid geboden door de dagverantwoordelijken, of het tot grote paddentrek zal komen tracht ik de volgende keer te vertellen.


2011/13 - 28/02/2011

Beste paddenoverzetters,

Wie nu buiten komt weet het wel. Met zo’n 2 à 3 graden momenteel ligt de paddentrek volledig plat. Bestond er voor gisterenavond nog enige twijfel of er nog wat paddentrek kon zijn, de amper 6 à 7 graden met natte sneeuw overdag en de koude krachtige NNW maakten dat het niks werd.
De twijfel was toch even gerezen omdat er op zaterdagavond toch nog 29 dieren werden gevonden in niet al te ideale omstandigheden, want het voelde die avond eerder kil aan. Ondanks dat kille gevoel was het toch een net acceptabele 8 graden. De vrijdagavond ervoor met betere omstandigheden waren het er 51, tot nu toe de drukste avond die echter nog als zeer gematigd kan beschouwd worden.
De teller staat in het Senthout nu op 174 (126 pad/1 groene kikker/ 35 salamanders/ 12 verkeersslachtoffers) en het ziet er naar uit dat dit wel even zo zal blijven. Vandaag is het grijs en kil met zo’n 2 à 3 graden. Een hogedrukgebied gaat zich echter met ons weer bemoeien en vanuit het noordoosten wordt stilaan drogere lucht aangevoerd. Dat zou de zon geleidelijk aan kansen moeten geven. Heel de week zou de wind uit het NO blijven waaien en het zou bovendien zo goed als droog blijven, meestal zonnig met zo’n graad of 5 à 7 graden overdag. Door de opklaringen zal het elke nacht tot vorst komen. Met dit weertype zou het al minstens tot vrijdag, volgens sommige weermodellen zeker tot volgende week dinsdag, te koud zal blijven. Als het weer daarna zou omslaan, zal de echte grote trek met 100-tallen dieren per avond eindelijk beginnen, maar of dat al op 8 of 9 maart zal beginnen hangt af van het weer. Onze amfibieën zijn er in alle geval klaar voor, nu het weer nog!


2011/12 - 26/02/2011

Beste paddenoverzetters,

Met zo’n 9 graden, windstil en vooral de niet voorspelde motregen in de namiddag, was het gisterenavond prijs. Even leek het erop dat we eergisteren gingen evenaren omdat het toch wat kil aanvoelde en onze adem duidelijk te zien was. Niks was minder waaren gelukkig was zowat de hele harde kern van het Senthout was aanwezig. Vanaf ongeveer 18.40 uur werd het eerste exemplaar gevonden. Daarna werden er door iedereen elke ronde wel enkele dieren gevonden. Daar was ook kleine water- en alpenwatersalamander bij.
Over de precieze details beschik ik nog niet, maar in totaal werden er gisteren 45 dieren gevonden werd me per SMS meegedeeld. Opvallend was ook een eerste koppeltje pad dat op de weg werd gevonden. Met deze dieren erbij zitten we nu aan een subtotaal van 133.
Een uurtje geleden scheen de zon nog even, maar ondertussen regent alweer. Het voorspelde koufront is duidelijk gearriveerd met soms matige regen. De kans dat er vanavond dus terug paddentrek is, is heel groot. Het front blijft wat golven boven ons land, wat inhoudt dat het geactiveerd wordt en ook boven ons blijft slepen. Nadeel voor vanavond is wel de wind die duidelijk aanwezig zal zijn en bovendien wordt het geleidelijk aan achter het front kouder. Maar ik durf toch te stellen dat controles vanavond meer dan noodzakelijk zijn. Zondag zou dan weer een dag met stevige buien worden en kantelt de wind naar het noordwesten. Mogelijk zal er ook zondagavond nog wat uitbollende paddentrek zijn tot het echt te koud wordt. Volgende week blijven de weerkaarten droog, relatief zonnig weer en nachtvorst aankondigen met een noordoostelijke stroming. Dan blijven de padden zeker in hun schuilplaatsen.


2011/11 - 25/02/2011

Beste paddenoverzetters,

Gisterenavond was het vochtig en nevelig en bij het vallen van de avond zo’n 11 graden (grondtemperatuur rond 8,5 graden) en bovendien windstil. De straten lagen er ook nat bij. Tot zowat 19.00 uur werd er niks gevonden, maar net toen onze dagverantwoordelijke onverrichter zake naar huis wou gaan, werd een mannetje gevonden, en toen nog één. Men besloot dan maar wat langer aanwezig te blijven en ja hoor: gisterenavond leverde een bescheiden aantal van 7 padden op. Rond zowat 20.00 uur werden de dieren losgelaten en werd er niets meer gevonden. Het was om 20.00 uur dan ook al afgekoeld tot 7 à 8 graden en de grondtemperatuur was naar 6 à 7 graden gezakt. Te koud voor nog meer trek.
Vanavond zouden ongeveer dezelfde omstandigheden zich manifesteren en waakzaamheid is dus meer dan geboden. Ook zaterdagavond lijkt er wel wat paddentrek in te zitten: het zou dan ook gaan regenen en de temperaturen zouden niet onder de 7 graden komen. Zondagavond zit paddentrek er dan weer iets minder in, want het zou wat uitklaren en enkele (winterse) buien zouden van zondag op maandag over het land trekken. In de loop van de week zoekt de wind het noorden op en later naar de week toe zelfs het noordoosten. Het zou dan overwegend droog blijven met opklaringen en nachtvorst en slechts een 5 à 6 graden overdag. Niet echt paddenweer als dit scenario doorgaat en de kans dat dit gebeurt is erg groot want de weermodellen zijn het voor één keer redelijk eens met elkaar. Wanneer dit weertype zal eindigen is nog onduidelijk, maar alvast tot maandag 7 maart lijkt dit weer, of een variant erop, aan te houden. Tot dan geen paddentrek, maar als het weer dan omslaat, zal niks hen nog kunnen tegenhouden, dat is wel heel zeker. Zij zijn er klaar voor, nu het weer nog … .
Wellicht halen we toch al de 100 dieren of gaan we dit cijfer overschrijden op het Senthout - met de 7 dieren van gisteren erbij zitten we nu aan een subtotaal van 94 - vooraleer we dus aan een nieuwe (langdurige) onderbreking beginnen.
Of er ook trek zal zijn vanavond en zaterdagavond, lees je in de volgende hylanieuwsbrief. Het is altijd toegelaten om de dagverantwoordelijke te komen helpen, maar het aantal gevonden dieren zal erg beperkt zijn. De massa laat duidelijk nog op zich wachten.


2011/10 - 23/02/2011

Beste paddenoverzetters,

De langdurige pauze met zekerheid zit er bijna op. Vanaf donderdagavond en zeker in het weekend moeten we terug een beetje meer alert worden. Of het tot paddentrek zal komen is nog maar de vraag, want allicht wordt het weer ‘net niet’ weer, maar toch het kan evengoed ‘net wel’ zijn.
De afgelopen dagen konden we nog even kennis maken met een kleine winterse prik met relatief stevige nachtvorst. Wellicht heeft dit de wakkere dieren weer even in een schuilplaats verdreven. Momenteel is het betrokken en met temperaturen rond het vriespunt nog koud. In de loop van de namiddag zal het gaan regenen mogelijk voorafgegaan door wat (smeltende) sneeuwval. Deze neerslagzone, een warmtefront, is een laatste stuiptrekking van de afgelopen winterse aanval, want erachter kunnen de temperaturen meteen oplopen tot wel 12 graden. Morgenavond zou het dus wel eens heel zacht kunnen zijn, hoewel er heel wat onzekerheden zijn, want wellicht zal die 12 graden gepaard gaan met opklaringen en heel zeker droog weer omdat een hogedrukgebied van de Azoren tot bij ons raakt en alle neerslag en wolken zal trachten te onderdrukken. Het gevolg kan een te snelle afkoeling zijn van zodra de zon onder is, onder een mogelijk heldere hemel. Ideaal paddentrekweer zal het dus zeker niet zijn, maar waakzaamheid door de verantwoordelijken is wel aan de orde, zeker als het wel zwaar bewolkt zou zijn. Dit vroege droge zachte lenteweer zou dan standhouden tot zaterdag, wanneer een koufront voor regen zal zorgen in de nacht van zaterdag op zondag. Dit is zeker een avond waar extra waakzaamheid geboden is want de nachtminima zouden maar zakken tot zo’n 7 graden. Tegelijk is dit koufront ook het begin van nog meer onzekerheid. Achter dit koufront zou de wind naar het noordwesten kantelen en vanuit die hoek zou het geleidelijk aan terug wat kouder worden met de instroom van polaire lucht beladen met mogelijk enkele echte typische maartse buien. Niet meteen het meest geliefde weertype en gewenste luchtsoort voor onze amfibieën.
Conclusie: Mogelijk zullen dit weekend weer een aantal dieren de oversteek wagen, zeker als er weinig of geen opklaringen zijn en het 's avonds niet te snel afkoelt. Indien er trek zou waargenomen worden, blijft waakzaamheid ook volgende week aan de orde. Indien het echter dit weekend stil blijft, zal dat allicht ook volgende week nog het geval zijn. De grote paddentrek lijkt dus nog niet voor morgen, ook al is nu volgens de boekjes de periode echt wel stilaan aangebroken.
Als er wat beweegt op de actieplaatsen houdt hylanieuwsbrief jullie uiteraard op de hoogte. Indien niet, dan zal het wel even duren vooraleer jullie weer een nieuwsbrief ontvangen.


2011/09 - 20/02/2011

Beste paddenoverzetters,

Een langdurige pauze in de paddentrek is dus het resultaat van de strijd die er op weerfront heerst tussen de strenge winterkou in het noorden en oosten en de zachte oceaanlucht in het westen en zuiden. Gevolg is dat we vanmorgen enkele natte sneeuwvlokken mochten waarnemen. De vrieskou zit maar net over de grens in Midden-Nederland waar het nu ook overdag licht vriest. De komende dagen blijft de strijd verder duren. De Siberische kou probeert zich westwaarts te verplaatsen, de zachte lucht probeert zich oostwaarts te verplaatsen en beide luchtsoorten komen boven onze streken samen. Het gevolg, grijs en kil en met af en toe (winterse) neerslag.
Tot woensdag of donderdag zou geen één van beide luchtsoorten echt de overhand houden, dus blijft het kwakkelweer onder welke vorm dan ook. Voor paddentrek blijft het hoe dan ook te koud tot allicht minstens donderdagavond. Het heeft tot dan geen enkele zin om naar de paddenoverzetplaatsen te gaan: er zal niks te vinden zijn. Woensdag zou een eerste zachte aanval gebeuren met de nodige neerslag, die winters zou kunnen zijn in de overgang. Donderdag zou volgens de meeste weermodellen de zachte lucht met een nieuw warmtefront de overhand kunnen halen en zou het kwik richting 10 graden schieten, maar persoonlijk geef ik ook het weermodel dat in de loop van dinsdag het nog wat kouder laat worden ook een kans en dan gaan die 10 graden er zeker niet in zitten.
We kunnen dus met zekerheid stellen dat de paddentrek door het te zachte weer begin februari met een valse start is begonnen. Wanneer de trek echter zal herbeginnen is heel onduidelijk. De natuur heeft alle organisatoren weer goed zitten, want ondertussen is ook op onze actieplaats alle signalisatie geplaatst. Eén ding is zeker: vóór donderdagavond zal er alvast geen amfibie te bespeuren zijn!


2011/08 - 16/02/2011

Beste paddenoverzetters,

We zitten dus in een pauze wat de paddentrek betreft. De teller op het Senthout is blijven staan op 87 dieren. Ook van de andere actieplaatsen kreeg ik niets meer binnen. Gisterenavond werd net als voorgaande avond niks gevonden, ook al viel er gisterenavond wat regen. Te koud en vanaf vandaag ook te droog, dat lijkt ook het motto voor de komende dagen en avonden.
Vanaf zaterdag of zondag lijkt nu toch de zachte oceaanlucht het pleit te winnen van de Russische en Skandinavische vrieskou in het noorden en het oosten. De winter zou ergens in West-Duitsland gestuit worden en niet tot bij ons raken, integendeel: een warmtefront zou in het weekend over ons land trekken en de temperaturen zouden daarna overdag terug richting 9 à 10 graden gaan, opnieuw vervelend “net wel, net niet” weer dus. Toch nog even afwachten of het zo’n vaart zal lopen want er zijn nog altijd weermodellen die winter geven en het eerder genoemde warmtefront boven de Britse eilanden laten stranden.
Eén ding weten we nu wel zeker: tot en met zaterdagavond hoeven de actieplaatsen niet meer gecontroleerd te worden! Wat het daarna wordt lees je in de volgende hylanieuwsbrief over enkele dagen.


2011/07 - 14/02/2011

Beste paddenoverzetters,

Gisterenavond was het zwaar bewolkt maar droog, zowat 7 à 10 graden met een koude ZO-wind. Tot 19.00 uur is er gecontroleerd door de dagverantwoordelijke maar er werd dus (een beetje binnen de verwachtingen) niks gevonden. Vanavond zal het naar alle verwachting ook “net niet” worden. Toch kan een lokaal motregendrupje voor enkele dieren toch voor een “net wel” zorgen. Onze dagverantwoordelijke houdt de site in de gaten en als er een amfibie te bespeuren valt, zal hij het gezien hebben. Vermits vanavond en vannacht meer opklaringen worden verwacht, houden we het bij "geen trek voor vanavond". Morgenavond is het nog even oppassen geblazen, want een regenzone zou vanaf de namiddag over ons land trekken en misschien geeft dat wel een “net wel” bij een verwachte temperatuur van zowat 7 à 9 graden. Na die regen zouden volgens de meest recente weerberichten de luchtstromingen uit het NO de temperaturen nog meer gaan temperen tot zeker onder de 7 graden. Dan kunnen we met 100% zekerheid weten dat de paddentrek volledig plat zal vallen, nog voor hij eigenlijk goed begonnen is, en zijn controles niet meer noodzakelijk. Het heeft vanaf woensdag geen enkele zin om naar de actieplaats te komen.
Op iets langere termijn is het spannend want de weersvoorspellingen vanaf zaterdag zijn heel onzeker. De winter schijnt zich vanuit Siberië en Skandinavië terug te gaan nestelen boven de meer zuidelijke delen van Oost en Midden-Europa. Tegelijk komt boterzachte subtropische lucht af vanaf de zuidwestelijke Atlantische oceaan richting West-Europa voorafgegaan door een warmtefront met regen. Wat het boven ons land gaat halen: de droge Siberische vrieskou of de natte boterzachte lucht, staat nog lang niet vast, maar voor het verloop van de verdere paddentrek maakt dit wel een gigantisch verschil. Hopelijk geven de weerkaarten snel duidelijkheid! Ik gok erop dat de koudere lucht het zal halen.
Gaan we een lange pauze tegemoet? Binnenkort weten we het antwoord.


2011/06 - 13/02/2011

Beste paddenoverzetters,

Zoals verwacht zou er wat paddentrek zijn en inderdaad: gisteren en eergisterenavond waren er toch wat dieren op stap. Zeker nog niet de grote bende, maar het voorlopig eindtotaal op het Senthout is toch al aangedikt tot 87 dieren. Opvallend hierbij was de aanwezigheid van al enkele (serieuze) vrouwtjespadden, wat ongewoon is in het begin van de paddentrek: meestal zijn alleen de mannetjes er snel bij. Gisteren werden er zowel een juveniele groene kikker als ook alpenwater- als kleine watersalamander gevonden. De conclusie is dat het paddentrekseizoen nu toch wel is ingezet. Van overal in Vlaanderen komen de eerste waarnemingen binnen en in geen enkele actieplaats lijkt nog de teller op nul te staan. Maar toch is het zeker niet zo dat we nu vertrokken zijn voor drukke raapavonden. Gisterenavond bijvoorbeeld was de trek gestart met 9 graden en af en toe regen, maar twee uur later klaarde het op en daalde het kwik onder de 6 graden en viel de trek helemaal stil.
Algemeen wordt er geen echte winter meer verwacht, maar of dit betekent dat het zacht genoeg zal zijn is nog maar de vraag. Het blijft dus erg vervelend weer met temperaturen die net of net niet de kritische temperatuur halen. Eén ding weten we zeker: de grote trek is met eender welk weermodel nog niet voor morgen. Er is een weermodel dat het houdt bij temperaturen van 10 graden overdag en een behoorlijke 5 à 6 graden ’s nachts. Dit model leek het gisteren te halen, maar vandaag is het alweer bijgestuurd en blijkt de wind toch de NO-hoek te gaan kiezen in de loop van volgende week. Indien dit gebeurt is nachtvorst niet uitgesloten, maar nog veel belangrijker: dan blijft het kwik onder de kritische grens van 6 à 7 graden, ook overdag. Eén bepaald weermodel spreekt zelfs van winterse buien op vrijdag. Het blijft dus afwachten hoe de weerkaarten zich de komende dagen gaan schikken.
Op korte termijn blijft het vervelend weer. Vanavond of vannacht zou er de zoveelste zwakke storing met enige lichte regen of motregen over het land trekken en dit bij een graad of 7. Betekent dit: net niet, net wel? Ik hou het alvast op een rustige avond van enkele 10-tallen exemplaren, maar een opklaring meer of minder kan deze voorspelling helemaal teniet doen, of een graadje meer met regen kan het in de andere richting doen kantelen. Ook dinsdagavond lijkt er zich een gelijkaardige omstandigheid voor te doen in de avonduren en zou er zich een zwak regenfront manifesteren, terwijl maandag het eerder genoemde front plaats maakt voor opklaringen tegen de avond. Het blijft dus een moeilijke voorspelling maar waakzaamheid is alvast noodzakelijk.
Onze dagverantwoordelijken zullen aanwezig zijn: wil jij ook proeven van de raapactie, kom gerust af, want ook op rustige avonden zijn alle vrijwilligers welkom om te vermijden dat er verkeersslachtoffers vallen onder onze amfibieën.


2011/05 - 11/02/2011
Beste paddenoverzetters,

Zoals beloofd weten jullie het eerst als er paddentrek is. Wel, die was er gisteren. Gisterenavond regende het bij zo’n 6 à 7 graden toen het donker werd. De eerste pad werd gevonden omstreeks 18.10 uur. In totaal werden er gisteren 15 padden (waarvan 2 verkeersslachtoffers) en 1 alpenwatersalamander gevonden op het Senthout. Opvallend was dat het om 19.20 uur al 8 graden was en omstreeks 22.15 uur zelfs 10 graden, maar toen had de wind weer een tandje bij gestoken. Er werden ook dan nog enkele dieren gevonden. 15 padden is een heel rustige avond, maar het toont wel aan dat steeds meer mannetjes wakker worden. De laatste pad was het enige vrouwtje van de avond.
Ik kreeg van alle bekende actieplaatsen wel wat waarnemingen binnen, maar het aantal was net zoals op het Senthout heel beperkt.
Momenteel regent het nog altijd. Het aanwezige front blijft slepen, dit in tegenstelling tot de vorige weerberichten, die vanaf de namiddag opklaringen gaven. Vanavond is waakzaamheid dus troef want, net als vorige avond, zullen zeker enkele dieren aan hun trek beginnen met deze relatief zachte temperaturen. Pluspunt voor iedereen die van lente houdt: de voorspelde opklaringen zullen niet vannacht, maar pas morgenmiddag arriveren, al is dat ook niet zeker, want al heel snel komt er een koufront opzetten met regen. Dat zou dan voor zaterdagavond of -nacht zijn. Na het front stroomt wat frissere lucht binnen en is het gedaan met de dagtemperaturen van 10 graden en zal er slechts een 7 à 8 graden gehaald worden.
Wellicht valt volgende week de weinige trek helemaal stil, want midden de week spreekt men terug van nachtvorst en temperaturen overdag van maximaal 5 à 7 graden. Er is echter één weermodel dat zachtere condities geeft, dus toch even afwachten. Op heel lange termijn schijnt er nog geen sprake te zijn van echte winter en zou het weer wat zachter te worden. Het blijft dus vervelend weer: noch mossel noch vis.
De voorspelling: vanavond en wellicht ook morgenavond (zeker als het nat is) zullen enkele dieren aan hun trek beginnen. Een massatrek wordt er nog niet verwacht, maar ook tijdens rustige avonden kunnen er dieren geholpen worden, dus wie niks anders te doen heeft is uiteraard welkom. De oude rotten in het vak zullen waakzaam aanwezig zijn op de overzetplaatsen. Ideaal om al eens kennis te maken tegen dat het echte werk begint.

2011/04 - 09/02/2011

Beste paddenoverzetters,

In de vorige nieuwsbrief meldde ik al een zeer bescheiden paddentrek. Gisterenavond, na een lenteachtige zachte zonnige dag, koelde het zeer snel af naar zowat 3 graden en ’s morgens had het redelijk stevig gevroren tot een goeie -2°C, tegen de meeste verwachtingen in: uiteraard wisten de meesten direct dat gaan zien gisterenavond geen enkele zin had. Dit werd al bevestigd de avond ervoor toen met een winderig zwaar bewolkt weertype met enkele spatten regen en zo’n 8 graden de kansen op paddentrek groter waren, maar de controleritjes een beetje binnen de verwachtingen niks opleverden. Van andere actieplaatsen kreeg ik tot op heden ook geen nieuwe meldingen meer binnen. Op de actieplaatsen in St Katelijne Waver (waar met schermen gewerkt wordt) werd er alvast voorlopig niks gevonden.
Vanavond zal het gezien de opklaringen ook redelijk snel afkoelen (iets minder dan gisteren) en zal er ook geen paddentrek (van betekenis) zijn. Donderdagavond en -nacht zou er dan wel een zwak warmtefront ons landje aandoen. Zoals de naam zegt, zit achter dit front nog wat zachtere lucht. Wellicht is donderdagavond toch enige waakzaamheid aangewezen, zeker als dit front ook nog enige regen lost. Een ander pluspunt is dat er nauwelijks wind zou zijn. Of onze diertjes het zacht genoeg gaan vinden is nog maar de vraag. Vrijdag zou dan ook betrokken verlopen met de nodige lichte (mot-)regen met zo’n 10 à 11 graden, maar tegen de avond zou het opklaren en dus ook afkoelen onder de open hemel.
Op iets langere termijn ziet het er ondanks de relatief zachte temperaturen van zowat 7 à 10 graden overdag niet meteen naar uit dat de grote paddentrek voor heel binnenkort is. Voor paddenweer moet het bestendiger zacht en regenachtig blijven met nog een graad of 2 erbij. Desalniettemin is en blijft het vervelend weer: net wel/net niet? Het zou beter duidelijk vries- of ander wintersweer zijn, ofwel heel zacht met een flinke portie regen, dan konden we tenminste met grotere zekerheid voorspellen of er al niet paddentrek op gang zou komen.
Zondag zou volgens de laatste voorspellingen de wind de NO-hoek opzoeken met een bescheiden verdere daling van de temperatuur zonder dat het echt gaat winteren. Indien dit scenario doorgaat zal het zeker niks worden, maar de weerkaarten waren nog heel onzeker, er zijn ook nog zachtere scenario’s mogelijk.
Indien er toch wat beweegt op het terrein, horen jullie het als eerste via de Hylanieuwsbrief.
Tot binnenkort?


2011/03 - 07/02/2011

Beste paddenoverzetters,

Van zowat alle bekende actieplaatsen komen er meldingen binnen van de eerste tekenen van paddentrek. Deze wil ik jullie niet onthouden:
Zoersel:
Gisterenavond (05/02)
- Kluisbaan: 1 watersalamander levend overgezet en 2 verkeersslachtoffers (pad) gevonden.
- Einhovensebaan: 1 pad overgezet en 1 verkeersslachtoffer pad.
Vanmorgen in de emmertjes:
- Zandstraat: 3 padden
- Drengel: 1 alpenwatersalamander
- Einhovensebaan: 3 padden en 1 bruine kikker
Zandhoven: 4 padden
Rumst (Vosberg):
Zaterdagavond: 7 padden +2 kleine watersalamanders in onze emmers;
Zondagmorgen: 4 padden +11 kl. watersalamanders.

Het gaat hier dus voorlopig nog om heel kleine aantallen, zeker gezien het gisterenavond betrokken was bij zo’n 9 à 10 graden, weliswaar met nog een stevige wind. De vraag die nu iedereen stelt, mezelf inclusief: is dit nu het begin van de echte paddentrek? Voorlopig ziet het er niet naar uit dat er gauw winter zal komen dus kunnen we stellen ja, maar … . Vandaag is de zon terug aanwezig, de wind is nog steeds goed voelbaar. Vanavond zou een zwak koufront over het land trekken met enige regen of motregen. Achter dit front zit wat minder zachte lucht en ook opnieuw opklaringen. Op dinsdag- en woensdagavonden zouden er opklaringen zijn, waardoor het snel afkoelt, sommige weermodellen spreken zelfs van een graadje nachtvorst. Wellicht zal er in dat geval geen of weinig paddentrek zijn. Andere modellen spreken van meer bewolking en zachtere temperaturen is dan het gevolg.
Het weer blijft dus heel erg vervelend en onzeker met deze zachte trend. Controles en waakzaamheid zijn bijgevolg toch wel aangewezen.
De voorspelling is dat er wellicht vanavond enige paddentrek zou kunnen zijn, zeker als het betrokken is en wat regent. De overige avonden kan het van details afhangen: brede opklaringen of niet? Donderdag zou een volgende zwakke regenzone ons land aandoen en wellicht is de timing de late namiddag tot avond.


2011/02 - 06/02/2011

Beste paddenoverzetters,

Het eerste nieuws is een feit, de teller is gestart: Kristel heeft tijdens een controleritje 1 alpenwatersalamander op het Senthout gevonden. Het is al langer bekend dat salamanders zich iets minder aantrekken van weersomstandigheden die niet ideaal zijn. Het was gisterenavond en -nacht dan wel relatief zacht, met zo’n 8 graden. Door de harde wind voelde het allesbehalve zo, maar een eerste amfibie is dus veilig naar de voortplantingspoel gebracht en het tellen is begonnen.
De komende dagen blijft het relatief zacht maar om een juiste voorspelling te doen is het erg vervelend weer. Momenteel is het nog steeds zwaar bewolkt bij zo’n 8 à 9 graden met een strakke wind. Vanavond zou het echter opklaren met steeds breder wordende opklaringen, de wind gaat ook geleidelijk kalmeren. Onder de opklaringen zal het meer afkoelen dan de afgelopen dagen en wellicht zal er dus nog geen paddentrek zijn. Maandag zou het dan relatief zonnig zijn overdag en met 12 graden zeer zacht weer. ’s Avonds of pas ‘s nachts zou een koufront een einde maken aan deze eerste lenteachtige dag. Dit koufront heeft ook een lading regen bij. Misschien het moment voor de padden om de trek te starten? We zullen binnenkort het antwoord weten. Op iets langere termijn schijnt echte winter in de verste verte niet zichtbaar op de weerkaarten, waardoor ik denk dat we binnenkort toch wel de eerste padden zullen zien verschijnen, al zitten heel extreem zachte temperaturen er ook niet meteen in.
Hylanieuwsbrief zal jullie uiteraard op de hoogte houden … .


2011/01 - 03/02/2010

Beste (kandidaat) paddenoverzetters,

Eerst en vooral wens ik u en uw familie een goede gezondheid toe en alles wat ik maar kan wensen voor 2011.
Nu de winter zijn biezen (definitief?) schijnt te pakken, is het opnieuw hoog tijd om een hylanieuwsbrief de wereld in te sturen, zeker omdat we al begin februari zijn en voor een zachtere periode staan, na een lange winterperiode. Hoog tijd dus voor de aankondiging van de paddenoverzet. We hopen natuurlijk dat jullie opnieuw massaal aanwezig zullen zijn.
Of er komende avonden de paddentrek zal opstarten is momenteel onzeker. Er ligt momenteel nog een ijslaag op vele wateren, maar dat zal snel wegsmelten met de aangekondigde temperaturen rond of net boven de 10 graden overdag, ’s Nachts zou het toch ook 4 tot 7 graden blijven. De komende 10 dagen zou er constant maritiem zachte lucht aangevoerd worden. Door de aanwezigheid van een hogedrukgebied ten zuidwesten van ons en een diepe depressie ten noorden van zal een stevige west circulatie stand houden. Temperende factor is wel dat er ook veel wind zal zijn (in het weekend zelfs stormachtig) met weinig of geen regen en van tijd tot tijd zelfs brede opklaringen. Geen ideaal paddentrek weer dus, maar we moeten de komende avonden toch wel waakzamer zijn dan de voorgaande vriesavonden en ijsdagen, want het kan net ideaal genoeg zijn voor de diertjes om hun liefdestrek op te starten na deze lange winter.
In januari was er ook al even een zachte periode, maar enkele controleritjes op het Senthout leverden niks op. Elders in Vlaanderen werden er in januari al wel enkele salamanders en bruine kikkers waargenomen, maar veel was het zeker niet. Deze waaghalzen zullen met de afgelopen vrieskou hopelijk een goede schuilplaats gevonden hebben.
In alle geval: de hylanieuwsbrief is nu opnieuw definitief in de ether: als er een eerste verkeersslachtoffer gevonden wordt op de weg, of er wordt ergens een amfibie waargenomen, zijn jullie uiteraard de eerste die het zullen weten. Alle vrijwilligers kunnen stilaan weer gaan klaar zitten tot het zover is.
Mijn talrijke aanwezigheid op de paddenoverzet is heel erg onzeker. Mijn vrouw is hoogzwanger en zal binnenkort moeten bevallen … jullie raden het al, midden in het paddenoverzetseizoen! Het kindje wordt verwacht ergens tussen midden februari en begin maart. De kans is dus erg reëel dat ik tijdens de drukke avonden forfait moet geven dit jaar. Enkele andere ervaren rotten in het vak zullen de honneurs waarnemen. Permanentie zou verzekerd moeten zijn en ze houden mij via allerlei communicatiemiddelen ook op de hoogte van de toestand op terrein.
Tot slot nog dit: in Duffel zijn we dit jaar al toe aan onze 20ste editie, waarvan 15 jaar op het Senthout. Van in het begin werden onze overzetcijfers goed genoteerd en we beschikken dus over een mooie tijdreeks (zie artikel). Deze tijdreeks wordt nu gebruikt om het wetenschappelijk onderzoek rond paddentrek vooruit te helpen. Als we dit wetenschappelijk onderzoek mogen geloven, is deze strenge winter een goeie zaak voor de amfibieënpopulaties (lees artikel). Misschien vestigen we dit jaar wel een nieuw record? Het zou alvast een mooi verjaardagsgeschenk zijn.
Iedereen een fijne paddenoverzet toegewenst en tot binnenkort!


Hou je van de natuur? Wil je nog een goede zaak doen voor de natuur? Word (of blijf) dan zeker lid van natuurpunt via de link http://www.natuurpunt.be/nl/doe-mee/lid-worden_506.aspx (vermeld bij lidmaatschap “via afdeling Oude Spoorweg”).

Lid ben je al voor slechts 24 euro per jaar of 2 euro per maand. Alleen met jullie steun kunnen wij blijven vechten voor de laatste stukjes groen en natuur in onze regio.


Inlichtingen

Johan Asselberghs
Natuurpunt Regionale Hylawerkgroep Beneden-Nete
Bloemenstraat 51, 2570 Duffel
Tel. 015 31 94 88 of GSM 0479 65 29 07
e-mail: johan.asselberghs@skynet.be
Meer info en enkele sfeerbeelden op deze website of op www.hylawerkgroep.be