LogoHyla

BENEDEN-NETE


HYLAKRANT 2009

2009/33- 12/04/2009

De paddentrek 2009 is nu echt voorbij. Eergisterenavond bij zo’n 19 tot 21 graden en onweerachtige omstandigheden werden er nog 4 verloren beestjes gevonden en gisterenavond bij zwaar bewolkte lucht en een graad of 18 zelfs helemaal niks, op 1 juveniele zwervend padje na.
Ons totaal ligt op 1560 dieren, wat geen goed resultaat is. De paddentrek 2009 eindigt daarmee op de 9de plaats van de 14 jaren paddenoverzet. Geen enkel paddenoverzetjaar deed deze eeuw slechter. We moeten al tot 2000 teruggaan om slechtere resultaten te hebben. De reden van het slechte cijfer ligt in diverse oorzaken. Wat ik zeker weet is dat we heel wat dieren ’s morgens gemist hebben. Het heeft immers vaak in de ochtend geregend. Die dieren zijn wel overgetrokken maar we hebben ze niet geteld. Anderzijds komt dit wellicht elk jaar voor. Jullie kunnen hier ook een artikeltje lezen waar een andere oorzaak van de achteruitgang wordt aangehaald. Ook de problematiek van exotische kikkers wordt er helder in uitgelegd.
Ik wil toch met een positieve noot eindigen. De talrijke juveniele exemplaren (nooit eerder zoveel) die we op het einde van de paddentrek vonden tonen toch aan dat deze populatie nog een toekomst heeft. Natuurpunt en onze afdeling in het bijzonder zal er ook alles aandoen om de vallei van de Babelse beek te bewaren en in te richten ondermeer voor onze amfibieën. Geen evidente opdracht, maar we zullen er alles aan doen om deze prachtige vallei met haar natuurwaarden en haar amfibieënpopulatie te bewaren.
In alle geval, slecht eindresultaat of niet: jullie allen hebben ervoor gezorgd dat het aantal dieren dat de dood vond door het verkeer heel erg beperkt bleef. Dat werd niet altijd door de chauffeurs geapprecieerd die een minuutje moesten wachten, maar jullie waren allemaal super! Een eerste berekening geeft een mortaliteit van 6 tot 7%, wat betekent dat er efficiënt geraapt is, zeker gezien de kwakkeltrek is dit een goed resultaat!
Een oprechte dank, namens mezelf en de amfibieën, dat jullie talrijk aanwezig waren (zeker als dit broodnodig was) en dit gedurende maar liefst 6 weken. Dankzij jullie is er gekozen voor het leven en niet voor de dood.
Volgend jaar is het een jubileumeditie namelijk '15 jaar paddenoverzet Senthout' en ik hoop dat jullie er ook allemaal opnieuw zullen bij zijn. We hopen dan ook dat jullie volgend jaar met evenveel enthousiasme zullen komen meehelpen!

Tot slot nog: wie zin heeft mag altijd afkomen naar de aftrap van de Kijk een kikker! op 1 mei. Samenkomst aan ’t Mosterdpotje om 13.30 uur (Mechelsebaan 218, Duffel): parkeren aan het psychiatrisch centrum mogelijk. Tijdens deze activiteit gaan we kijken wat er zoal in de poelen zit.
Hopelijk tot dan en zeker tot volgend jaar.


2009/32- 09/04/2009
Gisterenavond was het zwaarbewolkt en lag de weg er eindelijk nat bij. Minpuntje was beslist de temperatuur met zo’n 9 graden, relatief fris. Het klaarde ook nog eens uit. Er werden toch bijna 50 dieren gevonden tussen 20u55 en 21u50. Er was ook duidelijk terugtrek bij en opnieuw een groene kikker gevonden, weer een juveniel exemplaar. Opvallend waren ook de bijna 20 juveniele exemplaren van gewone pad, dit moet zowat een recordcijfer zijn ooit op een avond. De aanwezigheid van al die juveniele dieren bewijst dat er de afgelopen jaren veel voortplanting is geweest. Dat is uiteraard hoopvol voor de kolonie aldaar. Veel heentrek werd niet meer geconstateerd en ook in de poelen was het opvallend rustig. Toch was het nuttig dat we er gisteren waren want zelfs die kleine juveniele beestjes worden doodgereden, dat hebben we gisteren zelf mogen vaststellen. Ons raapteam maakte gisteren dus weeral eens het verschil tussen leven en dood.
Met die dieren erbij zitten we nu een subtotaal van 1543 met nog altijd een 9de plaats op 14 jaren dat de actie al bestaat, maar het eindtotaal uit 2001 is misschien nog haalbaar.
Vanavond zou het zeer zacht zijn. Een warmfront maakt momenteel de oversteek van west naar oost in ons land met regen en motregen. Achter het front zou het mogelijks wat opklaren, maar wolken spelen de hoofdmoot. Het zou wel zacht blijven met zo’n 18 graden. Afwachten of er vanavond nog trek is? In alle geval zijn wij vanavond weer paraat!

2009/31- 07/04/2009
Gisterenavond was het licht bewolkt weer bij zo'n graad of 14 dalend naar 12. Er werden nog 12 dieren gevonden tussen 20u55 en 21u40. Er was duidelijk terugtrek bij, maar er werd ook nog een koppeltje gevonden, wat duidt op heentrek. Bij de 12 dieren werd voor de tweede opeenvolgende avond een groene kikker gevonden, deze keer een juveniel exemplaar.
Met die dieren erbij zitten we nu een subtotaal van 1485 geregistreerde dieren. Dat is een slecht resultaat: alleen cijfers van de vorige eeuw scoren slechter. De paddenoverzet 2009 zal dus op de 9de plaats eindigen qua totaalcijfer op 14 jaren dat de actie al bestaat. Ook het eindtotaal van 1650 dieren uit 2001 is nog ver weg, en of dat nog gehaald of overschreden zal worden is zeer de vraag.
Vandaag is er een weerelement verschenen dat we al 2 weken niet meer gezien hebben: regen! Ook morgen zou er wat uit vallen. De regen begrenst echter wel wat koudere lucht, maar algemeen mogen we er vanuit gaan dat er vanavond met deze natte omstandigheden paddentrek zal zijn (als er tenminste nog trek is) en als het vanavond niet is, dan zou het morgenavond wel prijs moeten zijn. Met de volgende regenzone morgen stroomt er ook terug zachtere lucht binnen. Nog even afwachten dus?
Hopelijk tot vanavond of woensdagavond om de laatste mogelijke trekkers veilig de weg over te helpen!

2009/30- 06/04/2009
De vorige avonden hebben jullie geen hylanieuwsbrief ontvangen van me: er was ook niet zo veel te melden. Elke avond werden er zo'n 30 à 40 dieren gevonden (ondermeer koppels dus heentrek). Gisteren verlaagde dat aantal naar een 15-tal dieren, waaronder wel een bastaardkikker (nieuwe naam voor onze inheemse groene kikker). De bastaardkikker is een meer warmteminnende soort, daardoor kan je voorzichtig stellen dat het zacht genoeg was voor paddentrek. Bij die 15-tal amfibieën zat er zeker ook terugtrek bij en voor de eerste avond geen koppels.
De paddenoverzet afblazen, daar is het nog net iets te vroeg voor, het weer blijft immers niet ideaal door de heldere condities. Hopelijk gaan we woensdag- of donderdagavond eindelijk weten of er nu nog een achterhoede komt of niet. Het gaat regenen vanaf dinsdagavond, maar het wordt dan even gevoelig frisser. Donderdag zou het zacht zijn en regenen. Als er dan geen of heel beperkte trek is, kan gesteld worden dat de trek voorbij is. Is er toch enige activiteit, dan is de trek nog niet voorbij.
Het subtotaal is nu blijven steken op 1473 dieren. Misschien geraken we nog aan 1500, maar veel hoger lijkt er niet meer in te zitten.
Vanavond zal het zoiets als gisteren zijn, iedereen welkom maar garantie op een drukke avond kan ik zeker niet geven. Dinsdag en vooral de 2 avonden daarna zou er dus nog wel een piekje kunnen zijn ... dus iedereen die nog eens padden wil rapen mag dan zeker present zijn.
Hopelijk tot vanavond of één van de andere komende avonden !

2009/29- 03/04/2009

De paddentrek is nog niet gedaan. Gisterenavond was het windstil en een graad of 17 bij de inval van schemering en windstil. De eerste pad vonden we omstreeks 20.50 uur. Een lichte piek kregen we tussen 21.10 en 21.30 uur, daarna werden er nog geregeld dieren gevonden, waaronder opnieuw verschillende koppeltjes. In totaal werden 54 dieren gevonden, dat is dus iets minder dan gisterenavond en dan verwacht. Met deze erbij en een kleine rekenfout die is weggewerkt, is het subtotaal nu 1.390.
De paddentrek begint wel vrij laat op de avond. Gisteren heeft de raapploeg echt wel het verschil gemaakt tussen leven of dood. Ongelooflijk hoeveel auto's er gisteren nog reden in het Senthout en de Bremstraat. Een koppeltje ontsnapte voor onze ogen op het nippertje aan de dood, 2 à 3 meter afstand was er nog tussen de auto en het koppeltje. De chauffeur respecteerde gelukkig onze signalementen om te stoppen. Meestal ging het echter om sportieve auto's (wellicht discotheekgangers van de nabijgelegen Illusion) en daar hoort natuurlijk sportief rijgedrag bij.
Het aantal verkeersslachtoffers kon binnen de perken worden gehouden. De laatste amfibie (een alpenwatersalamander) werd omstreeks 23.00 uur veilig de weg overgezet tijdens de laatste controleronde.
De komende avonden worden interessant als de weersvoorspellingen kloppen, om te weten of onze paddentrek nu op zijn einde aan het lopen is, of er toch nog een verhoopte achterhoede zal overtrekken. Vandaag zou de zon vanaf de namiddag wat concurrentie krijgen van enkele stapelwolkjes, omdat vanuit het zuiden wat vochtigere lucht binnensijpelt. Dat is uiteraard ook superzachte lucht. Wellicht verdwijnen de wolkjes bij het invallen van de avond en zijn er opnieuw heldere condities, maar blijft de vochtigheidsgraad en wellicht zal het ook nog wat langer zacht blijven. Dit zal dus opnieuw matige, mogelijk drukke trek opleveren. Zaterdag zou een zwak koufront doortrekken met mogelijk wat lichte (mot)regen of een buitje. Als dat klopt zou het kunnen dat zaterdagavond er een topavond in de maak is.
Voor vanavond doe ik aan iedereen die kan, de oproep ook effectief te komen ... nog eventjes doorbijten en de paddentrek is gedaan!
Hopelijk tot vanavond !


2009/28- 02/04/2009
Gisterenavond was het opnieuw een beetje zachter (12 ipv 9 graden) al stond er merkelijk meer wind uit NNO. In plaats van 10 dieren eergisteren vonden we er gisteren maar liefst 68 dieren . Het merendeel waren heentrekkers, dat weten we omdat er heel wat koppels gevonden werden enerzijds, en omdat er in de emmers heel wat koppels gevormd werden. Iets voor negen werd het allereerste exemplaar door Marleen en Peter gevonden. Tussen 21.10 en 21.20 uur kregen we een piekje met soms wel 5 à 6 dieren tegelijk en even dachten we een piekavond te krijgen.
Zover kwam het niet, want na half tien werd het merkelijk kalmer. Toch werden er door alle raapteams bij elke ronde wel enkele dieren gevonden: op 1 alpenwatersalamander na, allemaal padden. Rond 22.30 uur maakten we een einde aan de overzetavond, ook al was de trek nog niet volledig stilgevallen.
Vanavond zal het weertype hetzelfde zijn (mogelijk nog iets zachter) als gisterenavond. Met bijna zekerheid zal het minstens een matige trekavond worden, mogelijks zelfs een drukke. De paddentrek (heentrek) is zeker nog niet gedaan.
Wie dus nog eens wil komen rapen: het is de komende avonden zeker het moment, want we verwachten dat de achterhoede nu spoedig zal komen. Hoeveel nog weet niemand. Ons subtotaal staat nu op 1.331. De 1.500 dieren wenkt dus vanavond en daarmee komen we in de buurt van een voor ons aanvaardbaar totaal.
Zelfs al zou er geen paddentrek zijn. De lente is in het land. De eerste vleermuizen fladderen rond, er is activiteit in de poelen ...: er is altijd wel iets te beleven, kom dus gerust langs. Hopelijk tot vanavond!

2009/27- 01/04/2009
Gisterenavond was het al een beetje zachter en dat resulteerde toch al in een vertienvoudiging van het aantal dieren (nog altijd maar 10 dieren dus) tegenover eergisterenavond. Ook op de andere actieplaatsen schijnt er ook terug wat beweging te komen. Op sommige plaatsen wordt ook melding gedaan van trekkende bruine kikkers (nog veel heentrek)
Gezien de steeds zachtere nachten en avonden, en de warmere temperaturen overdag tot een kleine 20 graden hopen we vanavond opnieuw op een vertienvoudiging van het aantal dieren ... of het zo ver komt weet niemand maar de trek als beëindigd beschouwen is nog niet aan de orde.
Wie wil meehelpen is nog altijd welkom, want gisteren stond Jef (controleur van dienst gisterenavond) er alleen voor en vielen er al meteen drie verkeersslachtoffers van de 10 geregistreerde dieren. Dankzij Jef konden er toch nog 7 dieren veilig worden uitgezet in de Babbelbeekse Beemden. Aanwezigheid van voldoende rapers maakt dus echt wel een verschil tussen leven of dood voor onze amfibieën.
Het totaal op het Senthout is met deze 10 erbij aangedikt tot 1 263.

2009/26- 31/03/2009
De paddentrek is nog niet (helemaal) voorbij. Gisterenavond dikte ons totaal aan met juist geteld 1 mannetjes pad. Hij zat in het midden van de weg en was duidelijk heentrekkend naar de sloot van de Babbelbeekse Beemden. Wat het beest bezielde? Gisterenavond was het helder, een NO-wind, rond de 7 à 8 graden, snel afkoelend en het heeft vannacht licht gevroren (tot -3°).
De komende avonden zou het minder snel afkoelen omdat we stilaan zachtere lucht aangevoerd krijgen vanuit het oosten. We blijven waakzaam en elke avond is er controle tussen 20.45 uur en 21.15 uur, want 1 graad meer of minder 's avonds kan de paddentrek mogelijk terug activeren. Duidelijkheid zal er wellicht komen vanaf vrijdag of dit weekend. Er wordt dan meer bewolking voorspelt (ook al blijft het droog) en met dagtemperaturen van bijna 20 graden, moet het 's avonds zacht genoeg blijven om paddentrek te hebben. Zondag of maandag volgende week zou er een zwakke regenzone overtrekken met zachte temperaturen. Als dat waar is en er dan geen paddentrek meer is kunnen we de actie definitief afsluiten, als er wel trek is, zullen dan de laatkomers allemaal de oversteek wagen en kunnen we enkele avonden daarna de trek waarschijnlijk als beëindigd beschouwen.

2009/25- 30/03/2009
Dé vraag momenteel: is de paddentrek voorbij of niet?
Puur op het aantal afgaand, kunnen we stellen dat er nog zo'n 500 à 750 dieren de oversteek moeten doen. Het subtotaal van het aantal geregistreerde dieren is ondertussen 1.252. Op 2.000 dieren komen op het Senthout zou nog erg goed zijn, maar ik denk dat we dat aantal dit jaar niet zullen halen. Uit overzetplaatsen met schermen weet ik immers dat er ook heel wat ochtendtrek is geweest (en die dieren zitten niet in onze statistieken), anderzijds zou het kunnen dat de theorie van amfibieënsterfte door de voorgaande zachte winters (2007 en 2008) nu ook op het Senthout zichtbaar wordt. Het probleem met te zachte winters zou te maken hebben met te veel winteractiviteit (te weinig winterslaap) en het daaruitvolgende energieverlies.
Terug naar onze paddentrek. Gisterenavond werd er geen trek geconstateerd. Er werd wel gecontroleerd tussen 20.30 en 21.15 uur. Zo verwonderlijk was dat nu ook weer niet bij zo'n 6 à 7 graden en heldere weercondities. Vanmorgen heeft het bovendien gevroren. Samengevat: geen echt paddenweer dus!
Ook op de andere actieplaatsen is na de drukke donderdagavond de trek geleidelijk stilgevallen tot enkele dieren.
Zaterdagavond werden nog 3 dieren gevonden en vrijdagavond 21 dieren met verschillende koppels, dus duidelijk heentrek!
Hoe moet het nu verder met onze paddentrek? We verwachten ook vanavond geen of zeer weinig paddentrek. De weersomstandigheden zullen ongeveer dezelfde zijn als gisterenavond. Het zou de hele week kurkdroog blijven met zon overdag en heldere nachten. Geleidelijk aan zou het zowel overdag als 's nachts warmer worden, sommige weerberichten voorspellen voor vrijdag zelfs 20 graden. Mogelijk zal hiermee de paddentrek terug geactiveerd worden in de vroege avond. Of het zover komt, zullen we u één van de dagen laten weten via dit kanaal.
Opgelet: de padden trekken op hetzelfde tijdstip (bij schemering), maar onze tijd is wel met uurtje verzet. De paddentrek begint dus ten vroegste vanaf 20.30 uur. Dit heeft ontegensprekelijk het voordeel dat er veel minder verkeer zal zijn en dus minder kans op verkeersslachtoffers, het nadeel is dat onze allerkleinste rapers wellicht niet meer zullen komen opdagen wegens te laat.

2009/24- 27/03/2009
Gisterenavond was het met 7 graden net dezelfde temperatuur met even hevige rukwinden als eergisteren, alleen het klaarde niet op en regende het pijpenstelen. Zoals verwacht leverde dat een serieus verschil op naar onze paddentrek. Gisterenavond werden er 168 dieren gevonden: een vrij drukke trekavond dus. De raapteams waren gelukkig talrijk aanwezig, veel dank daarvoor, want in dat hondenweer van gisteren paddenrapen vraagt veel moed en inzet. Het aantal verkeersslachtoffers kon beperkt worden tot 7. Gefeliciteerd aan allen die er gisterenavond waren, want jullie allen maakten het verschil op leven en dood van onze amfibieën!
Vanavond denken we opnieuw een relatief drukke avond te hebben (zeker als het weer blijft zoals het nu is). Heel wat mensen hebben laten weten aanwezig te zijn vanavond en dat kan wel eens nodig zijn.
We zitten nu met een subtotaal van 1219 geregistreerde dieren. Nog een 750 à 800 te gaan en de magische kaap van 2000 komt in de buurt.
Na het weekend zou het weer stilaan veranderen. De neerslag zou eruit gaan en tegen midden volgende week zit de 15 graden er overdag in met zonnige perioden. ’s Nachts zou het tijdelijk merkelijk kouder worden met zelf vorst, maar in de loop van de week zou het zelfs met de opklaringen niet snel meer afkoelen. We hopen dan dat alle achterblijvers ook aan de trek beginnen en de oversteek wagen zodat we begin april de paddenoverzet 2009 kunnen beëindigen.
Wie dus nog wil meedoen: zak af naar het Senthout. Tussen 19.15 en 19.30 uur begint de paddentrek.
Opgelet: wie vanaf zondagavond komt, hou er rekening mee dat de klok een uurtje vooruit is gezet. 20.30 uur is dan vroeg genoeg om te komen.

2009/23- 26/03/2009
Door het voortdurend koele weer wordt deze paddentrek toch nog erg slepend dit jaar: onzekerheid troef. Gisteren hagel- en natte sneeuwbuien overdag bij amper 8 à 9 graden. Wie de weerkaarten bekijkt, weet dat er niet meteen beterschap in de maak is. Lente, zelfs al een klein beetje zomer wordt het in Oost-Europa, maar West Europa betaalt de tol hiervoor met aanvoer van polaire lucht met de nodige voorjaarsbuien.
Gisterenavond klaarde het na een dag met hevige buien helemaal op, stond er een gure noordwestenwind bij een graad of 7 (al voelde het veel kouder aan). Ondanks deze niet ideale omstandigheden werden toch twee vrouwtjespadden gevonden. De afgelopen avonden werd er altijd wel iets gevonden, maar echt veel kan je het niet noemen.
Het subtotaal in het Senthout staat nu op 1055 dieren. Normaal gezien verwachten we toch nog tussen de 500 à 1000 dieren die de oversteek moeten wagen.
Uit actieplaatsen waar met schermen wordt gewerkt, weten we echter ook dat er 's nachts en 's morgens trek is en dit aantal missen we natuurlijk in onze statistieken. Gevolg: onduidelijkheid troef.
Vandaag zou het een regendag worden met zo'n 9 graden. Als het vanavond nog zou regenen en/of betrokken is, kan dat trek opleveren, klaart het uit zal het net zoals de voorgaande avonden zal het bij enkele exemplaren blijven. We moeten echter waakzaam blijven want hoe later in het trekseizoen, hoe minder de dieren zich van de weersomstandigheden zullen aantrekken.

2009/22- 24/03/2009
Gisterenavond regende het pijpenstelen maar toen het donker werd, klaarde het wat op. De straten lagen nat, een gure ijzige noordenwind en amper 6 graden leverden toch een kleine 40 trekkende dieren op. Blijkbaar worden de dieren minder kieskeurig. De eerste vrouwtjespad werd rond 19.20 uur gevonden. En zo kabbelt onze amfibieëntrek maar verder. Er werd ook een mannetje bruine kikker en een vrouwtje alpenwatersalamander gevonden gisterenavond. Het aantal slachtoffers kon beperkt worden op één, mede omdat er voldoende raapploegen aanwezig waren.
Toen Jef, één van onze vaste rapers ’s avonds laat (omstreeks 22.30 uur) van zijn werk kwam, werd er nog een vrouwtjespad gevonden. Waarschijnlijk is er de hele nacht wat trek geweest.
Voor vanavond waag ik me aan volgende voorspelling, gezien de trek van gisteren: dat er opnieuw een 20 tot 50 dieren gevonden zullen worden (een beetje afhankelijk of er neerslag valt en de bewolkingsgraad). Woensdag zou het een tikkeltje zachter worden met veel regen … dus mogelijk levert dat nog eens een drukkere avond op. Woensdagavond roep ik iedereen op om mee te komen helpen.
Wat mij betreft tot woensdagavond, maar een waakploeg is vanavond op het Senthout aanwezig, kom gerust langs om hen wat te versterken mocht er toch wat meer paddentrek zijn.

2009/21- 23/03/2009
Iedereen ziet het weer vandaag. De grote afwezige van vorige week is terug: REGEN. Wie regen in maart zegt, zegt grote kans op paddentrek, zelfs heel intensieve trek. Enkele zaken hebben we echter ook tegen vanavond: veel wind uit NW en frisse temperaturen! Of dit de dieren gaat tegenhouden is nog maar de vraag … ze wachten immers allang en bijgevolg durf ik te tippen op tenminste een matige, mogelijk zelfs drukke paddentrekavond.
Gisterenavond was het trouwens ook prijs. Een gure noorderwind, zwaarbewolkte hemel en een graad of acht was voor sommige toch een reden om op stap te gaan. Voor de zoveelste avond was het wel een kalme avond met zo’n 25 dieren (vooral koppeltjes en oudere wijfjespadden). Eergisteren werd er niks gevonden, tenminste niet op de weg. Enkele ijverige paddenoverzetters vonden wel 7 exemplaren in de baangracht. Logisch ook, ’t was helder en ’t koelde snel af, met vorst tot gevolg vanaf middernacht. De avonden daarvoor was er wel een beetje trek, maar niet noemenswaardig. Het gemiddelde aantal bedroeg zo’n 5 à 10 dieren per avond. De optelsom van het subtotaal op het Senthout staat nu op 1012.
Het devies voor vanavond: heb je tijd, kom dan af, want de kans dat er heel wat paddentrek zal zijn is reëel, zelfs al zijn de omstandigheden niet optimaal. Gisteren werd het eerste dier om 19.32 uur gevonden, vandaag kan dat een kwartier vroeger zijn.
Als het vanavond druk wordt, dan zal dat wellicht de hele week zo zijn … er wordt immers veel regen voorspeld en (winterse) buien. Koude polaire zeelucht stroomt immers binnen vanaf morgen, en dat is dan weer verre van optimaal voor paddentrek. Aan voorspellingen voor de volgende avonden waag ik me nu nog niet … dat lezen jullie morgen wel op basis van het resultaat vanavond.

2009/20- 21/03/2009
Overdag zalig zonnig lenteweer, snel afkoelende avonden, lichte nachtvorst en een relatieve vochtigheid van rond de 30-40 % (= kurkdroog weer) en een schrale O tot NO-wind. Niet echt ideaal paddentrekweer, maar tussen 20.00 uur en 21.00 uur schijnt er toch elke avond wat paddentrek te zijn. Meestal gaat het om koppels en oudere wijfjespadden, ook een vaststellling op de andere overzetplaatsen. Donderdagavond werden er om 21.00 uur 3 verkeersslachtoffers gevonden. Ook op de andere actieplaatsen zijn er elke dag wel meldingen van enkele dieren tot maximum 20 dieren per avond.
Ook de eerste eitjes worden gemeld zowel van pad als bruine kikker. De groene kikker schijnt het warme zonnige lenteweer overdag wel te appreciëren en is nu al actief waarneembaar in de poelen.
Volgende week gaat het weer veranderen. Zondag zou de eerste bewolking opduiken. Zondagavond wordt er dan ook meer trek verwacht door een stijgende luchtvochtigheid, zeker als ook 's avonds de bewolking aanwezig zou zijn. Maandagavond wordt het zeker uitkijken voor een matige tot drukke avond: een regenzone zou dan over het land trekken, de precieze timing is nog niet helemaal duidelijk. Die regenzone is wel de grens van merkelijk frissere polaire lucht die dan het land zal binnenstromen. Overdag zou het amper 7 à 8 graden worden met enkele typische maartse buien bestaande uit stofhagel. Normaal gezien zou ik stellen dat hierdoor de paddentrek getemperd wordt, maar het is nu al laat op het jaar, dus het zou me niet verbazen dat er toch massaal trek zou zijn de komende week.
Ik ben de precieze tel kwijt op het Senthout, maar met zo’n 990 dieren zitten we nog altijd maar ongeveer rond de helft. Op sommige plaatsen spreekt men van nog maar 1/3 van het aantal dieren dat over is, wat net zo goed zou kunnen op het Senthout als we het recordcijfer van 2006 (2.599 dieren) in onze gedachten hebben. Afwachten maar, de komende avonden kom je maar af als je zin hebt in een avondje paddenraap of als er niet veel paddentrek is, het bestuderen van … (op de poelen is er nu bijna zeker van alles te zien).

2009/19- 18/03/2009

Het bericht van gisteren was dan blijkbaar toch niet helemaal juist. De trek schijnt niet plat te liggen, zelfs eergisteren niet. Er is er na 20.00 uur toch ineens trek vastgesteld: wat later op gang gekomen door het heldere weer (minder snel donker)?. Zo zouden er eergisterenavond toch nog verscheidene koppels en vooral oudere wijfjespadden gevonden zijn tussen 20.00 uur en 21.00 uur, zodat het aantal op het Senthout toch met 18 dieren nog aandikte.
De gegevens van gisteren op het Senthout in Duffel heb ik nog niet binnen (door professionele verplichtingen kon ik niet aanwezig zijn), maar Zandhoven meldde gisterenavond maar liefst 140 dieren, wat zou betekenen dat we er minstens evenveel of meer zouden gevonden hebben op het Senthout.
Vanavond, gezien de superzachte temperaturen en ondanks het heldere weer, moet ik mijn prognose uit de vorige nieuwsbrief bijstellen, en stellen dat er toch wat dieren mogen verwacht worden. Ik zal vanavond wel aanwezig zijn. Wie wil komen is van harte welkom.


2009/18- 17/03/2009
Ook al voelt het huidige weer voor ons wat lenterig aan, onze amfibieën houden duidelijk niet van dit droge, wat schrale weertype. Dat constateren we elk jaar, zelfs al worden er overdag temperaturen tussen de 10 en 15 graden gehaald. Het voelde gisterenavond relatief zacht aan met zo'n kleine 10 graden, weinig of geen wind uit het ZO. Gisterenavond werd er gecontroleerd tussen 19.20 uur en 20.00 uur en werd er NIKS maar dan ook NIKS gevonden hoe we ook zochten. Zelfs de gehoopte vroegavondtrekkers waren niet present. Een steenuiltje op een pas geknotte populier wel (tweede keer al dat ik die daar waarneem), alsook een kerkuil die overvloog ... maar padden of salamanders, in de verste verte niet te bespeuren op het wegdek. Op de actieplaats in Zoersel werden wel nog enkele individuen gemeld (vooral koppels en oude wijfjespadden) in de heel vroege avond, maar daarna viel ook daar alles stil. Van de overige actieplaatsen heb ik (nog) geen berichten ontvangen, maar ik ga er vanuit dat we daar hetzelfde verhaal hebben.
Gezien de weerberichten meer van hetzelfde weer geven de komende dagen en dat het bovendien terug kouder zou worden zowel overdag als 's nachts, omdat de wind de NO-hoek gaat opzoeken, denken we dat er deze week geen paddentrek meer zal zijn, zeker al tot zaterdag. Het is dus wachten op vochtiger en/of zachter weer en dat komt er nog niet meteen aan. Onze amfibieën onderbreken hun voorjaarstrek. Het heeft dus geen zin om af te komen, want op één verloren beestje na zal er wellicht niks te zien zijn. In beurtrol wordt er nog wel elke avond gecontroleerd want hoe verder het voorjaar vordert hoe minder kieskeurig ze worden, dus mocht om één of andere reden de trek toch hervat worden, dan hoor je het wel via de nieuwsbrief.
Uit de resultaten van de meeste actieplaatsen kunnen we stellen dat iets minder dan de helft in de poelen zit en de overige helft nog onderweg is. Op het Senthout staat de teller op 944 geregistreerde amfibieën (er worden er zo'n 2000 verwacht). Vooraleer de teller op 1000 dieren staat zal het dus nog wel even duren ... .

2009/17- 16/03/2009
Gisterenavond was het geen drukke paddenoverzetavond. Tussen 19.20 en 20.10 uur was er een klein piekje. Wel opvallend veel koppels die de straat overtrokken en individuele vrouwtjes (soms echt al oude dieren). In totaal werden er 34 stuks gevonden. een rustige paddentrekavond dus. Met die 34 dieren erbij hebben we nu een subtotaal van 946 dieren. De oorzaak was niet ver te zoeken: het was droog, eerst nog zwaarbewolkt, maar het klaarde snel uit. De wind stond uit het NNW en het was maar een graad of 8 à 9. Toen de opklaringen er waren koelde het snel af. Om 21.00 uur werd tijdens de klassieke controleronde nog 1 flink uit de kluiten gewassen wijfjespad gevonden, maar verder was het heel erg rustig.
De komende dagen wordt er vrij zonnig, droog weer voorspeld met temperaturen rond de 10 à 13 graden overdag dankzij een hogedrukgebied. De wind waait uit noord tot oostelijke richtingen. Vanaf vrijdag zou het merkelijk kouder worden met overdag maar een graad of 6 en algemene nachtvorst en enkele maartse (mogelijk winterse) buien.
De verwachting is dan ook dat er elke avond tussen half acht en acht uur-half negen wat trek zal zijn. Hoge aantallen worden niet verwacht, maar iedereen is welkom. Gisterenavond was er al heel wat activiteit op de poelen te constateren, dus zelfs al is er geen trek, is de kans groot dat er iets te zien is. Bovendien blijft waakzaamheid geboden, want hoe later het trekseizoen, hoe minder de dieren zich iets aantrekken van weersomstandigheden. Vanaf donderdagavond zou de hele trek wel eens kunnen stilvallen en is het wachten op beter weer om de andere 1000-den amfibieën op te vangen.

2009/16- 15/03/2009
We zitten nu volop in de paddentrek. Gisteren werden er 250 dieren gevonden in het Senthout. Een dikke proficiat aan het raapteam, want slechts 8 dieren overleefden de trek niet, dat is een heel mooi resultaat voor een drukke raapavond als gisteren. Er was dan ook massaal ingegaan op onze oproep om langs te komen, waarvoor dank.
Ook in het Goorbos (tijdens onze nacht van de natuur) konden we verschillende trekkende padden waarnemen. Stilaan worden er ook al padden waargenomen op de poelen. Bij het terugzetten van de salamanders (die we vingen om te laten zien aan de deelnemers van de nacht van de natuur), trokken er ook nog 2 padden de Varestraat over. Deze werden door mij gevangen en meteen op Dijkstapplas losgelaten.
Op het Senthout staat de teller met de vangst van gisterenavond nu op 912. De kans dat we vanavond de 1000 overschrijden is dus groot. Vanavond zal er heel waarschijnlijk opnieuw een matige tot drukke paddentrek zijn, afhankelijk van de bewolkingsgraad en de daaraan verbonden al dan niet snelle afkoeling.
Het devies voor vanavond: kom opnieuw massaal naar de paddenoverzet iets voor 19.00 uur, want alle helpende handen zijn meer dan welkom!

2009/15- 14/03/2009
Gisteren was het iets minder. De voorspelde regen bleef uit, maar het was merkelijk zachter met zo’n 11 graden en betrokken door sluierbewolking. Er werden gisterenavond toch 158 dieren gevonden. Geen kikkers, maar padden en sala’s. Opvallend was ook al dat er maar liefst 12 koppels werden gevonden. Toen het om 22.00 uur toch wat afkoelde was de drukste trek voorbij, maar wellicht is de trek de hele nacht nog schoorvoetend doorgegaan. De ploeg die er was heeft mooi werk geleverd (Joke en ikzelf konden er niet zijn gisterenavond, tenminste niet voor 22.00 uur). Proficiat aan de hele overzetploeg.
Met de dieren van gisterenavond erbij zitten we nu aan subtotaal van meer dan geregistreerde 600 dieren. … Dat zou vanavond wel eens het aantal dieren kunnen zijn dat er op één avond gevonden. De voorspellingen zijn immers uitermate gunstig. Vandaag zou het 15 graden worden met wat zon en tegen de avond zou de bewolking toenemen en zou het gaan regenen. Het zou een zachte nacht blijven met neerslag en quasi geen wind. Als dit scenario doorgaat, kan ik niet anders stellen dan dat we ons werk zullen hebben.
Het devies voor vanavond: kom massaal naar de paddenoverzet iets voor 19.00 uur, want alle helpende handen zijn meer dan welkom!
En de komende avonden? …. Zondag zou dan merkelijk frissere lucht binnenstromen vanuit het noorden, maar met 11 graden durf ik toch te stellen dat er ook zondagavond nog wel trek zal zijn, zeker als het ook wil regenen. Volgende week zouden we dan (schraal?) lenteweer krijgen met NO en O-stromingen en de bewolking zou meer en meer verdwijnen, zeker ’s avonds en ’s nachts. Overdag spreken ze van aangename temperaturen van 13 tot 16 graden, maar ’s nachts wordt vanaf woensdag een graadje vorst verwacht. Wellicht zal er in het begin van de avond zeker paddentrek zijn, tot het te fel afgekoeld is. Afwachten maar …

2009/14- 13/03/2009
Het was gisteren zeer druk. De voorspelde opklaringen waren duidelijk later dan voorspeld. In plaats van de opklaringen was het betrokken en viel er regen en toen wisten we dat het druk kon worden, ook al was het maar zo'n 9 graden, maar de zachtaanvoelende WZW zal doorslaggevend geweest zijn. Overal werden meer dan 100 dieren gevonden. Op het Senthout 375 dieren om precies te zijn. Alle soorten, op de vinpootsalamander na, werden gevonden, zelfs de eerste groene kikker werd waargenomen. Het totaal ligt daarmee op net geen 500. Om 22.00 uur waren de opklaringen er dan toch en dan koelde het snel af, wat ook de trekintensiteit liet dalen, zonder helemaal stil te vallen.
Vanavond zou er opnieuw een zwakke regenzone het land intrekken. We kunnen stellen dat het opnieuw heel erg druk kan worden. Uitkijken wordt het alvast ook naar zaterdagavond. Met 15 tot 16 graden overdag en een koufront dat 's avonds arriveert met de nodige neerslag, betekent gegarandeerd paddentrek. Alle ingrediënten zijn aanwezig om er een absolute topavond van te maken. Zondag achter het koufront zou het wat frisser worden, maar of dat de paddentrek terug aan de ketting legt is nog maar de vraag.
Het devies: kom massaal naar de paddenoverzet de komende avonden, want alle helpende handen zijn meer dan welkom!

2009/13- 12/03/2009
't Is zover! De lichte regen heeft blijkbaar de dieren in beweging gezet. Ik kreeg zojuist telefoon vanop het Senthout dat het een erg drukke paddentrekavond is.
ALLE HULP IS NOG MEER DAN WELKOM VANAVOND!

2009/12- 12/03/2009
Er wordt elke dag door ons gepad'trouilleerd. Gisteren werden 5 dieren gevonden: 1 koppel, 2 mannetjes en een verkeersslachtoffer. Om 20.00 uur maakten we er een einde aan toen we enkele ronden later niks meer vonden. Eergisteren werd er helemaal niks gevonden. Het voelde gisteren wat lenterig aan overdag, maar 's avonds koelde het door de opklaringen snel af. Bovendien stond er ook een noordenwind, al was die weinig voelbaar. Ook al was het 9 graden, blijkbaar waren de omstandigheden voor de diertjes niet goed om op stap te gaan, op enkele uitzonderingen na.
De weersvoorspellingen blijven onzeker de komende dagen en bijgevolg ook de paddentrekintensiteit. Vanavond tip ik op een matige trek, een 50-tal dieren moet haalbaar zijn, als de opklaringen niet zouden komen want dat is de grote onbekende. Vanuit het westen zou het tegen de late namiddag wat uitklaren. Vrijdag en zaterdag zou het overdag zacht zijn en spreken ze ook van wat zachtere nachten. Het zou dan wel eens kunnen beginnen. Zaterdag zou het zelfs een lentedag worden met rechtstreekse import van zachte lucht vanuit Spanje. Misschien dat de avonden dan minder snel afkoelen en dan mag je zeker zijn dat het prijs is. Zondag zou het echter opnieuw verkoelen omdat de stroming opnieuw de noordhoek opzoekt. Volgende week zou overdag de 10 graden haalbaar zijn, maar de nachten zouden weer koeler worden door opklaringen.
Het advies: Wie echt niet kan wachten kan best vrijdag- of zaterdagavond komen (en eventueel ook vanavond). Met wat geluk zal er zeker wat (of veel?) paddentrek zijn. Uiteindelijk zijn we al midden maart en vraag is of de diertjes nog langer kunnen en willen wachten op ideale weersomstandigheden.
De signalisatie op de actieplaats is nu voltallig. Ook stad Lier heeft zijn signalisatie geplaatst en Duffel ook de resultatenborden.
Tussentijds cijfer op het Senthout is 117 dieren. Eén avond is verantwoordelijk voor bijna de helft van dit aantal. Als je weet dat er meer dan 2.000 dieren verwacht worden, dan weet je dat het grote werk nog moet beginnen. Morgen, overmorgen, pas over 2 weken? Wie zal het zeggen ... maar als het begint zal het ontploffen met 100-den dieren per avond tegelijk.

2009/11- 8/03/2009
Eventjes meedelen dat er vanavond toch weer 5 padden werden gevonden tussen 19.20 uur en 20.00 uur. Om 20.10 uur begon het dan te regenen, maar desondanks werd er na enkele controleritjes tot zo’n 20.40 uur niets meer gevonden. Op andere actieplaatsen is het zowat hetzelfde, niks of enkele dieren worden gevonden, variërend tussen enkele dieren en maximum 10.
Het is duidelijk: de dieren zijn er helemaal klaar voor (niet moeilijk nu we al half maart naderen), maar het weer is nog altijd de grote spelbreker. Vannacht worden we geteisterd door polaire luchtstromingen die enkele winterse buien produceren met de nodige rukwinden, dus of er nog padden op stap zullen gaan, is twijfelachtig.
Het is nu uitkijken naar dinsdag, een regenzone (warmtefront) zou dan overtrekken. Achter dat front zou het tijdelijk zachter worden met zo’n 10 à 12 graden, maar de lange termijnvoorspellingen geven nog altijd koel weer tot al zeker tot en met 19 maart.
Afwachten maar of dit te koele weer onze amfibieën nog kan intomen. 5 diertjes vanavond alvast niet meer!

2009/10- 5/03/2009
Zoals een beetje voorspeld, ligt de paddentrek volledig plat. Gisterenavond werden er controleritten gedaan tussen 18.50 uur en 19.30 uur, maar zelfs de neerslag kon de dieren niet overtuigen rond te gaan trekken. Er werd niks gevonden, zelfs geen verloren gelopen koppel of salamander … NIKS … het was duidelijk te koud met zo’n 5 à 6 graden en een gure zuidwester.
De komende dagen zou het erg koel weer blijven met temperaturen onder de 7 graden overdag en mogelijk een graadje vorst ’s nachts. We denken dan ook dat er geen trek zal zijn de komende avonden. De regen van zaterdagavond is al doorgeschoven naar zondag. Met zo’n 10 graden die zondag voorspeld wordt, zou (?) het kunnen dat er terug wat activiteit zal zijn. Volgende week belooft niet meteen beterschap op weervlak. Met een aanhoudende NW-aanvoer in de bovenstroming wordt er polaire lucht naar ons land gestuurd. Het gevolg is koel weer met overdag temperaturen rond een graad of 7 en waarschijnlijk weinig of geen paddentrek.
We kunnen stilaan stellen dat de paddenoverzet 2009 een valse start heeft genomen, maar als de trek echt herbegint (daarvoor is stabiel zacht weer noodzakelijk met subtropische luchtsoort) mogen we zeker heel drukke avonden verwachten met 100-den dieren. De lange termijnvoorspellingen geven pas vanaf 19 maart een mogelijke verzachting met kans op aanvoer van deze subtropische lucht.

2009/09- 4/03/2009

Eergisterenavond werd er door de snelle afkoeling op het Senthout niks gevonden. Ook op de andere actieplaatsen was het aantal gevonden dieren niks tot erg beperkt. Gisterenavond leek het ook even zo te zijn, maar er werden in het totaal toch 9 dieren gevonden. Ook gisterenavond werden de opklaringen breder en stond er een onaangename WNW wind die later kromp naar zuidelijke richting. De voorspelde lichte regen bleef uit. Ook al was het volgens teletekst 7 tot 9 graden, het voelde eerder een graad of 3 aan. Om 19.10 uur werd dan toch de eerste pad gevonden maar het werd meteen duidelijk dat het geen drukke avond zou worden. Ook de andere raapteams vonden af en toe een pad op de weg, meestal snel overstekend. De Kontichse school die mee padden kwam overzetten had een andere taktiek om dieren te vinden. Zij zochten in de baangrachten, niet meteen de bedoeling maar goed, alle dieren die daar uit werden gevist, werden ook mee in de telling opgenomen en zijn daarmee zeker veilig naar de Babbelbeekse Beemden gebracht. Bovendien hadden de leerlingen ook 2 salamanders gevonden (een mannetjes alpenwater en kleine water). Deze dieren waren interessant educatief materiaal. Via de hylazoekkaarten hadden de leerlingen de dieren al op naam gebracht. De andere raapteams patrouileerden rond maar vonden niks meer vanaf 19.30 uur. Om 20.20 uur, na 2 ritten niks gezien te hebben, trok een koppel aan snel tempo over in de Bremstraat bij de derde en laatste ronde. Het was meteen het eerste koppel of een zogenaamde "amplexus" van dit paddentrekseizoen.
Om 20.40 uur maakten we een einde aan de paddenoverzetavond. De kinderen van de Kontichse school kregen van ons educatieve uitleg over de gewone pad, het verschil tussen alpenwater- en kleine water werd aan de hand van de gevonden dieren uitgelegd. Er werd samen geteld en na de telling mochten de leerlingen hun dieren dan zelf loslaten in de sloot van de Babbelbeekse Beemden. De padden zwommen weg en doken onder water. Op de poel was verder geen activiteit te bespeuren. Het was duidelijk geen goed weer om te paren.
Een beetje ontgoocheld misschien over de lage aantallen, gingen ze toch blijgemoed naar huis ... en ze komen zeker nog wel eens terug op een drukkere avond. We kijken er alvast naar uit ... .
Een drukke paddentrekavond zit er niet meteen in met temperaturen die amper 5 à 7 graden overdag halen. Het zou 's nachts ook terug wat gaan vriezen. Zaterdag zou het tijdelijk iets zachter zijn met zo'n 10 graden en de nodige regen (?), maar de lange termijnvoorspellingen houden het ook volgende week onder de 10 graden en zelfs enkele dagen slechts iets van een 5 graden... en zo lijkt het toch weer een slepende en onduidelijke paddenoverzet te worden, deze keer door het koele weer.
Ons team blijft de komende avonden waakzaam en er zal elke dag gecontroleerd worden tussen 19.00 uur en 19.15 uur in een soort beurtrol. Wordt er tegen uiterlijk 19.30 uur niks gevonden dan gaan we er vanuit dat er geen trek is.
Mocht de voorspelling niet kloppen en het toch drukker worden dan voorspeld ... dan horen jullie het wel via deze nieuwsbrief, maar de komende dagen verwachten we dus geen of heel weinig paddentrek gezien het koelere weer.


2009/08- 2/03/2009

Gisteren was het een prachtige lentedag. Het werd overdag zo’n 13 graden. De voorspelde lichte regen voor de avond bleef uit, maar het was superzacht toen het begon te schemeren. De eerste dieren werden gevonden omstreeks 18.50 uur, net toen we dachten: dit wordt toch niks vanavond. Van 19.00 uur tot 19.30 uur piekte de trek even met zo’n 20 à 30 dieren (en zelfs drie op korte afstand van elkaar) die snel achter elkaar werden gevonden. Even vermoedden we dat het wel eens heel druk zou worden en dat we het met het huidig vrijwilligersaantal van 3 ploegen niet zouden redden, maar vanaf 19.30 uur verminderde de intensiteit duidelijk. Elke ronde werden er zeker nog dieren gevonden tot zo’n 20.00 uur maar we hadden de zaak onder controle, al werden er toch enkele verkeersslachtoffers opgetekend. Vanaf 20.00 uur koelde het merkelijk af en een bleek schijnende maansikkel verraadde dat, hoewel het betrokken was, dit maar om een fijn nevelsliertje ging. Om 20.30 uur werd er dan geteld en werden net geen 50 dieren naar de sloot in de Babbelbeekse Beemden gebracht. Een controleritje na de telling leverde toch nog vooral salamanders op en nog enkele padden, zodat we gisterenavond met iets over de 50 dieren eindigden .
Daarmee is de kaap van de 100 geregistreerde dieren overschreden. Terwijl het de voorgaande avonden vooral over mannetjespadden ging (typisch in het begin van de trek), waren er gisterenavond ook al enkele wijfjespadden bij en werden in de emmers ook de eerste koppels gevormd.
Ook op de andere actieplaatsen was het gisteren uit de reacties op te maken de drukste avond. Zelfs op de actieplaatsen waar er de voorbije avonden geen activiteit werd geconstateerd, is de trek nu echt wel begonnen.
Momenteel is het wisselend bewolkt en iets minder zacht dan gisteren. Vanavond zou het volledig uitklaren en snel afkoelen. Er is een koude nacht voorspeld met zelfs een graadje grondvorst. De prognose is in dat geval dan ook dat er waarschijnlijk een kleine piek zal zijn tussen 18.50 uur en 19.30 uur om dan helemaal stil te vallen. Bij bewolking zal het mogelijk iets intenser zijn en later dan 19.30 uur stilvallen.
De volgende dagen wordt er veel kouder weer voorspeld. Het is de vraag of dit de paddentrek gaat lam leggen vooraleer hij goed en wel begonnen is. Uitkijken is het ook voor het koufront dat van dinsdag op woensdag (nacht) zou overtrekken met lichte regen. Achter dat koufront zou de temperatuur nog verder dalen naar maxima rond de 4 à 6 graden.


2009/07- 1/03/2009
Gisterenavond was het merkelijk rustiger. Door de opklaringen (zeg maar het heldere weer) koelde het snel af. Op een half uurtje tijd dook het kwik van zo'n 10 naar 8 graden. De eerste dieren werden gevonden omstreeks 18.45 uur. Onze nieuwkomers waren de gelukkigen die het eerste dier vonden. Even later hadden wij er ook eentje te pakken. Rond 19.30 uur viel de trek helemaal stil wegens te koud. het kwik was al gezakt naar 7 graden en aan de grond mocht je daar zeker nog enkele graden aftellen. In totaal werden gisteravond 9 dieren gevonden waarvan 1 alpenwatersalamander. 1 van de 7 padden werd gekwetst op de straat gevonden en overleefde het ondanks de goede zorgen van Joke niet.
De voorspelling voor vanavond is weer wat onzeker. Indien er opklaringen zijn vanavond zullen we een gelijkaardige trek als gisterenavond mogen verwachten. Er zou echter een zwakke storing het land binnentrekken in de loop van de avond. Voor vandaag zouden we temperaturen kunnen halen van maar liefst 14 graden. Indien de bewolking er vanavond al zou zijn, zal het niet gauw afkoelen en kan het wel eens druk worden.
De eerstvolgende dagen zou het vrij zacht blijven overdag (en afhankelijk van de bewolking ook 's avonds). We voorspellen dus wel alle avonden enige trek en dit zeker tot en met dinsdagavond. Dinsdagavond zullen we in het oog moeten houden. Het zou gaan regenen en dat zou wel eens een drukke avond kunnen worden. Vanaf woensdag zou het merkelijk frisser worden en kan de trek wel terug stilvallen, maar dat is nog veraf.
Wie vanavond komt is zeker welkom. Ook bij niet zo'n drukke avonden kunnen we alle volk gebruiken om het aantal slachtoffers te beperken en daar is het uiteindelijk om te doen. Als er wolken zijn is een drukkere avond waarschijnlijk, indien helder weer zal het snel afkoelen en zal er trek zijn vergelijkbaar met gisterenavond.

Top
2009/06b- 28/02/2009

De kop is eraf … we kunnen stellen dat de paddentrek nu echt wel begonnen is. Van overal komen er meldingen binnen dat de trek begonnen. Gisteren werden op het Senthout 39 dieren gevonden, opvallend was het aantal salamanders (zowel alpenwater als kleine) en ook mannetjes padden. Gezien het zachte weer mogen we veronderstellen dat we vooral in het begin van de avond wel eens heel wat overstekende amfibieën zouden kunnen vinden. Waarschijnlijk koelt het door de opklaringen wel sneller af dan gisterenavond, maar ik voorspel toch wel wat paddentrek vanavond. De diertjes zijn nu duidelijk gewekt uit de winterslaap en hun jaarlijkse liefdestocht begonnen.
Morgenavond zou er regen komen en wordt er eveneens trek verwacht.
Iedereen die kan en wil komen … kom gerust af naar de actieplaatsen.


Top
2009/06 - 27/02/2009

Gisterenavond bij zo'n 8 graden en een zwaar bewolkte lucht was het ook op het Senthout prijs. 5 dieren werden gevonden waaronder 2 padden, 1 kleine watersalamander en 2 alpenwatersalamanders, deze twee laatste waren helaas doodgereden. Niet meteen een hele horde op stap, maar een signaal dat de grote trek steeds dichterbij komt ...
Ook uit Nijlen en Zoersel kreeg ik al meldingen binnen (zelfs van maandagavond en dinsdagmorgen!). In Nijlen was er ook een bruine kikker bij. Onze amfibieën worden dus stilaan gewekt.
Gezien de trek van gisterenavond, kunnen we vanavond ook (een beetje?) trek verwachten. Momenteel trekt een zwak warmtefront over met lichte regen en motregen. Achter het front is er gevoelig zachtere lucht waarbij zelfs een 12 tot 14 graden haalbaar is overdag. Het blijft alvast zacht overdag tot en met maandag of dinsdag. De avonden zullen zacht beginnen, maar door de opklaringen zal het snel afkoelen. We verwachten dan ook dat er vlak na het invallen van de duisternis (vanaf 18.30 uur) paddentrek zal zijn.
En wat brengt het toekomstig weer? Vanaf dinsdag zou het terug afkoelen ... hoeveel is nog onduidelijk. Het ene weermodel voorspelt een daling naar zo'n 8 à 10 graden (in dat geval zal de trek zich waarschijnlijk doorzetten), een ander weermodel voorspelt echt fris weer met zo'n 4 à 5 graden overdag (in dat geval zal de trek nog voor hij begonnen is, terug stilvallen).
Het advies voor vanavond: Wie de eerste diertjes wil zien ... kan en mag vanavond afkomen naar de actieplaatsen. Ik zal zeker ter plaatse zijn. Een garantie tot veel dieren kan ik niet geven, maar enkele dieren zullen er wel zijn. Iedereen is dus welkom.


Top
2009/05 - 26/02/2009

Gisterenavond was het twijfelachtig weer: met een beetje lichte miezer, een WZW-wind en een graad of 6, kon het wel eens zijn dat er een beetje paddentrek was. In 2008 werd gisterenavond de piekavond genoteerd met bijna 400 geregistreerde dieren. Ik had echter mijn zware twijfels of er trek zou zijn. Het voelde allemaal wat fris aan en ook je adem was zichtbaar, wat meestal niet echt een signaal is om paddentrek te hebben. Voor alle zekerheid toch een controlerit gedaan op het Senthout zo rond 19.00 uur, maar dat leverde NIKS op, zelfs geen verloren gelopen alpenwatersalamander zoals vorige week maandagavond.
Het voorspelde weer maakt een prognose van het eigenlijke begin van de paddentrek er niet makkelijker op. Vandaag zou het 8 graden worden en in het weekend zou zelfs 13 graden overdag haalbaar zijn als zeer zachte drogere lucht uit Spanje en Frankrijk ons tijdelijk bevoorraadt. De grote onbekende is wel de bewolkingsgraad. Het zou droog blijven en de zon zou meer gaan meespelen met snel afkoelende avonden tot gevolg en minimatemperaturen zo rond een graad of 2 à 3. Uit ervaring weten we dat dit weertype niet echt de voorkeur draagt van onze amfibieën om de voorjaarstrek aan te vatten.
Ideaal paddentrek weer is blijkbaar ook nog niet voor volgende week. Volgende week zou het dan weer terug wat koeler worden door een NW-stroming met dagtemperaturen onder de 10 graden de hele week lang, maar ook terug wisselvalliger met perioden van lichte regen. Een gevolg is ook dat de nachten weer wat zachter zullen worden met zo'n 4 à 6 graden.
Vraag is alleen: willen en kunnen de beestjes nog wachten op ideaal weer, uiteindelijk begint volgende week de maand maart?


Top
2009/04 - 24/02/2009

Net als wij hebben onze amfibieën lentekriebeltjes, alleen het weer schijnt nog niet erg veel zin te hebben in lente. Een hogedrukgebied lijkt vastgeroest ergens in de buurt van Ierland waardoor de koele NW-stroming blijft aanhouden. Gisterenavond was het zo'n 6 graden met wat lichte motregen bij een onaangename NNW. Te fris, want onze controleronde leverde (een beetje binnen de verwachtingen) niks op. Gisteren schreef ik dat er maandagavond er geen activiteit was. dinsdagmorgen werden er op actieplaats Schrans echter wel 2 padden gevonden in het scherm. De oorzaak is waarschijnlijk de ochtendregen geweest.
De komende dagen zou het hogedrukgebied zich wat platter gaan leggen, waardoor een westcirculatie op gang zal komen ipv een noordwestcirculatie. Hiermee zouden we overdag enkele graadjes winst boeken en uitkomen rond zo'n 10 graden overdag. Afwachten of dat genoeg is om de grote trek te laten beginnen? ... waarschijnlijk niet omdat de nachten dan weer wat kouder zouden worden door de opklaringen. Dit weer zou dan weer aanhouden tot dinsdag volgende week. We zijn dan al 3 maart.


Top
2009/03 - 23/02/2009

Gisteren en eergisterenavond werden er geen dieren gevonden na talrijke controleritjes (tussen 18.20 en 19.15 uur). Vrijdagavond lag er één verkeersslachtoffer (en niet alleen op het Senthout) en maandagavond vorige week werden twee alpenwatersalamanders gevonden (en ook niet alleen in Duffel, in Merelbeke werden zelfs meer dan 40 trekkende sala's gevonden diezelfde avond).
Gisterenavond begon het nochtans te regenen in de vooravond zo rond een uur of half zes. Met een 7 graden was het ook niet echt koud, al voelde de wind wel koud aan. Bovendien was het noordenwind. Blijkbaar niet goed genoeg voor enige paddentrek. Ook een bijkomende controleronde omstreeks 20.00 uur leverde helemaal niks op.
Wat het vanavond wordt is onduidelijk. Er zal in alle geval gecontroleerd worden vanaf 18.30 uur (tenzij het volledig zou uitklaren). Momenteel is het zo'n 5 graden en regent het. Vandaag zou het maximaal 6 à 7 graden worden. De komende dagen zou het weer nauwelijks veranderen, al zou het wel een kleine fractie zachter worden met temperaturen van 9 graden ipv 7 graden. Het signaal voor enkele diertjes om eraan te beginnen?? In het weekend zou het nog wat zachter worden met zo'n 11 graden, maar ook droog en zonniger omdat het hogedrukgebied zich wat oostwaarts zou verplaatsen. Het gevolg daarvan is dan weer snel afkoelende avonden (met mogelijk een graadje nachtvorst). Uit ervaring weet ik dat dit meestal geen trek oplevert.
Enkele weetjes: vorig jaar werd op 24 februari de absolute piekavond geregistreerd met 375 dieren en stond het totaal al op meer dan 500 geregistreerde dieren ... wat een contrast met dit jaar want dat zit er dit jaar op 24 februari heel zeker niet in.
Aan de actieplaatsverantwoordelijken wordt nogmaals geadviseerd om alle signalisatie te zetten of te laten plaatsen , want het kan nu elke avond beginnen ... of nog net niet?

 
 
 
 

 

 

Inlichtingen

Johan Asselberghs
Natuurpunt Regionale Hylawerkgroep Beneden-Nete
Molenstraat 44, 2570 Duffel
Tel. 015 31 94 88 of GSM 0479 65 29 07 (werk 053 64 55 37)
e-mail: johan.asselberghs@skynet.be (of johan.asselberghs@liedekerke.be)
Meer info en enkele sfeerbeelden op deze website of op www.hylawerkgroep.be