LogoHyla

BENEDEN-NETE


HYLAKRANT 2010

2010/21- 26/04/2010

Het was weer eventjes geleden dat jullie een nieuwsbrief kregen. Geen paniek: er is geen plotse paddentrek ontstaan of zoiets. In de poelen zwemt het nu al vol dikkoppen. Neen, Sinds 30 maart kunnen we de paddentrek als volledig afgerond beschouwen.
Het paddentrekseizoen was kort en krachtig dit jaar en zo zou het van mij gerust elk jaar mogen zijn. Ook voor onze amfibieën zijn iets strengere normale winters blijkbaar een zegen uit de hemel, maar ook voor de vele vrijwilligers die tal van hun avonden opofferen om onze amfibieën van een gewisse verkeersdood te redden.
Het aantal op het Senthout is uiteindelijk (na hertelling en bundeling van alle gegevens) afgeklopt op 2.527 geregistreerde dieren. De mortaliteit lag bijzonder laag met zo'n 4,8%, wat betekent dat er heel efficiënt is geraapt. Met dit cijfer eindigt de paddenoverzet 2010 met veel voorsprong op de 2de plaats. Er werd nog wel even gehoopt en getracht om het record uit 2006 te breken, maar dat is dus is niet meer gelukt (een kleine 80 dieren te weinig): 2.599 dieren was te hoog gegrepen. Zelfs toen ik op 29 maart meldde dat het waarschijnlijk voorbij was, waren er nog vrijwilligers actief en werd op een enkele amfibie na, met ideale weersomstandigheden niets meer gevonden en dan weet je gewoon dat het voorbij is.
De details per dag en de vergelijking met voorgaande jaren leest u op de vertrouwde afdelingswebsite (detail link - statistiek link)
De cijfers van andere actieplaatsen geven een gelijkaardige tendens: hoge aantallen. Het persbericht kunt u hier lezen. De reden van het herstel blijkt de normalere koude winters van 2009 en 2010 te zijn. Dankzij de paddenoverzetcijfers in heel Vlaanderen zien we dat klimaatverandering nefast is voor onze amfibieën. We kunnen dus maar hopen dat ook de winter van 2010-2011 koud genoeg zal zijn om het herstel van de populaties verder te zetten. Wie weet gaan we in 2011 ook in het Senthout dan naar een record aantal. Het zou mooi zijn voor de dieren maar ook voor alle vrijwilligers die meehelpen.
Bij deze ook nog een oproep aan de andere actieplaatsen in Nijlen, Zandhoven, Sint-Katelijne-Waver, Berlaar en alle andere gemeenten: geef uw gegevens ook allemaal in de paddenportaal via www.hylawerkgroep. Eenvoudig en snel gedaan, maar een schat aan informatie voor de hylawerkgroep om de tendenzen in paddenpopulatie in Vlaanderen op te volgen.
Dit was de laatste digitale hylanieuwsbrief van 2010. Tot slot nog deze persoonlijke noot: op zaterdag 24 april ben ik verhuisd naar Bloemenstraat 51 2570 Duffel.

ALLEMAAL BEDANKT en tot volgend paddenoverzetseizoen of op één of andere activiteit.

Met vriendelijke groeten,
Johan Asselberghs


2010/20- 29/03/2010

Hier ben ik weer na 2 dagen hylanieuwsbriefstilte.
Eerst en vooral ben ik fier jullie te mogen melden dat Natuurpunt de award voor beste natuurstudieteam aan Hyla heeft toegekend. Dat Hyla deze award verdient mag duidelijk zijn als je ziet wat deze werkgroep allemaal doet voor de amfibieën en reptielen en voor het natuurbehoud in het algemeen in Vlaanderen, maar soms ook daarbuiten. Hyla maakt in Vlaanderen echt wel het verschil tussen leven of dood. Zonder de initiatieven van Hyla stonden onze amfibieën en reptielen er nog slechter voor dan nu al het geval is. De paddenoverzetacties zijn een jaarlijks hoogtepunt en kan zeker tellen als reddingsactie. Deze award is dan ook een teken van waardering aan alle vrijwilligers die dit mee mogelijk maken (jullie dus!), want zonder jullie allemaal was de paddenoverzet 2010 (en alle vorige!) niet zo'n succesverhaal geworden.
Wie meer informatie wenst over wat Hyla nog allemaal doet, verwijs ik naar de website of naar de hylaflits (de nationale hylanieuwsbrief met allerlei weetjes van en over amfibieën en reptielen en de realisaties van Hyla). Je kan je trouwens gratis abonneren op de hyla.flits en andere nieuwsflitsen.

Het ziet er inderdaad naar uit dat de paddentrek (zo goed als) voorbij is: een korte maar erg krachtige paddentrek dit jaar en zo hebben we het graag. Iedereen kan stilaan terug zijn normale sociale leven aanvatten nu, gedaan met bewaking van straten en snelle interventies om toch maar deze pad of gene kikker te redden van de gewisse verkeersdood.
De kans dat het record van 2006, met z'n 2.599 dieren nog gehaald of overschreden wordt is nu wel heel erg klein geworden. Eergisteren dikte het totaal nog aan met zo'n 40 dieren, gisteren waren het er slechts nog een 15-tal, al moeten we er eerlijksheidshalve bij vertellen dat gisterenavond zowat 70% van de dieren terugtrekkers waren. Elke ronde werd er nog wel ergens een dier gevonden met 3 controlerende pad'trouilles, maar van echte trek is geen sprake meer. De precieze gedetailleerde cijfers heb ik hier niet voor handen, maar momenteel staat de teller op 2.522 geregistreerde dieren ... of zo'n 80 dieren te kort om het record te breken. Die 80 dieren nog op straat vinden lijkt een utopie, maar het cijfer van 2010 is natuurlijk wel een heel prachtig cijfer, zeker na het debacle van vorig jaar. We sluiten de actie echter pas definitief af, als er helemaal niks meer op straat zit en dat zal gauw gaan gebeuren. Mocht er nog paddentrek zijn, dan nog zal die stilvallen één dezer avonden. Wie de weerberichten heeft beluisterd weet dat er vanaf dinsdagavond een spectaculaire temperatuursdaling inzit met een thermisch dieptepunt tot maximaal 6 graden overdag op 1 april. Tenzij je van aprilse grillen houdt, kan je dit moeilijk leuk weer vinden. De amfibieën zullen bij deze temperaturen ook iets minder actief worden en niet meer trekken.
Een ander teken aan de wand dat de paddentrek (zo goed als) voorbij is, zijn de waarnemingen in de poelen. Dat er vrijdag met veel moeite hier en daar een eiersnoer of een klompje dril te vinden was, liggen de poelen sinds zondag vol en de volwassen dieren zijn niet meer te bespeuren. Op de Babbelbeekse Beemden zijn er tot een 30-tal kikkerdrilklompen verspreid op een 4-tal plaatsen over de hele sloot gevonden. Het aantal paddensnoeren is niet te tellen, maar we vonden gisterennamiddag een 6-tal hotspots waar het vol snoeren lag. De toekomst voor onze amfibieën in de omgeving Senthout lijkt daarmee opnieuw verzekerd. Er werden wel opvallend weinig kleine watersalamanders gevonden dit jaar, een verontrustende tendens die ook al enkele jaren aan de gang is. Pluspunt is dan toch weer de vondst van 1 vinpootsalamander, een soort die we niet alle jaren vinden.
Ook in het natuurgebied Goorbosbeekvallei hebben onze amfibieën er terug zin in om eieren te leggen. Toeval of niet: vorige herfst werd een deel van het Wiel vrijgesteld van opgeschoten bomen en bramen zodat er ondiepe met zonbeschenen oeverzones ontstaan en ja hoor: onze amfibieën schijnen deze maatregel wel te smaken want er werd in jaren niet zoveel kikkerdril afgezet (minstens 20 klompen). De vissen die erop zitten schijnen echter ook de eitjes te smaken en dat is nog een probleem dat moet opgelost worden. Wanneer de poel ontvist zou worden, kan het Wiel terug een volwaardige voortplantingsplaats worden voor de amfibieën aldaar met maximale kansen op voortplantingssucces, hopelijk ook voor de Kamsalamander die er 7 en 9 jaar geleden tijdens fuikenonderzoek door mij werd gevonden.
Uit de eerste reacties van de andere paddenoverzetactieplaatsen blijkt dat de paddenoverzetcijfers ook daar records breken of benaderen. De populaties blijken zich dus terug hersteld te hebben, mede natuurlijk door jullie jarenlange inzet maar ook de strengere (normalere!) winters van 2009 en 2010 hebben onze amfibieën duidelijk goed gedaan. Op plaatsen waar er nog geen paddenoverzet is, gaan de populaties anderzijds nog serieus achteruit. Uit tellingen van verkeersslachtoffers in enkele Duffelse straten, blijkt dat het aantal slachtoffers opnieuw gedaald is tegenover andere jaren. Dit lijkt goed nieuws, maar dat is het helemaal niet, want de mindere aantal slachtoffers tonen aan dat er ook minder amfibieën zijn. We mogen er toch vanuit gaan dat de verkeersdruk op de straten zeker niet gedaald is, wel integendeel. Gelukkig staan meer en meer vrijwilligers klaar om nieuwe actieplaatsen op te starten. Voor de opstart kunnen ze natuurlijk met raad en daad terecht bij de mensen van de hylawerkgroep. Wacht wel niet tot aan de vooravond van het volgende paddenoverzetjaar, maar begin er nu al mee om het voor te bereiden, zodat we samen met jou alles grondig kunnen uitwerken, ook met de gemeentebesturen, enz ... .
Aan alle vrijwilligers alvast een dikke proficiat voor het prachtige resultaat en de geleverde uren. Ik hoop volgend jaar opnieuw allemaal op jullie te kunnen rekenen want bij een paddentrek met meer dan 850 dieren op een avond, kan elke vrijwilliger zeker een verschil maken, dat hebben we dit jaar mogen meemaken.
Dit was één van de laatste Hylanieuwsbrieven van 2010. Ik tracht nu nog zo snel mogelijk alle cijfertjes te bundelen zodat jullie ook de details krijgen. Die zullen ook nog aan iedereen bezorgd worden ... of indien er plotseling toch nog een achterhoede paddentrek zou opdagen, dan horen jullie dit uiteraard ook nog wel via de nieuwsbrief. Je kunt de cijfers van andere actieplaatsen natuurlijk ook volgen via de hylawebsite (bij rubriek paddenportaal).


2010/19- 26/03/2010

Gisterenavond was het een redelijk rustige paddentrek. We registreerden tussen 19.40 en 21.00 uur slechts 46 dieren. Een controlerit leverde slechts 1 extra dier op. Toen was het redelijk uitgeklaard en bijgevolg wat afgekoeld. We besloten dan ook er een einde aan te maken omstreeks 21.00 uur. Bovendien was er ook redelijk wat terugtrek bij. Bij terugtrek steken de dieren veel vlugger de wegen over. Een aantal dieren werd dan ook overgezet. De heentrekkers werden nog altijd volgens het oude systeem verzameld en na telling vrijgelaten in de Babbelbeekse Beemden.
De familie Leflot kon het niet laten om na de kookles nog eens een rondje Senthout te doen en dat leverde maar liefst volgende resultaten op (via mail binnengekregen): 27 mannetjes pad, 10 vrouwtjes pad, 1 juveniele pad, 1 bruine kikker man, 1 groene kikker vrouw, 1 juveniele groene kikker en 2 alpenwaters en 10 verkeersslachtoffers (of maar liefst 53 geregistreerde dieren). Dankzij die cijfers weten we dat de trek zeker nog niet volledig voorbij is. Blijkbaar heeft de regen de dieren gereactiveerd.
Is de paddentrek nu gedaan of niet? Er is op alle plaatsen zowel heen- als terugtrek. Toch zijn er meer en meer signalen dat de paddentrek zijn laatste avond(en) ingaat. Het komende weekend zullen de poelen gecontroleerd worden, zijn die leeg en liggen er alleen nog eitjes dan is het voorbij. Hylanieuwsbrief houdt jullie uiteraard hiervan op de hoogte.
In alle geval zitten we nu boven de 2.400 geregistreerde dieren, 2.445 dieren, om precies te zijn. Daarmee zijn we nog een 150-tal dieren van het record uit 2006 verwijderd. Of dit record nog gaat sneuvelen zullen we de komende avonden te weten komen.
Vanavond ben ik alvast present ... jullie hopelijk ook om de (laatste) dieren de weg over te helpen ... misschien worden we vanavond nog wat wijzer of er nog trek zal zijn of niet de komende avonden?


2010/18- 25/03/2010

Gisterenavond werden er maar liefst 109 dieren geregistreerd: allemaal padden. Een klein gedeelte was terugtrek, maar de meeste dieren waren nog allemaal heentrekkers. Een opvallend verschijnsel dit jaar is terugtrek van vrouwtjes waarop bronstige mannetje zitten. Gisteren werd het in Putte al waargenomen, gisterenavond ook bij ons op het Senthout.
Ons totaal is met die 109 dieren erbij aangedikt tot 2.345 dieren. De paddenoverzet 2010 levert op Senthout daarmee op één na het beste resultaat op. We moeten er nog een kleine 260 dieren vinden om het record van 2006 te halen of te overschrijden.
Een ander record is wel gebroken, namelijk de jongste deelnemer ooit van zo'n 4 maanden oud. Men kan er niet jong genoeg mee beginnen. Nog altijd komen er nieuwe vrijwilligers bij uit de nabijgelegen wijk de Beunt (en dus ook het aantal abonnees van deze nieuwsbrief) en die zijn natuurlijk heel erg welkom! Door de talrijke aanwezigheid van vrijwilligers konden we het aantal slachtoffers gisterenavond beperken tot 6. Het mortaliteitspercentage is ook erg laag bij deze paddenoverzetactie.
Vanavond zou het opnieuw zacht zijn en nieuw is alvast een grote kans op neerslag. Het zou vanavond dus wel eens opnieuw prijs kunnen zijn. Voorlopig is er alvast nog geen enkele reden om de actie als voltooid te beschouwen.
Hopelijk tot vanavond vanaf zowat 19.20 uur ... want dan ben ik er ook weer.


2010/17- 24/03/2010

Gisterenavond was het in de vooravond zacht weer bij zo'n 13 graden (10 graden grondtemperatuur), maar wel droog en licht bewolkt, al koelde het snel af, vooral op klomphoogte. Toch leverde deze avond ook nog zo'n 86 dieren op, waarbij tal van koppels. Ook het controleritje dat Joke en ik nog deden omstreeks 22.20 uur leverde nog 5 dieren op. Wellicht zal er nog de hele avond en nacht wat trek geweest zijn.BruineKikker
Gisterenavond was ik niet aanwezig omdat onze afdeling een plantencursus organiseert en ik daar mede-lesgever ben ... en juist dan vinden ze een kikker die niet meteen leek op de kikkers afgebeeld in de boekjes. Iedereen die er gisteren was is nu benieuwd welke kikker het is natuurlijk? Wie dacht een spectaculaire vondst gedaan te hebben is er aan voor de moeite. Het gaat wel degelijk over een mannetje bruine kikker. Al de kenmerken: de typische bruine vlek achter de ogen, stevige springpoten, vuilgele buik, stompe snuit waren aanwezig. Ook de paarborstels en de blauwe keel waren duidelijk aanwezig. Tot slot werd ook de afstand van de achterpoten tot kop gemeten, maar ook die kwamen zoals verwacht uit in de buurt van de snuit. Mochten de poten een heel eind verder uitkomen, dan kon het een springkikker zijn, deze kikkersoort lijkt heel erg op de bruine kikker, maar zijn poten zijn merkelijk langer en zijn snuit iets spitser. De soort komt normaal gezien niet in onze streken voor (maar door de uitzettingen van tegenwoordig was het toch raadzaam even te controleren). De meest noordelijke vindplaats van deze soort ligt vermoedelijk ergens in de Gaume (Belgisch Lotharingen in het uiterste zuiden van ons land, vlakbij de Franse grens) of nog veel zuidelijker. Een andere theoretische mogelijkheid was de Heikiker, maar daar was hij sowieso al te groot voor en ook deze soort komt in de regio Duffel niet voor. Je vindt deze soort alleen in heidegebieden in de Kempen zoals in het Nationale park De Hoge Kempen en de Kalmthoutse Heide. Meer info over de heikikker kan je vinden op de hylawebsite via deze link
.De typische vlek en de andere kleuren van de kikker waren echter gecamoufleerd door het paarkleed van de bruine kikker, vandaar de wat rare kleurpatronen van de kikker.
Met de dieren van gisterenavond erbij zitten we nu aan een subtotaal van 2.236 dieren. Als er vanavond nog 59 dieren worden gevonden evenaren we het cijfer uit 2005, namelijk de 2.295 dieren die toen gevonden worden. Indien er vanavond 60 dieren of meer nog worden gevonden, zal de paddentrek 2010 het op één na beste resultaat geven. Wat er nu allemaal nog bijkomt is goed, maar dat we nu al een mooi cijfer halen in het jaar van de biodiversiteit is een opsteker voor al wie aan soortbescherming doet.
Mogelijk wordt het vandaag voor de eerste keer 20 graden in 2010. Vanavond zal het zeker warm genoeg zijn om een mogelijk intense piek tussen 19.30 en 20.00 uur of iets later te hebben. Vanavond zullen Bram en Jef de zaak coördineren op het Senthout. Ook donderdagavond zou het heel zacht weer zijn en komen er tegen de avond (onweers)buien het land binnen, ook dan zal er wellicht nog heentrek zijn. Volgende week zou het merkelijk afkoelen en krijgen we klassieke maartse buien en aprilse grillen, mogelijk en hopelijk is dan de paddentrek definitief voorbij ... maar voorlopig is dat NIET het geval.
Kom allen nog meehelpen om de achterhoede in veiligheid te brengen en hopelijk doorbreken we vanavond het cijfer uit 2005. Indien dit lukt kunnen we stilletjes hopen dat we misschien ook het record uit 2006 (met 2.599 dieren) zullen doorbreken, maar dan moeten er vanavond en de komende avonden nog wel minstens 364 dieren gevonden worden.


2010/16- 23/03/2010

Gisterenavond was het opnieuw een matige tot drukke trekavond. Op één juveniele groene kikker en één wijfje alpenwatersalamander na, waren alle 104 geregistreerde dieren gewone padden. 1 vrouwtje pad was zelfs 15,5 cm groot, wat bewijst dat ook oudere dieren het jarenlang kunnen overleven, mede dankzij ons, want dit exemplaar werd vlak voor een tegenligger gevonden. Mochten we er niet geweest zijn, had ze het wellicht niet meer kunnen nakwaken en waren 6000 tot 8000 eitjes verloren gegaan (ik heb me schromelijk vergist met de bruine kikker die 2000 tot 3000 eitjes legt: sorry aan al de schoolkinderen dat ik de bal even mis sloeg). De eerste pad werd gisterenavond gevonden om 19.29 uur. In het begin was de actieplaats wel eventjes onderbemand met verkeersslachtoffers als gevolg. Toch werd omstreeks 19.45 uur de ploeg alsmaar groter, waardoor we toen de zaak meer en meer onder controle kregen. Gisterenavond ook opvallend veel koppeltjes gevonden, wat dus nog duidelijke heentrek betekent, maar ook wellicht dat de paddentrek op zijn laatste avonden loopt. Het afblazen van de aktie is echter nog erg voorbarig en voorlopig nog niet aan de orde.
Met die 104 dieren erbij staan we nu op 2.150 dieren, wat kort bij het cijfer van 2008 is, met 2.187 dieren. Dit aantal overschrijden vanavond moet zeker nog mogelijk zijn waardoor deze paddentrek het derde beste cijfer haalt. Mogelijks komt na vanavond het cijfer uit 2005 in zicht, namelijk 2.295 dieren.
Vanuit alle actieplaatsen komen trouwens (vaak) recordcijfers. In Zandhoven is alvast het vorige record gebroken sinds gisterenavond. Het lijkt erop dat twee relatief normale en strengere winters de paddenpopulatie zeker geen slecht heeft gedaan, integendeel. De paddenpopulatie schijnt zich hersteld te hebben, na het slechte resultaat van vorig jaar.
Zelf zal ik niet kunnen komen de komende avonden, maar Joke is vanavond present. Woensdag en donderdag heb ik avondlijke professionele verplichtingen en zal ik ook al niet kunnen, maar Bram zal wel aanwezig zijn, samen met een aantal andere vaste vrijwilligers.
Wellicht zal er vanavond ook al terugtrek zijn. Deze scheiden op het Senthout is onbegonnen werk, dus dezelfde werkwijze wordt gehanteerd. We brengen alles naar de poelen.
Conclusie: De actie is dus nog niet gedaan en alle helpende handen zijn nog altijd meer dan welkom. Vanaf ten laatste 19.25 uur is uw aanwezigheid meer dan gewenst, want zo rond half acht kruipen ze schijnbaar vanuit het niets allemaal de weg op met alle gevaar van dien. Na een piekje van een half uur normaliseert de trek, maar hij blijft wel voortduren, zoals gisterenavond. Pas om 22.15 uur verlieten we de actieplaats en elke controleronde werd er nog wel iets gevonden, vaak koppeltjes.


2010/15- 22/03/2010

Gisterenavond was het zoals voorspeld duidelijk minder zacht. Een koude NW-wind remde de paddentrek wat af, maar om 19.30 uur werden de eerste dieren gevonden. De vrijwilligers om de padden op te vangen waren er al vanaf zeven uur bij.
Het werd spannend: werden de 2000 dieren vanavond gehaald of niet? 58 dieren moesten worden gevonden en dan was het zover. Om 20.00 uur schatten we zo'n 35 amfibieën te hebben gevonden en we besloten om 20.30 uur aan de telling te beginnen, de trek leek zo goed als plat te liggen, terwijl een aantal andere ploegen nog rond reden.
Alle emmers van de verschillende ploegen werden samengebracht en de telling kon beginnen: de eerste emmer leverde iets van een 30 dieren op, de tweede enkele exemplaren en nog een andere een 10-tal. De 58 werd niet gehaald, maar er waren nog ploegen op pad'trouille, dus het kon nog. Ondertussen begon het wat te druppelen. Ook de heel enthousiaste Marthe met ouders kwamen nu aanrijden en de telling kon verdergaan. Toen we de gevulde emmer zagen, wisten we dat we wellicht het subtotaal van 2000 zouden halen. Na de telling zaten we er inderdaad al over. Onze afdelingsvoorzitter Dirk Costrop kwam ook aanrijden per fiets. Ik kom ook eens een avondje meedoen om de 2000 bijeen te rapen zei hij. We waren blij hem te zien, maar de 2000 was ondertussen wel al een feit. Dan maar een vinpootsalamander zei hij even enthousiast. Maar ook die hadden we gisteren al gevonden.
Een nieuw doel voor de avond werd gesteld. We moesten de 2.030 trachten te overschrijden om beter te doen dan in het jaar 2002. Daarmee zou de paddenoverzet 2010 in de top 4 (op 14 jaar) moeten belanden en kunnen we stellen dat de populatie zich na de klap van vorig jaar terug hersteld heeft (slechts 1566 dieren geregistreerd in 2009). Ook dat lukte. Er werden her en der verspreid nog enkele padden en alpenwatersalamanders gevonden. De meeste padden werden trouwens als koppeltje gevonden, wat een duidelijk teken van heentrek is, maar ook een teken kan zijn dat we aan de achterhoede beginnen en het bijna gedaan is met de paddentrek.
Deze wat koelere avond leverde uiteindelijk toch nog 104 dieren op, wat een fraai resultaat is en als een matige tot drukke trekavond kan beschouwd worden. Alle dieren vonden hun vrijheid terug in de bijna volledig overstroomde Babbelbeekse Beemden. Het subtotaal staat met deze dieren erbij op 2.046 dieren.
En vanavond? Dit zal dan de 10de avond met paddentrek zijn. Er zullen vanavond zeker nog een aantal dieren bijkomen, hoeveel is niet geweten of hoe intens de trek nog zal zijn al evenmin. Het record uit 2006 met 2.599 dieren overschrijden zou mooi zijn, maar of dat zal lukken is heel erg voorbarig. Om de paddenoverzet 2010 nog een plaats in de top te laten opschuiven moeten we meer dan 2.187 dieren (het resultaat van jaar 2008) bijeen zien te vinden. Dat zal deze komende avond zeker niet evident zijn, dit doel te behalen.
Naar alle verwachting is er, gezien de opklaringen, een kleine piek te verwachten vanaf 19.30 uur of iets later. Mede door de opklaringen zal het snel afkoelen en zal de trek vermoedelijk geleidelijk stilvallen vanaf 21.00 uur. Door de talrijke aanwezigheid van vrijwilligers dit weekend is het slachtofferaantal erg beperkt gebleven en hebben we dus een mooi mortaliteitspercentage. Dat willen we ook zo houden, daarom roep ik op om zeker vanavond tussen 19.20 en 21.00 uur aanwezig te zijn en ook de late trekkers veilig naar de voortplantingspoel te helpen.
Vanavond zal ik dan evalueren/inschatten of er de komende weken nog (veel) heentrek verwacht mag worden dan wel of de paddentrek zijn laatste avonden zal ingaan.


2010/14- 20/03/2010

Na de supertopavond van gisteren met 875 dieren, werd het vanavond een iets bescheidenere topavond. Met 15 graden maar droog weer, kwamen de padden snel te voorschijn. Het eerste dier werd gevonden om 19.17 uur en dan snel het ene na het andere. Om 20.00 uur was de avondpiek voorbij, maar de dieren bleven wel actief. Op de achtergrond werden we getrakteerd met tal van weerlichten. Het onweer bleef echter op afstand op enkele druppels en enkele windvlagen na. Die windvlagen temperden duidelijk de intensiteit van de trek, al werd de laatste pad door ons bij het naar huis gaan omstreeks 23.00 uur nog gevonden. Wellicht zal er de hele nacht nog wel wat activiteit zijn. Bij het schrijven van deze hylanieuwsbrief breekt er een ware zondvloed los hier boven Duffel.
De vrijwilligers kwamen ook van alle kanten weer opdagen, ook weer een aantal nieuwe mensen. De lijst van de Hylanieuwsbrief en vrijwilligers blijft groeien. Door de talrijke vrijwilligers kon de schade net als gisteren beperkt worden tot 11 slachtoffers, tegenover 439 levende dieren. Dit is een prima resultaat. In totaal werden er dus 452 dieren genoteerd. Daarmee komt ons voorlopig totaal op 1942 dieren, net geen 2000 dus. De paddenoverzet 2010 komt daarmee nu al in de top 5. Het jaar 2007 met 1935 dieren is nu al overschreden. We kunnen stilaan gaan dromen van een top 3 plaats, want in 2002 werden 2.030 dieren gevonden en in 2008 2.187 dieren. Om het topjaar 2006 (2.599 dieren) te evenaren, zijn er toch nog zo’n 650 dieren noodzakelijk.
Wie meer over de gewone pad wil leren klikt op deze link. In dit artikel staat ook het verhaal van de Lucia bufonivora, een vleesvlieg (en niet een bacterie zoals ik verkeerdelijk verteld heb vanavond) die haar eitjes in de neus van de padden legt, zoals wij er 2 exemplaren hebben waargenomen vanavond: grote neusgaten en een opgezwollen lichaam.
Ondertussen weten we ook (uit tal van mails van andere actieplaatsen) dat het vrijdagavond overal topdag was en dat bijna alle overzetplaatsen op hogere cijfers dan vorig jaar uitkomen. Wellicht heeft de populatie zich na de 2 strengere winters terug kunnen herstellen. Op Senthout werd elke avond een aantal subadulten (juvenielen) gevonden, wat betekent dat er zeker reproductie is geweest.
Morgen zou het wat frisser worden, of eigenlijk moet ik zeggen minder warm. De wind kantelt tijdelijk naar het NW en bovendien voorspelt men opklaringen tegen de avond. Of dit de paddentrek zal stilleggen is weinig waarschijnlijk. We verwachten vanaf 19.15 (bij bewolkt weer) en vanaf 19.30 uur (bij brede opklaringen) dat de paddentrek even zal pieken, om daarna terug te verminderen en afhankelijk van de afkoeling tegen 21.00 uur of later stil te vallen.
Iedereen is dus zondagavond meer dan welkom en wellicht overschrijden we dan de 2.000. Tot morgenavond?!


2010/13- 20/03/2010

Zoals al enige tijd voorspeld, was het gisteren een topavond. Het eerste dier werd al om 19.10 uur gevonden en daarna vonden we het ene na het andere, soms wel 25 op eenzelfde stuk weg. Vanaf 21.00 uur was de piek voorbij, maar bleef de trek wel intens.
Met 875 geregistreerde dieren op een avond kan je beslist over een supertopavond spreken, maar het dagrecord van 979 uit 2006 breken was er niet bij. In het begin leek het een exclusieve paddenavond te worden, maar toen het begon te regenen kwamen ook salamanders en kikkers te voorschijn. Het aantal verkeersslachtoffers konden we tot slechts 28 dieren beperken, wat een heel goed resultaat is. Het aantal aanwezige vrijwilligers was met een minimum van 66 rapers wel een absoluut record. Heel erg fijn was ook de afvaardiging van diverse scholen zoals ’t Spoor in Lier en nog maar eens Sint- Jozef uit Kontich. Het is geen toeval dat we het aantal verkeersslachtoffers op zo’n laag peil konden houden, dankzij de talrijke aanwezigheid van vrijwilligers. Allemaal heel erg bedankt voor jullie inzet. De paddenoverzetactie werd rond middernacht afgesloten, maar de trek was zeker nog niet voorbij en duurde wellicht nog de hele nacht.

Ook op de andere plaatsen werden heel wat dieren gered. In Zandhoven loopt de actie ook heel goed en mochten ze, net zoals bij ons, ook een aantal nieuwe vrijwilligers vinden. Ook in Sint-Katelijne-Waver worden volop dieren overgezet op diverse plaatsen. Er was ook een noodoproep uit Lier (Hondstraat-Bloemenhof) waar door sluikverkeer een heuse afslachting zou plaatsvinden. De mensen deden wat ze konden, maar konden op weinig begrip van de chauffeurs rekenen. De politie van Lier had meer begrip voor de actie en heeft de mensen geholpen: een dikke pluim voor de politie Lier. Het ziet er naar uit dat ook hier een georganiseerde actie zal kunnen opgestart worden. Voorlopig beperkt dit zich tot schadebeperking, maar zeker volgend jaar moet hier een nieuwe goed georganiseerde actieplaats kunnen uitgroeien. Tot slot is men in Berlaar ook bezig met straten te inventariseren met als doel een actie op te starten. Namens de amfibieën allemaal hartelijk dank voor iedereen zijn inzet!

De gedetailleerde cijfers (na enige streepjes tellen van Joke) van gisterenavond.
Gewone pad man (633), vrouw (167), juveniel (5), slachtoffer (25), bruine kikker man (10), vrouw (7), Groene kikker man (2) en juveniel (1), kleine watersalamander man (1), vrouw (1), alpenwatersalamander man (11), vrouw (8), juveniel (1), slachtoffer (1). Er werden ook minstens 44 (waarschijnlijk nog een onderschatting) padden in amplexushouding op de weg gevonden. Als je al deze dieren bij elkaar telt zou dit 875 moeten zijn.

Met de 875 dieren op Senthout erbij zitten we nu een totaal van net geen 1500 dieren (1490 om precies te zijn). We zijn nu nog 71 dieren verwijderd van het eindtotaal van vorig jaar (toen we 1561 dieren registreerden) en we doen al beter dan alle resultaten van 1996-2000. Normaal gezien zouden we vanavond zeker deze 71 dieren moeten kunnen vinden. Maar vanavond zou ook wel eens een absolute topavond kunnen worden. Of we opnieuw 800 dieren gaan vinden betwijfel ik enigszins, maar enkele 100-den moeten zeker tot de mogelijkheid behoren. Of we vanavond de 2000 dieren halen, horen jullie morgen wel.

Conclusie: we zullen weer handen te kort hebben vanavond … kom naar het Senthout of een andere actieplaats! De amfibieën zullen weer alle hulp kunnen gebruiken.


2010/12- 19/03/2010

Gisterenavond was het heel druk, bij zo’n 15 graden luchttemperatuur en 10,5 graden grondtemperatuur en droog relatief helder weer. Het eerste dier werd gevonden om 19.17 uur en het laatste iets voor elven. In totaal vonden we vanavond 367 dieren, opvallend genoeg alleen maar padden, waarvan ook al een aantal amplexus. Het voorlopig totaal staat meteen op 616 dieren.
De paddentrek is nu echt wel bezig. Deze avond zal het minstens even druk en wellicht nog drukker worden en de 1000 wordt bijna met zekerheid gehaald of overschreden, gezien er ook nog eens lichte regen bijkomt. Daardoor zullen dan mogelijk ook kikkers en salamanders de oversteek wagen.
Niet alleen wat padden betreft was het een drukke avond. De St Jozefschool uit Kontich kwam ook met een delegatie meerapen en tal van vrijwilligers waren aanwezig. Ook een RTV-camera ploeg was vanavond aanwezig en een interview werd afgenomen over de paddentrek en de actie. Het zou deze avond uitgezonden worden op het RTV-nieuws. Wellicht zal ik dat bekijken na de paddentrek ergens rond of na middernacht.
Iedereen die vrij is, mag vanaf 19.00 uur naar de actieplaatsen afzakken. We rekenen op alle amfibieënliefhebbers, want de paddentrek zal gegarandeerd zijn, mogelijk heel erg druk en dan hebben we altijd handen te kort.
Ook een aantal scholen uit Lier en Kontich zullen komen meehelpen.

Hopelijk dus aan iedereen: tot vanavond, wat de vrijwilligers uit Senthout betreft! Iedereen paraat … voor de opvang van misschien wel de drukste avond.


2010/11- 17/03/2010

Vanavond was het de drukste avond tot nog toe in het prille maar late overzetseizoen. Het was dan ook ondanks de relatief heldere condities 12 graden luchttemperatuur en 8,5 graden grondtemperatuur. We zijn nu echt vertrokken met de paddenoverzet. Natuurpunt stuurde vandaag zijn perstekst de wereld in (kan je lezen via deze link)
Er werden vanavond 124 dieren gevonden tussen 19.30 uur en 22.20 uur, waaronder een eerste koppeltje pad, een mannetje bruine kikker en ook een alpenwatersalamander. De meerderheid vanavond waren mannetjes pad. Met al die dieren van vandaag erbij komen we nu uit op een voorlopig totaal van 253 dieren. Nog ruim 7/8 te gaan dus.
En die 7/8 zou wel eens heel snel de oversteek durven wagen. Morgenavond en ook alle avonden daarna zal het zeker prijs zijn met wellicht dubbel zoveel of zelfs nog meer exemplaren. Vrijdagavond lijkt een absolute topavond te worden, want dan blijven ook de nachten superzacht en bovendien komt er ook regen opzetten. Het is dan niet uitgesloten dat er 500 of meer dieren worden gevonden.
Vanaf nu roepen we echt iedereen op om te komen helpen. Wie tijd heeft of de diertjes wil redden van een gewisse verkeersdood, is best de komende avonden aanwezig, want jouw aanwezigheid kan het verschil maken tussen leven of dood voor de diertjes.

We rekenen dus op alle amfibieënliefhebbers!


2010/10- 17/03/2010

Sommige jaren liep de paddenoverzet bijna op zijn einde. Nu moet hij nog beginnen en de trek zal zeker één van de komende avonden losbarsten. De lente begint stilaan te ontluiken en onze amfibievriendjes zijn het wachten beu.
Eerst naar gisterenavond: het was aan de grond 7 graden en de luchttemperatuur bedroeg iets meer dan 8 graden. In de vooravond was het zwaar bewolkt, maar vanaf 21.00 uur was het helder weer en koelde het verder af. Kwakkelweer dus: wel of geen trek? De meeste dieren vonden deze temperaturen en weersomstandigheden net niet goed genoeg, maar sommige waagden het erop.
We vonden gisterenavond 20 dieren op Senthout. Het eerste dier kruiste ons pad omstreeks 19.20 uur. Het laatste dier dat werd gevonden was omstreeks 20.45 uur, het enige verkeersslachtoffer. De vangst bestond uit 18 levende padden en 1 mannetje bruine kikker in paarkleed (meteen het eerste exemplaar bruine kikker voor Senthout dit jaar).
Vandaag wordt het een pak warmer dan gisteren. Het blijft droog en zonnig met temperaturen die wellicht de 15 graden zullen halen. Waarschijnlijk is er vanavond opnieuw enige trek. Hoe intens hangt af van het aantal opklaringen. Wellicht zal het kwik snel dalen onder de aanvaardbare grens van 7 graden, maar zeker tussen 19.20 uur en 21.00 uur wordt er vanavond toch wel enige paddentrek verwacht. Gisteren waren we alleen en dat we maar 1 slachtoffer hadden was eerder aan een factor geluk te danken. Een paar extra vrijwilligers zijn dus meer dan welkom, ook bij rustige trekavonden.
Het blijft echter uitkijken naar donderdagavond en het weekend. Deze avonden worden wellicht topavonden met enkele honderden dieren, omdat het ’s avonds door de bewolking niet meer zal afkoelen onder de 10 graden en bovendien is een portie regen ook mogelijk. Indien de weersvoorspellingen het kloppen, zullen de dieren niet meer te houden zijn. Hou deze avonden nu al vrij, want bij drukke avonden zijn we nooit met teveel mensen.

Tot een volgende hylanieuwsbrief met nog nauwkeurigere voorspellingen. Vanaf nu zeker dagelijks hier op de website!


2010/09- 16/03/2010

Van meer en meer plaatsen komen er meldingen binnen van enige amfibieëntrek. In Zoersel was er eergisterenavond al enige beweging. Gisterenavond was het zo'n 7 graden, een randgeval, rond 20.00 uur kwamen daar dan ook nog regendruppels bij ... blijkbaar genoeg voor een aantal mannetjes padden om eraan te beginnen. Zelf moest ik werken gisterenavond, maar er zijn gisterenavond paddenrapers geweest en toen ik iets na elven thuiskwam vond ik een briefje met paddenoverzetresultaten: 7 levende mannetjes en 2 verkeersslachtoffers. De teller op het Senthout staat daarmee op 107. Hopelijk komen de overige 1000 of 2000 dieren nu snel.
De kans dat dit zal gebeuren is erg groot. In Zuid-Europa warmt het nu snel op. De straalstroom die de ganse winter boven de Middellandse zee en zelfs boven Noord-Afrika hing, heeft nu eindelijk een noordelijke koers gekozen boven onze streken. Waarom vertel ik dit? Omdat deze situatie de oorzaak was van de relatief strenge winter. Die schijnt nu koning winter definitief van de Europese kaart te vegen, enige winterse aprilse gril niet te na gesproken.
Als de weersvoorspellingen kloppen, zou donderdag- en vrijdagavond wel eens een piekavond kunnen worden. Zachte Atlantische zeelucht uit het zuiden geraakt dan immers tot bij ons, met de nodige vochtigheid en temperaturen die overdag rond de 15 graden of hoger liggen. Ook vanavond en morgenavond zal er zeker trek zijn (hoe intens is nog wat onduidelijk).
Vanavond ben ik dan ook present op Senthout. Het zou vanavond wel eens een matige trek kunnen worden, een beetje afhankelijk of het snel afkoelt door opklaringen, want de twee komende nachten worden nog niet bepaald zacht met zo'n 2 graden.
Mijn advies aan wie de echte lente wil opsnuiven: kom gerust vanavond af, maar hou zeker donderdag- en vrijdagavond vrij!


2010/08- 14/03/2010

Al 14 maart en nog altijd geen paddentrek. Morgenavond waarschijnlijk ook nog niet en zelfs overmorgen avond is nog heel twijfelachtig. En dan … zou de lente eindelijk beginnen. Overdag zouden we eindelijk maxima halen met twee cijfers. Vrijdag zou er zelfs meteen 15° op het bord kunnen komen. Wellicht zal dus ook de paddentrek herbeginnen. Ik zeg dit echter toch nog onder enig voorbehoud, want een negatief punt is alvast: geen neerslag en opklaringen, dus nog altijd koele nachten.
Weer geen ideaal weer, maar we durven toch te hopen dat er vanaf woensdagavond terug beweging in de zaak zal komen. Sommige poelen zitten verbazend genoeg al vol amfibieën. Tijdens de nacht van de Oude Spoorwegberm afgelopen zaterdag leverde de fuiken maar liefst 52 salamanders op. Vandaag werden ook de fuiken gecontroleerd van een poel wat verderop: hier geen salamanders, maar wel een mannetje bruine kikker in paarkleed. Ze zijn er dus klaar voor, hopelijk wil het weer deze week wat meewerken en dan zijn we echt vertrokken.
De huidige NW-stroming gaf vandaag somber en te koel weer. Een controleritje op Senthout leverde niks op. De luchttemperatuur was amper een kleine 6 graden en aan de grond was het met 4,5 graden veel te fris. Die NW stroming zou blijven tot en met dinsdag. Vanaf schuift het hogedrukgebied door naar de Balkan, wat betekent een Z-stroming. Uit die hoek komt wat warmere lucht naar ons, maar vermits het in het zuiden van Frankrijk ook nog niet echt warm is, is die toch koeler dan normaal.


2010/07- 07/03/2010

Voorlopig is er geen paddentrek, ook al zou de periode volgens de meeste literatuurgegevens nu echt volop bezig moeten zijn. De matige trekavond eind februari was dus echt een compleet valse start.
Wie de weerberichten volgt, weet dat er echte paddentrek nog niet meteen zit aan te komen. Koning winter weet maar niet van ophouden dit jaar. De lucht blijft de hele komende week uit het NO tot ZO komen. Het blijft dan ook meestal droog, fris en schraal voorjaarsweer met algemene vorst en overdag temperaturen die geen enkele amfibie weet te appreciëren. En zelfs al zou er nattigheid vallen dan is dit eerder koude regen of zelfs winterse neerslag zoals we vrijdagavond hebben meegemaakt. Ook dat zal de dieren niet motiveren om aan de voorjaarstrek te gaan beginnen.
Alvast tot zeker 15 maart zou in de huidige situatie geen of weinig verandering komen. Mocht er toch iets bewegen op de weerkaarten dan hoor je dit wel in de Hylanieuwsbrief.
Eén ding weten we wel zeker. Van zodra het weer omslaat zullen ze wel aan hun voorjaarstrek beginnen en wellicht ook massaal. Een voordeel van deze late trek is alvast dat het veel langer licht begint blijven in de avond en de avondspits stilaan buiten de uren van de paddentrek begint te vallen.
Ziezo, veel meer heb ik voorlopig niet meer te vertellen. Het is gewoon wachten op ander weer!


2010/06- 01/03/2010

Gisterenavond was er in het hondenweer geen amfibie te bespeuren. Stormachtig weer en een temperatuur van slechts 5 graden (luchttemperatuur) hield de diertjes in hun schuilplaats. Hoe zou je zelf zijn?
De controleritjes (18.20 tot 18.45 uur) door mezelf en op een wat later tijdstip (19.00 uur tot 19.30 uur) ook door Bram leverde niks op. We kunnen dus met 100% zekerheid stellen dat er niet de minste paddentrek was. Vandaag zou het maximaal 8 graden worden en vanavond zou het dan ook nog eens volledig uitklaren ... wellicht dus ook geen paddentrek.
Waarschijnlijk zal de paddentrek vanaf nu volledig onderbroken zijn, nog voor hij goed begonnen is, want de weersvoorspellingen voor deze week en zelfs op langere termijn, geven een NO-circulatie. Vanuit die hoek komt koudere lucht naar ons toe met wat winterse perikelen en nachtvorst, te koud voor paddentrek, zelfs al is het nu al begin maart. Voordeel is alvast dat de lentezon overdag de boel al wat opwarmt, maar dat zal vooral ons wat lentegevoel geven. De padden en kikkers lokt dit niet uit hun schuilplaats.
Wellicht hoor je nu een aantal dagen even niks meer van mij, tenzij er natuurlijk toch enige amfibie zou worden waargenomen, want we blijven waakzaam: één graad meer of minder kan een serieus verschil betekenen.


2010/05- 28/02/2010

Gisterenavond was het 11 graden en toch geen paddentrek…, op één pad na, die het bovendien met haar leven moest bekopen om als verkeersslachtoffer te eindigen. Wel waren er veel paddenoverzetters, waaronder ook onze allerkleinsten. Vermits er niks op de weg zat, gingen de jonge speurneuzen dan maar in de baangrachten naar dieren zoeken en jawel alpenwatersalamanders in de gracht werden met veel enthousiasme bovengehaald. Zo konden we tegenover het ene slachtoffer toch nog 6 levende alpenwatersalamanders aanschouwen. Met die salamanders erbij zitten we nu aan een subtotaal van 98 geregistreerde dieren.
Gisteren vertelde ik al dat we nu over grondthermometers beschikken omdat we dachten dat de grondtemperatuur wel eens belangrijker kon zijn dan deze van de lucht. En dus gingen we opzoek naar de oorzaak van de niet paddentrek gisterenavond. En ja hoor. De thermometer wees zo’n 10,5 graden aan, maar van zodra in de grond gestopt daalde de temperatuur tot zo’n 6,5 graden. Verder onderzoek moet dit uitwijzen, maar wellicht was de te lage grondtemperatuur dus het probleem van de niet paddentrek gisterenavond. Dank u wel regionaal landschap voor de grondthermometers. Ze bewijzen hun nut nu al.
Momenteel raast een storm door ons land met bakken regen erbij. De Babbelbeekse Beemden en heel de vallei zullen wellicht helemaal onderstaan vanavond. Of de dieren het zien zitten om met dit weer te gaan trekken is twijfelachtig. Wij controleren vanavond in alle geval, maar ik raad aan dat de rest rustig thuisblijft met dit hondenweer.
De volgende dagen schijnt een kouder en droger intermezzo zich te gaan aankondigen met nachtvorst. Vanaf donderdag volgende week zou een NO-circulatie opnieuw koning winter terug binnenlaten en zouden de temperaturen nog nauwelijks 3 tot 4 graden halen overdag met lichte of matige vorst ‘s nachts. Het ziet er naar uit dat de paddentrek een valse start nam.


2010/04- 27/02/2010

Na de spectaculaire start van eergisteren, was het gisteren al heel wat minder. De reden was niet ver te zoeken: een stevige gure westelijke wind, een hagelbui en een temperatuur die flirtte met de 7 graden. Aan de grond mocht je daar nog een graadje afrekenen. Dankzij het regionaal landschap beschikken we nu ook over grondthermometers, zodat we ook de invloed van de grondtemperatuur kunnen meten op de paddentrekactiviteit.
De gemeente Duffel heeft gisteren nog in allerijl de gevarendriehoeken en het resultatenbord geplaatst, waarvoor hartelijk dank. Zo is de actie weer zichtbaar en is het toch iets veiliger voor de paddenoverzetters zelf.
Gisteren werden 10 dieren gevonden: 7 padden en 3 alpenwatersalamanders. 3 dieren vonden helaas de verkeersdood. Met de dieren van gisteren erbij zitten we nu aan een totaal van 91 dieren. Het eerste dier werd gevonden omstreeks 18.30 uur en het laatste zo’n 1,5 uur later, iets voor acht. Daarna klaarde het ook nog eens op, waardoor de trek helemaal plat leek te liggen. Een controleritje na de telling en vrijlating leverde niks meer op. Zo waren we dus ook rond 20.30 uur thuis.
Na een koele voormiddag, is het vandaag met zo’n kleine 10 graden merkelijk beter. De wind kan echter spelbreker zijn vanavond, en zou stormachtig worden tegen de avond en het zou zelfs echt gaan stormen vannacht. Vannacht en zondag worden bakken water verwacht. Toch maar weer afwachten wat dit betekent voor de paddentrek? Wij zijn vanavond in alle geval aanwezig om te controleren en zonodig te rapen.
Wie zin heeft mag vanavond komen, maar of er veel dieren zullen zijn, valt af te wachten.


2010/03- 26/02/2010

Eergisterenavond leverde een 6-tal toeren in totaal door mijzelf afgewisseld door onze Jef en later op de avond nog eens door mij nog niks op. 't Was ook helder weer maar bij zo'n graad of 8 dachten we toch dat het prijs kon zijn.
Gisterenavond was dat wel even anders. Al om 18.30 uur werden de eerste amfibieën opgewacht door Bram en even later kwam ook Joke erbij. Ik moest laat werken dus ik kon pas iets na 20.30 uur in Duffel zijn. Toen ik aankwam waren er al zo'n 50 dieren gevonden. Dat aantal dikte nog de hele avond aan tot 78 dieren. Ondanks de onderbemanning konden we het aantal slachtoffers tot 8 beperken.
Normaal komt de paddentrek traag op gang, maar 78 dieren kan je gerust een matige trekavond noemen. Bovendien waren alle soorten (Gewone pad, kleine- en alpenwatersalamander en Groene kikker) vertegenwoordigd. Dat de groene kikker (bastaardkikker) al werd gevonden op onze eerste paddentrekavond is nog nooit gebeurd.
Conclusie, de dieren zijn nu echt wakker en het kan en zal nu elke avond wellicht prijs zijn.
We gaan er dus vanuit dat er vanavond en de volgende avonden altijd trek zal zijn. Hoe intens? Vandaag trekt een buiïg koufront over. Zoals de naam het zegt, achter dit front zal er frissere lucht zitten die van de namiddag binnenstroomt, met luchttemperaturen van 6 à 7 graden ipv 10. Wat dit gaat geven aan het prille paddentrekseizoen is onduidelijk. Feit is dat ik vanavond zeker aanwezig zal zijn op het Senthout, want de kans op paddentrek is erg groot.
Kijken we nog even verder, is zondag zeker een dag om in het oog te houden. Met 12 graden (en zelfs 14 graden) overdag zullen de resterende slapende dieren zeker ook gewekt worden ... zondagavond zou het wel eens druk kunnen worden. Vanaf dinsdag zou er zich een hogedrukgebied boven Scandinavië gaan vestigen. Indien dit gebeurt krijgen we heel ander weer: droog en zonnig overdag met zo'n 5 tot 7 graden met een NO-wind en 's nachts wat vorst. Mogelijk valt de trek dan even helemaal stil, maar zover is het dus nog niet.
De weekendavonden zouden wel eens druk kunnen worden, dus iedereen die tijd heeft, mag gerust eens langskomen. Wie nog meer over de paddenoverzet wil weten, kan dat. Om 14.00 uur nu zondag is er een amfibieënwandeling met Danny Dewelde als gids (plaats van afspraak aan het kruispunt Senthout-Hoevelaan). Of je amfibieën zal zien is twijfelachtig maar je krijgt zeker uitleg over het hoe en waarom van de actie op het Senthout. Er zal ook aandacht besteed worden aan de prille lente, maar het natuurgebied zelf bezoeken is ook erg moeilijk want dat staat volledig blank. Een aanrader dus, zeker voor nieuwkomers. Tot slot: laarzen zijn onmisbaar.


2010/02- 24/02/2010

Het ziet er nu echt naar uit dat we vandaag op de vooravond van het paddentrekseizoen zijn. Met 8 à 9 graden momenteel en permanente aanvoer vanuit het zuidwesten zou het echte werk wel eens kunnen beginnen vanavond. Vandaag wordt zo'n 11 graden verwacht en vanavond en vannacht komt daar ook nog een portie regen bij. Negatief punt is de harde wind die zou opsteken, maar bij nachttemperaturen rond 8 graden zou het wel eens kunnen beginnen en trekken ze zich van de wind misschien niks aan.
In Zoersel waren er blijkbaar al een aantal dieren op stap maandagavond, gisterenavond evenwel werd ook daar niets gevonden, logisch ook bij 3 graden boven nul en een NO-wind, met dank aan Marthe voor de waarneming trouwens. Eerlijksheidshalve werden er op maandagavond alleen dieren waargenomen op een zeer beschutte plaats, maar het ging wel meteen om 20 padden en zelfs 2 bruine kikkers. Ook salamanders werden waargenomen. Deze waarneming uit Zoersel is toch een duidelijk teken dat de dieren wakker zijn of dit gauw zullen worden. Een tweetal rondjes Senthout gisterenavond leverde nog niks op.
Wie nog niet klaar is, met zijn overzetactie, dient dit nu toch wel dringend te doen. De signalisatie mag stilaan ook van stal worden gehaald en de schermen dienen zeker dit weekend ten laatste geplaatst te worden.
De vooruitzichten in het weer, voorspellen heel de week en zelfs nog volgende week depressieweer met bijna permanent een zuidwestelijke luchttoevoer van maritieme zachte lucht. De eerdere voorspelling van een afkoeling volgende week schijnt minder en minder kans te maken. Als dit scenario doorgaat zijn we wellicht voorgoed vertrokken ... .
Walter is al gecontacteerd door Radio 2 omroep Antwerpen om de paddenoverzet en het barrièresysteem met de biplexplaten bij iedereen te promoten.
De handleiding van dit systeem vind je terug via deze link.
Wil je nog eens nalezen hoe het vorig voorjaar verliep met de paddenoverzet? Lees dan hier.


2010/01- 21/02/2010

Het ziet er naar uit dat de scherpste kantjes van de winter er nu wat afgaan. Vandaag is het amper 4 graden, maar de week die komt warmt het wat op en lijkt de 10 graden overdag in zicht te komen. De Atlantische zeelucht lijkt de weg naar ons land (tijdelijk?) teruggevonden te hebben.

 

We stellen ons dan ook de vraag: gaan de padden er de komende week aan beginnen of wachten ze nog wat? Een vraag waar ik pas eind volgende week op zal kunnen antwoorden. Waakzaamheid is zeker deze week aangewezen.

 

Een aantal zaken pleiten voor paddentrek deze week:

  1. Het is al 20 februari voorbij: het seizoen zou moeten beginnen: ter info de data dat de teller van de paddentrek begon te lopen de voorgaande jaren (= eerste waarneming): 19/1/2003; 1/2/2004; 10/2/2005; 15/2/2006; 6/1/2007; 19/1/2008 (op 24/2/2008 werd de piekavond al gehaald) en tot 16/2/2009. De paddentrek is de afgelopen jaren nog nooit zo laat als nu begonnen, maar vaak was de eerste waarneming niet altijd de start van de eigenlijke paddentrek.
  2. Er komt Atlantische zachtheid naar ons met de nodige regen gestuurd door zuidwesterwind (de favoriete windrichting).

Een aantal zaken die pleiten voor nog geen paddentrek:

  1. Het wordt wel zachter, maar we halen maar met moeite 10 graden overdag, bovendien dreigt het 's avonds nog snel af te koelen met zelfs kans op nachtvorst als het zou opklaren.
  2. Een aantal plassen en poelen zijn nog voorzien van een ijslaag.
  3. Samen met de Atlantische zachtheid zou er ook een gure zuidwesterwind komen te staan, iets waar padden niet zo veel van houden.
  4. Maandag, de eerste week van maart, zouden de 5 graden nog moeilijk haalbaar zijn overdag en komt er volgens enkele weermodellen mogelijk opnieuw een winterprik met een paar onvervalste maartse buien.
  5. Ze hebben nog wel wat tijd: de meest actieve periode is nog zo’n 2 weken verder, ergens tussen 10 en 15 maart.

We blijven dus erg voorzichtig over het feit of de trek volgende week nu al dan niet zal plaats vinden, maar waakzaamheid kan zeker geen kwaad, vooral niet als het 's avonds (licht) zou regenen. Ik ga volgende week alvast kijken op het Senthout in Duffel, tenminste wanneer zich de gunstige omstandigheden voordoen. Ik raad de andere paddenoverzetcoördinatoren aan dat ook te doen en alle voorbereidingen op te starten. Ik verwacht echter zeker nog geen massale paddentrek, dus de vrijwilligers die op hun honger zitten om te rapen zullen nog even moeten wachten.

 

Hoe dan ook: de paddentrek komt dichterbij, maar wanneer precies is nog niet echt duidelijk!

Mocht iemand ergens een eerste amfibie signaleren (levend of dood), laat het mij weten!

 

Tot binnenkort voor het echte werk!

 

Hou je van de natuur? Wil je nog een goede zaak doen voor de natuur? Word (of blijf) dan zeker lid van natuurpunt via de link http://www.natuurpunt.be/nl/doe-mee/lid-worden_506.aspx (vermeld bij lidmaatschap “via afdeling Oude Spoorweg”).

Lid ben je al voor slechts 24 euro per jaar of 2 euro per maand. Alleen met jullie steun kunnen wij blijven vechten voor de laatste stukjes groen en natuur in onze regio.


Inlichtingen

Johan Asselberghs
Natuurpunt Regionale Hylawerkgroep Beneden-Nete
Molenstraat 44, 2570 Duffel
Tel. 015 31 94 88 of GSM 0479 65 29 07 (werk 053 64 55 37)
e-mail: johan.asselberghs@skynet.be (of johan.asselberghs@liedekerke.be)
Meer info en enkele sfeerbeelden op deze website of op www.hylawerkgroep.be